Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Komin w dachu

tekst Jan Olizarowicz

Komin przechodzi przez połać dachu, przerywając ciągłość wszystkich jej warstw. Aby zapobiec przeciekaniu połaci, takie miejsce musi być dokładnie uszczelnione.

Komin w dachu
Komin w dachu
shutterstock.com

Do czego służy komin? 

Zadaniem komina jest odprowadzenie zużytego powietrza z wnętrza budynku i spalin z kotła lub kominka. Dlatego większość budynków ma przynajmniej jeden komin, z reguły usytuowany w środku budynku. Przechodzi on przez wszystkie warstwy dachu, często w miejscach nie zawsze łatwych do uszczelnienia. Wokół ścian komina konieczne jest więc zastosowanie dobrze dobranej i starannie wykonanej obróbki, która zapewni szczelność pokrycia i skuteczne odprowadzenie wody opadowej.

Komin w szczycie dachu - obróbka

Obróbkę komina można wykonać z różnych materiałów. Wybór właściwego ma bardzo duży wpływ na trwałość zarówno samego komina, konstrukcji dachu, jak i całego budynku. Materiał użyty do obrobienia komina powinien mieć taką samą trwałość jak pokrycie dachu lub wyższą, gdyż jest on bardziej narażony na działanie różnych niekorzystnych czynników, takich jak sadza, zalegający śnieg.

Dla zapewnienia szczelności dachu przy kominie stosuje się taśmy kominowe aluminiowe lub ołowiane, a także wszelkiego rodzaju blachy, z reguły takie same, z jakich zrobiony jest dach i pozostałe jego obróbki. Pamiętać należy, aby nie łączyć ze sobą blach o różnym składzie chemicznym, na przykład miedzianych i stalowych. Jednymi z najtrwalszych materiałów stosowanych na dach i obróbki są blachy miedziane, cynkowe, aluminiowe.

  • Wstępne krycie.

Pierwszą rzeczą, na jaką trzeba zwrócić uwagę przy obrabianiu komina, jest szczelne wykonanie wstępnego krycia dachu folią, membraną lub papą. Dobrze zrobione wstępne krycie musi odprowadzić na zewnątrz wodę, która przedostaje się pod pokrycie. W dachach krytych blachą są to skropliny, pod dachówki wiatr wciska deszcz, śnieg. Choć są to niewielkie ilości, to wskutek nieszczelności wstępnego krycia często przedostają się one do wnętrza budynku, powodując zacieki.

Zdarza się również, że sam komin jest nieszczelny. Najczęstszymi przyczynami tego jest murowanie go z cegieł dziurawek na listwę bez fugowana, spękany tynk, brak czapki. W takich sytuacjach nawet najlepsza obróbka niewiele pomoże. Takie kominy można jedynie w całości obudować materiałami, które zapewnią szczelność, na przykład blachą, płytkami włóknocementowymi, łupkiem. To pole do popisu dla dekarza, jego pomysłowości i doświadczenia.

Zależnie od tego, jakim materiałem został pokryty dach i miejsca, w którym usytuowany jest komin, obróbkę komina można montować na pokrycie dachowe lub pod nie. Zawsze jednak taka obróbka powinna się składać z dwóch kompletów. Pierwszy z nich jest mocowany do połaci dachowej. Jego zadaniem jest odprowadzenie wody opadowej. Taki komplet składa się z obróbki przodu komina, obróbki bocznej oraz tyłu komina. Dobrze, jeśli obróbka boczna będzie miała wygiętą rynienkę szeroką na kilka centymetrów, o wysokości zasłaniającej bok dachówek. Wówczas woda spływająca z tyłu komina nie będzie wpływała pod dachówki. Przy kryciu materiałami łuskowymi, takimi jak karpiówka, łupek, gonty, a czasem i zakładkowe płaskie dachówki, najlepiej stosować modułowe elementy boczne (noki) na przemian z dachówkami. Takie rozwiązanie zapewnia bardzo szczelne i pewne połączenie, bez obaw o to, że liście, śnieg czy inne zanieczyszczenia będą blokowały odpływ wody.

Drugi komplet, zwany też obróbką dociskową, jest niezależny od pierwszego i mocowany tylko do komina. Zachodzi on na dolną obróbkę kilka centymetrów, ale nie może być z nią na sztywno połączony. Osiadanie budynku, przemieszczanie się dachu względem komina powodują rozszczelnienie styku obróbki z kominem lub obróbki z połacią dachu. Dlatego muszą one mieć możliwość przesuwania się względem siebie.

Obróbkę dociskową uszczelniającą komin montuje się na dwa sposoby. Pierwszy polega na zrobieniu nacięcia pod kątem wydry, aby można było wygiętą obróbkę włożyć w komin na co najmniej 2 cm tak, aby woda mogła swobodnie spływać. Dla lepszej szczelności przed założeniem obróbki można w nacięcie wcisnąć uszczelniacz.

Drugi sposób polega na przyklejeniu obróbki dociskowej do komina i uszczelnieniu jej odpowiednim preparatem. Tę metodę stosuje się wtedy, gdy nie można ingerować w strukturę komina czy też ściany.

Jeśli komin blokuje spływanie wody z połaci dachu – jest szeroki lub usytuowany przy ogniomurze, attyce czy blisko kosza, a niejednokrotnie w koszu – należy wykonać kozubek. Skuteczniej odprowadzi on wodę z tych najbardziej narażonych na przeciekanie miejsc.

  • Wymiary.

Wysokość obróbki komina powinna wynosić około 15-20 cm nad pokrycie dachu. Chodzi o to, aby deszcz czy woda spadająca z czapki komina, odbijając się od dachu, nie sięgała powyżej obróbki.

Komin w dachu
Właściwie wykonana obróbka komina w dachu skośnym
Rys.: Krzysztof Mizgalski

Jak ułatwić sobie pracę przy wykonaniu obróbki komina?

Jest wiele sposobów oraz różnych instrukcji, jak powinno się wykonać obróbkę komina z blachy. Jednak aby ułatwić wykonanie obróbek z blach dla mniej doświadczonych dekarzy, a doświadczonym przyspieszyć zrobienie szczelnej i estetycznej obróbki zostały opracowane szablony obróbek kominowych. Znając kąt nachylenia dachu i wymiary komina, za pomocą szablonu można wykonać obróbkę bezpośrednio na dachu lub w warsztacie.

Dzięki szablonom wykonuje się obróbki przodu oraz tyłu komina, które są gotowe do zamontowania. Obróbki zrobione na szablonach są ze sobą bardzo szczelnie i estetycznie spasowane, bez zarysowań czy niepotrzebnych przecięć.

Komin w dachu
Obróbka komina
Rys.: Krzysztof Mizgalski
    Więcej o:

Skomentuj:

Komin w dachu