Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Program Moje Ciepło 2022. Energetyczny hit dla Polaków

MW

29 kwietnia 2022 roku ruszył nabór wniosków w programie „Moje Ciepło”. Nowy program dotacyjny to kolejna inicjatywa rządzących na rzecz walki ze smogiem i zminimalizowania skutków finansowych wysokich cen energii.

Mimo dość wysokich nakładów inwestycyjnych, pompy ciepła stale zyskują w Polsce na popularności.
Mimo dość wysokich nakładów inwestycyjnych, pompy ciepła stale zyskują w Polsce na popularności.
Shutterstock.com

Tym razem dofinansowanie dotyczy wsparcia rozwoju powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych mieszkalnych budynkach jednorodzinnych. Twórcy programu liczą w ten sposób – po pierwsze – na zwiększenie inwestycji
w ekologiczne źródła ciepła.

Po drugie – chcą pośrednio ochronić nasze portfele, bo w ciągu roku podrożały wszystkie nośniki energii wykorzystywane do ogrzewania budynków mieszkalnych i przygotowania ciepłej wody. Skala wzrostów cen paliw jest różna – od ponad 100% dla węgla, gazu płynnego i peletu do 30% dla gazu ziemnego i 5% dla energii elektrycznej. Wiele wskazuje, że to nie koniec zmian (czytaj: wzrostu) cen paliw i energii.

Jakie przedsięwzięcia zatem będą podlegać współfinansowaniu w ramach programu „Moje Ciepło”? Ilu właścicieli domów jednorodzinnych będzie mogło skorzystać z programu? Jaka jest wysokość wsparcia? O tym wszystkim piszemy w tym materiale. 

Zasady programu "Moje ciepło"

Program „Moje Ciepło” jest skierowany do indywidualnych inwestorów, którzy decydują się zainstalowanie w swoim domu pompy ciepła. Niestety, urządzenia te należą do jednych z najdroższych źródeł ciepła – wraz z montażem jest to wydatek 30-50 tys. zł. Stąd temat wciąż budzi dużo wątpliwości ze względu na koszty, jakie trzeba ponieść na ten rodzaj ogrzewania.  Pomoc finansowa ze strony państwa ma te wątpliwości rozwiać.

Forma i wysokość dofinansowania dla posiadaczy pomy ciepła

Wsparcie jest udzielane w postaci bezzwrotnej dotacji.  Wysokość dofinansowania będzie zależała od rodzaju zamontowanej pompy – do 7 tys. w przypadku pompy powietrznej i do 21 tys.  w przypadku pompy gruntowej. W obu przypadkach jednak nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych. Uprzywilejowaną grupą będą właściciele Karty Dużej Rodziny, którzy mogą liczyć na 45 proc. dofinansowania.

"Moje ciepło" dofinansowanie - pieniądze przyznawane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do rozdysponowania jest 600 mln zł, co według szacunków pozwoli dofinansować montaż pompy ciepła w ok. 57 tys. domów.

Dzięki programowi „Moje Ciepło” osoby budujące dom będą mogły w znacznym stopniu obniżyć koszt całej inwestycji i tym samym szybciej uzyskać zwrot poniesionych nakładów finansowych, w tym tych przeznaczonych na montaż ekologicznych źródeł ciepła
Dzięki programowi „Moje Ciepło” osoby budujące dom będą mogły w znacznym stopniu obniżyć koszt całej inwestycji i tym samym szybciej uzyskać zwrot poniesionych nakładów finansowych, w tym tych przeznaczonych na montaż ekologicznych źródeł ciepła
Shutterstock.com

Program "Moje ciepło" w 2022 r.  - jakie trzeba spełnić warunki?

Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób budujących nowe domy. Dodatkowy wymóg to energooszczędność budynku. Dom musi spełniać podwyższone standardy energetyczne – o 10-20 proc. wyższe niż zakładają Warunki Techniczne, co oznacza, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (wskaźnik EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody EPH + W nie może przekraczać 63 kWh/m2rok (jeśli wniosek zostanie złożony w 2022 r., czyli w pierwszym roku działania programu). W następnych latach może wynosić maksymalnie 55 kWh/m2rok. Dla przypomnienia, w obowiązujących Warunkach Technicznych od stycznia 2021 r. dla budynków nowo wznoszonych wskaźnik EP nie może być wyższy niż 70 kWh/m2rok. Wartość wskaźnika EP można obniżyć m.in. poprzez poprawę izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku czy  zastosowanie instalacji fotowoltaicznej bądź montaż wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła.

Czyli krótko mówiąc – dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie właścicielom budynków bardzo energooszczędnych, doskonale ocieplonych i wykorzystujących energię odnawialną.  

Uwaga! Chcąc wymienić źródło ciepła w starszym budynku na pompę ciepła, trzeba skorzystać z „Czystego Powietrza”, gdyż program „Moje Ciepło” nie daje możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych na ten cel kosztów.

Na co otrzymamy pieniądze?

Pompy ciepła dofinansowanie 2022? Dotacja z „Mojego Ciepła” przysługuje tym inwestorom, którzy zdecydują się na zakup i montaż:

  • gruntowej pompy ciepła,
  • powietrznej pompy ciepła lub wodnej pompy ciepła. 

Mogą to być za zarówno urządzenia służące tylko do ogrzewania domu, jaki ogrzewania wraz z dostarczaniem ciepłej wody użytkowej.

Kiedy pieniędzy nie dostaniemy?

W programie nie jest przewidziane wsparcie dla domów, w których docelowym źródłem ciepła jest ogrzewanie na paliwo stałe. Sytuacja dotyczy też kominka, który będzie pełnił funkcję grzewczą, np. kominka z płaszczem wodnym – jeśli taki będzie w budynku, nie można skorzystać z dofinansowania. Dotacja natomiast zostanie przyznana w przypadku kominka przeznaczonego na cele rekreacyjne (taki kominek używany jest sporadycznie, nie jako źródło ciepła) albo wówczas, gdy będzie on pełnił funkcję ozdobną (funkcja ozdobna polega na tym, że kominek ma zamurowany komin spalinowy, odcięty płaszcz wodny i nie da się w nim palić).

 

Warunkiem otrzymania dotacji jest podwyższony standard energetyczny mającego powstać domu
Warunkiem otrzymania dotacji jest podwyższony standard energetyczny mającego powstać domu
Shutterstock.com

Co jeszcze warto wiedzieć o programie?

  1. Program można łączyć z ulgą termomodernizacyjną (pod warunkiem, że ponieśliśmy koszty związane z zakupem i montażem pompy ciepła już po oddaniu budynku jednorodzinnego do użytkowania lub w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie domu złożyliśmy nie wcześniej niż 1.01.2021 r.).
  2. Podobnie jak w przypadku innych programów, inwestor najpierw kupuje i montuje pompę ciepła, a dopiero później wnioskuje o przyznanie dotacji. Urządzenie musi zostać zakupione między 1 stycznia 2021 r. a 31 grudnia 2026 r., musi być nowe, wyprodukowane w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem.
  3. Po uzyskaniu dotacji jesteśmy zobowiązani do „informowania otoczenia” przez 5 lat od daty wypłaty środków
    o otrzymanym dofinansowaniu. Polega to na wykonaniu i umieszczeniu na własny koszt stosownej tabliczki informacyjnej (jej wzór zamieszczamy powyżej). Tabliczka powinna być umieszczona w miejscu lokalizacji inwestycji np. na budynku/ogrodzeniu. 

 

Wzór tabliczki informującej o dofinansowaniu
Wzór tabliczki informującej o dofinansowaniu
NFOŚiGW

Zdaniem eksperta

Jakie korzyści przyniesie program MOJE CIEPŁO? 

Program MOJE CIEPŁO zakłada wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych domach jednorodzinnych. Jego wdrożenie przyczyni się do ograniczenia tzw. niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania budynków mieszkalnych nieefektywnymi źródłami ciepła, wykorzystującymi paliwa kopalne, a także zwiększy w Polsce udział odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii i rozpropaguje OZE w polskim społeczeństwie. Ten program to odpowiedź na potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), którzy – budując domy – starają się myśleć przyszłościowo – zarówno pod kątem ekologii, jak i ekonomii. Decydując się na montaż w swoim nowym domu alternatywnego źródła ciepła, jakim jest pompa ciepła, realnie można wpłynąć na obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie, a przy tym otrzymać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości od 7 do nawet 21 tys. zł – w zależności od rodzaju zamontowanej pompy ciepła. Zgodnie z misją NFOŚiGW i założeniami programu, dofinansowanie zakupu i montażu nowoczesnych, ekologicznych, zeroemisyjnych pomp ciepła w nowych domach jednorodzinnych to kolejny krok w stronę poprawy jakości powietrza w naszym kraju i osiągnięcia wytyczonych celów klimatycznych. Szacujemy, że dzięki programowi MOJE CIEPŁO emisja CO2 do atmosfery zmniejszy się o 65 000 ton rocznie.

Pan Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Pan Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFOŚiGW

Moje Ciepło - dofinansowanie

Wsparcie będzie udzielane w postaci bezzwrotnej dotacji stanowiącej od 30 do 45% kosztów zakwalifikowanej inwestycji. W rezultacie można otrzymać od 7 do 21 tys. zł na zakup oraz montaż pompy ciepła. Wysokość dofinansowania będzie zależna od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz ewentualnego posiadania przez Wnioskodawcę Karty Dużej Rodziny. W programie nie jest przewidziane wsparcie dla domów, w których docelowym źródłem ciepła jest ogrzewanie na paliwo stałe, m.in. biomasę. Sytuacja dotyczy też kominka, który będzie pełnił rolę ogrzewania, np. kominka z płaszczem wodnym – jeśli taki będzie w budynku, nie można skorzystać z dofinansowania. Dotacja natomiast zostanie przyznana w przypadku kominka przeznaczonego na cele rekreacyjne. W przypadku działalności gospodarczej, jeśli jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 20% całkowitej powierzchni budynku, inwestycja nie będzie kwalifikowała się do dofinansowania. Te informacje zostały przekazane podczas cyklu spotkań informacyjnych Doradztwa Energetycznego. Środki na program „Moje Ciepło” pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego i budżet programu wynosi aż 600 mln zł.

Program Moje Ciepło wniosek. -  wniosek

Osoby, które chcą ubiegać się o dofinansowanie, będą mogły złożyć dokumenty z zakończonej inwestycji jedynie drogą elektroniczną, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl

Aby złożyć wniosek należy użyć profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Załączniki potrzebne do wniosku wskazane będą na stronie programu „Moje Ciepło”. Inwestor musi najpierw kupić i zamontować pompę ciepła, a później złożyć wniosek o przyznanie dotacji.

    Więcej o:

Skomentuj:

Program Moje Ciepło 2022. Energetyczny hit dla Polaków