Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Montaż instalacji fotowoltaicznej

ES

Montaż instalacji fotowoltaicznej zajmuje zwykle jeden dzień lub dwa dni. Zanim to jednak nastąpi, należy znaleźć nie tylko dobry produkt, ale też odpowiednich fachowców – a to wbrew pozorom nie jest takie proste. Czym się kierować, jak sprawdzić firmę instalatorską, abyśmy bez przeszkód mogli się cieszyć niskimi rachunkami za prąd?

Panele fotowoltaiczne
Właściwy montaż instalacji fotowoltaicznej to gwarancja bezproblemowej eksploatacji
Bruk-Bet Solar

Instalacja fotowoltaiczna - od czego zacząć?

Z pewnością warto wybierać fachowców, których doświadczenie i umiejętności są potwierdzone certyfikatami. Należy też obejrzeć realizacje, które są zaprezentowane na ich stronie internetowej. Niestety zdarza się, że część firm umieszcza zdjęcia pobrane z ogólnodostępnych kolekcji w bazach online, a nie z wykonanych przez siebie instalacji fotowoltaicznych (w skrócie PV). Równie ważne jest spotkanie z fachowcami na miejscu inwestycji. Podczas tego spotkania zostanie przeprowadzony audyt, mający na celu doprecyzowanie mocy instalacji i sprawdzenie możliwości montażu paneli. Ma to wpływ na to, jak wydajnie będzie działał system i po jakim czasie nastąpi zwrot poniesionych kosztów. Co prawda, taki audyt może być przeprowadzony np. telefonicznie, ale oględziny miejsca instalacji dają bardziej szczegółowe informacje potrzebne do opracowania projektu. Podczas audytu powinny też zostać omówione wszystkie zapisy, jakie znajdą się w umowie, aby później nie dochodziło do niedopowiedzeń związanych z tym, kto ma np. podłączyć instalację do sieci albo kto przygotuje wniosek o dotację.

Wybór firmy wykonawczej

Obecnie, kiedy rocznie powstają setki nowych firm zajmujących się fotowoltaiką, a w naszych skrzynkach pocztowych (tych tradycyjnych oraz e-mail) otrzymujemy dziesiątki ofert, należy dokładnie weryfikować specjalistów, których zadaniem ma być wykonanie naszej „przydomowej elektrowni”.
W czasie rozmowy trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę doświadczenie i referencje firmy, a także sprawdzić jej realizacje. Ponadto powinniśmy dowiedzieć się, z jakimi producentami współpracuje dana ekipa. Jednocześnie trzeba zapytać o szkolenia i certyfikaty potwierdzające wiedzę z zakresu montażu i znajomości danego systemu. To ważne zwłaszcza w kontekście wyboru ogniw fotowoltaicznych i falownika (inaczej inwertera, który zamienia dostarczany przez moduły prąd stały na przemienny, gdyż taki jest potrzebny do zasilania urządzeń AGD i RTV, a także oświetlania w domu). Jeżeli fachowiec otrzymał certyfikat autoryzowanego partnera danej marki, mamy pewność, że wie, jak podłączyć dane komponenty, jak skonfigurować falownik oraz jakie dodatkowe akcesoria będą konieczne.
Co więcej, firma instalatorska może także przeprowadzić część formalną naszej inwestycji związaną ze zgłoszeniem instalacji do zakładu energetycznego czy staraniem się o dotację.
Uwaga! Niektórzy producenci modułów fotowoltaicznych podają wykaz firm wykonawczych, które są ich autoryzowanymi partnerami. Dzięki temu możemy liczyć na to, że zostały one przeszkolone oraz sprawdzono ich wiedzę i doświadczenie.

Certyfikat
Przykładowy certyfikat potwierdzający znajomość parametrów technicznych i umiejętność montażu paneli.
Bruk-Bet Solar

Audyt w miejscu inwestycji

Profesjonalna firma wykonawcza powinna ustalić datę audytu, rozumianego jako spotkanie inwestora z doradcą. Audyt może być częściowo przeprowadzony telefonicznie lub mejlowo, ale dobrze opracowany projekt powstanie dopiero po wizycie na miejscu instalacji. Podstawą do określenia rocznego zużycia energii, a co za tym idzie – mocy sytemu, są nasze rachunki za prąd. Należy je zgromadzić z jak najdłuższego okresu – najlepiej rocznego – pozwoli to bowiem dokładnie oszacować nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Należy też przemyśleć, na ile zużycie energii może się zwiększyć na przestrzeni lat – planujemy np. montaż dodatkowych urządzeń, takich jak przykładowo pompa ciepła, klimatyzatory, a może ładowarka samochodowa. Dzięki temu będzie można zaprojektować system PV dostosowany do naszych potrzeb. O ile te dane możemy przedstawić telefonicznie czy mejlowo, to już kolejne kroki związane z audytem powinny odbyć się w  miejscu inwestycji. Przedstawiciel firmy instalatorskiej powinien sprawdzić możliwości nośne dachu, jego wymiar, poszycie, kąty nachylenia poszczególnych połaci czy orientację względem stron świata. Taka wizyta pozwoli też przewidzieć ewentualne zacienienie paneli, co w konsekwencji może negatywnie odbijać się na sprawności całej instalacji. W takiej sytuacji należy rozważyć zastosowanie optymalizatorów. Pozwalają one zmniejszyć straty produkcji energii z promieniowania słonecznego, gdy dochodzi do częściowego zacienienia ogniw w niektórych porach dnia.
Ponadto dzięki audytowi uzyskamy informacje na temat optymalnej konstrukcji, na której zostaną ułożone ogniwa PV na dachu, a także ich przewidywanej liczby, wielkości i mocy. Decydując się na konkretne moduły, należy dowiedzieć się, kto udziela na nie gwarancji, co ona obejmuje i jak długi jest to okres.
Audyt związany jest także ze skontrolowaniem przez specjalistę, czy domowa instalacja elektryczna spełnia wymogi techniczne – m.in. czy przekrój przewodu w miejscu przyłączenia inwertera jest odpowiedni do jego mocy. Doradca sprawdzi również, czy wykonana jest instalacja odgromowa.
Po spotkaniu otrzymamy wycenę instalacji fotowoltaicznej i dopiero na tej podstawie można podpisać umowę. Należy w niej zawrzeć także kwestie związane z konfiguracją monitoringu (czy chcemy mieć wgląd w pracę systemu i czy fachowiec ma nam założyć konto w odpowiedniej aplikacji) oraz zgłoszeniem instalacji PV do zakładu energetycznego (najczęściej bierze to na siebie wykonawca). Zwróćmy też uwagę na zapis dotyczący zakresu pomocy w uzyskaniu dotacji na inwestycję, jeśli mamy takie plany.

Instalacja fotowoltaiczna
W czasie spotkania na miejscu inwestycji fachowcy sprawdzą możliwości montażu paneli fotowoltaicznych
Bruk-Bet Solar

Nadzór prac

Po podpisaniu umowy powinniśmy zostać powiadomieni o proponowanej dacie montażu. W zależności od dostępności ekip monterskich czy wybranych komponentów systemu możemy czekać na rozpoczęcie prac od tygodnia do miesiąca. Najczęściej, zanim ekipa monterska pojawi się na miejscu instalacji, dostaniemy zamówiony zestaw PV dostarczony przez producenta albo dystrybutora.
Sam montaż trwa dość krótko – zazwyczaj od jednego do dwóch dni. Zależy to przede wszystkim od skomplikowania i wielkości systemu PV, ale też od pogody. Prawidłowy przebieg prac nie jest możliwy w czasie dużego wiatru lub deszczu. Po przyjeździe ekipy należy sprawdzić, czy jest odpowiednio wyposażona pod względem bezpieczeństwa – np. czy ma uprzęże liny, kaski. Z kolei w czasie prac szczególną uwagę zwróćmy na to, w jaki sposób transportowane są moduły PV na dach – nie powinny się one obijać się o ściany budynku. Takie uderzenia mogą spowodować mikropęknięcia, a co za tym idzie spadek wydajności systemu.
Tuż przed zakończeniem prac należy przeprowadzić ogólne oględziny miejsca montażu, aby ekipa zdążyła uporać się z ewentualnymi niedociągnięciami. Trzeba sprawdzić, czy kable są dobrze zamontowane i nie wiszą nigdzie luźno,
a także nie dotykają dachu bez zabezpieczenia w postaci karbonowanych rur osłonowych (tzw. peszli). Ponadto złącza fotowoltaiczne (powszechnie znane jako MC4) nie powinny być narażone na bezpośrednie opady śniegu czy deszczu.

Montaż instalacji fotowoltaicznej
Zaleca się, aby układać panele PV na południowej połaci dachu, pod kątem 30-35 stopni. Stosuje się do tego celu cały szereg gotowych zestawów montażowych
Bruk-Bet PV

Gdzie umieścić falownik?

Falownik to obok paneli fotowoltaicznych najważniejszy element sytemu PV. Dlatego jego miejsce montażu nie może być przypadkowe. Zaleca się umieścić inwerter w pomieszczeniu z dobrą wentylację, uwzględniając zachowanie odpowiednich odległości od elementów z nim sąsiadujących. Trzeba także zapewnić do niego oraz rozdzielnicy (tablicy elektrycznej) łatwy dostęp. Z tego względu bardzo popularną opcją jest montaż inwertera w pomieszczeniu technicznym. Warto też wiedzieć o tym, że niektóre falowniki mogą być głośne z uwagi na wbudowany w nich wentylator. Na rynku dostępne są także falowniki z chłodzeniem naturalnym, które dzięki temu działają znacznie ciszej.

Falownik to obok paneli fotowoltaicznych najważniejszy element sytemu PV.
Falownik to obok paneli fotowoltaicznych najważniejszy element sytemu PV.
Polisystem HI-TECH

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji powinniśmy otrzymać listę z najważniejszymi elementami systemu – należy zachować przede wszystkim numery seryjne modułów i falownika, certyfikaty oraz gwarancje. Sprawdźmy także, czy
w uzyskanej dokumentacji znajduje się protokół zdawczo-odbiorczy, z najważniejszymi pomiarami elektrycznymi (część z nich jest obligatoryjnych, np. pomiar rezystancji izolacji przewodów AC i DC pozwala na wykazanie, czy gdzieś na trasie kablowej przewody nie zostały przecięte).
Jeśli instalacja ma moc większą niż 6,5 kW, to zgodnie z najnowszymi przepisami musimy też otrzymać dokument potwierdzający konsultację projektu i użytych zabezpieczeń ze specjalistą ds. przeciwpożarowych.
Instalator powinien również podłączyć instalację do sieci energetycznej
i umożliwić nam monitoring pracy systemu fotowoltaicznego, zakładając konto klienta końcowego/inwestora. Większość falowników udostępnia taką możliwość. Dzięki temu możemy na bieżąco nadzorować pracę swojej instalacji PV – np. sprawdzać dzienne uzyski i porównywać je w skali roku.

Instalacja fotowoltaiczna
Firmy zajmujące się montażem instalacji PV pomagają też załatwić niezbędne formalności w zakładzie energetycznym
Bruk-Bet Solar

Skomentuj:

Montaż instalacji fotowoltaicznej