Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Fakty i mity o instalacji fotowoltaicznej

opracowanie Kinga Porta

Podczas budowy domu lub remontu musimy podjąć wiele decyzji dotyczących zastosowania różnych materiałów, urządzeń lub rozwiązań. Część z nich budzi w nas wątpliwości. Tym razem zwróciliśmy się do ekspertów, aby wyjaśnili nam kwestie związane z zakupem, montażem i eksploatacją instalacji fotowoltaicznej (w skrócie PV).

Instalacje fotowoltaiczne
Instalacje fotowoltaiczne działają na terenie Polski od lat
Fot.: A. Opyrchał, Columbus Energy

Mitem jest, że panele fotowoltaiczne w Polsce mają za mało  słońca, aby instalacja PV działała efektywnie

Instalacje fotowoltaiczne działają na terenie Polski od lat, a generowana ilość energii jest najlepszym dowodem na ich efektywną pracę. Według danych z niezależnego portalu Photovoltaic Geographical Information System roczne promieniowanie słoneczne dla poszczególnych miast w naszym kraju wynosi: Gdynia 1267,79 kWh/m2, Warszawa 1311,62 kWh/m2 , Opole 1370,72 kWh/m2. Dla porównania w Berlinie wartość ta to 1321,6 kWh/m2. Znany zatem z dużej liczby instalacji fotowoltaicznych rynek niemiecki operuje w bardzo zbliżonych warunkach nasłonecznienia. W praktyce takie promieniowanie pozwala na wygenerowanie 1 MWh z instalacji o mocy 1 kW w ciągu roku.

Efektywna praca instalacji fotowoltaicznej zależy od wielu czynników. Bez wątpienia kluczową kwestią jest wybór niezawodnych komponentów oraz profesjonalny montaż instalacji. Poza aspektami technicznymi na ilość wyprodukowanej energii duży wpływ mają jednak warunki pogodowe. Najważniejsze z nich to nasłonecznienie. Im więcej promieni słonecznych pada na moduły, tym większe jest natężenie prądu generowanego przez ogniwa.

Jacek Gneza, wsparcie techniczne, Fronius Polska

Instalacje fotowoltaiczne
Na wydajną pracę fotowoltaiki składa się szereg elementów, w tym trwałe panele oraz dobrej jakości inwerter
Fot.: Fronius

Instalacja PV zawsze wymaga zmian w konstrukcji dachu

MIT

W procesie projektowania instalacji fotowoltaicznej istotne jest odpowiednie dobranie systemów mocujących, gwarantujących stabilną konstrukcję. Montaż jest możliwy zarówno na dachach skośnych, jak i płaskich.

Przy spełnieniu niezbędnych norm bezpieczeństwa panele PV układa się również z powodzeniem na starszych dachach. Fotowoltaikę można zamontować na pokryciach wykonanych z różnego rodzaju blach, dachówek czy styropapy.

Warunkiem koniecznym montażu fotowoltaiki jest zapewnienie niezacienionej powierzchni, która pomieści wymaganą dla danej mocy liczbę paneli. Wszelkie przeszkody typu wysokie drzewa lub budynki zasłaniające promienie słoneczne, znacznie obniżą efektywność naszej domowej elektrowni. W przypadku, gdy powierzchnia dachu okaże się zbyt mała – można wykonać instalację na gruncie, w dogodnym miejscu działki lub połączyć system gruntowy z dachowym.

Olga Muras, dyr. realizacji, Sunday Polska

Instalacje fotowoltaiczne
Niezależnie od tego, jakim materiałem wykończeniowym zostanie pokryty dach naszego domu, fachowcy zaproponują odpowiedni system mocowania, aby zamontować panele fotowoltaiczne
Fot.: Sunday Polska

Prawda i fotowoltaice: Montaż instalacji PV nie wymaga wielu pozwoleń

Obowiązujące w Polsce prawo umożliwia montaż paneli słonecznych bez konieczności uzyskiwania pozwolenia budowlanego, o ile łączna moc ogniw nie przekracza 50 kW.

Należy jednak pamiętać, że każda elektrownia słoneczna to skomplikowana instalacja elektryczna. Jeżeli moc mikroinstalacji jest większa niż 6,5 kW, jej projekt należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zawiadomić organy Państwowej Straży Pożarnej.

Aby uzyskać status prosumenta, czyli osoby, która jednocześnie zużywa i wytwarza energię elektryczną, korzystając z Odnawialnych Źródeł Energii, należy złożyć poprawny wniosek do operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci. W przypadku Polenergii Fotowoltaiki taki dokument wysyłamy w imieniu klientów. Od momentu zarejestrowania poprawnego zgłoszenia dany operator ma 30 dni na przyłączenie instalacji. W tym terminie powinien pojawić się pracownik, który zamontuje licznik dwukierunkowy. Usługa jest bezpłatna i nie powierza się jej innym fachowcom. W razie pytań lub wątpliwości ważnym wsparciem jest pomoc doświadczonej ekipy fachowców. Najlepiej, gdy zajmuje się ona kompleksową realizacją inwestycji od strony technicznej, formalnej, merytorycznej i organizacyjnej.

Robert Końpa, zastępca kierownika działu projektowego, Polenergia Fotowoltaika

Instalacje fotowoltaiczne
Chociaż zgodnie z prawem budowlanym montaż instalacji PV nie wymaga pozwolenia, to należy te prace powierzyć fachowcom, których doświadczenie i umiejętności potwierdzone są certyfikatami
Fot.: Polenergia Fotowoltaika

Opnie na temat fotowoltaiki: Mitem jest, że panele PV szybko tracą wydajność

Decydując się na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zależy nam na jak najszybszym okresie spłaty inwestycji oraz znaczącym zmniejszeniu rachunków za energię elektryczną. Każdy panel ma kilka parametrów, które determinują ilość produkowanej energii, a co za tym idzie – wysokość rachunków. Jednym z takich parametrów jest sprawność modułu podawana przez producentów w warunkach STC (ang. Standard Test Conditions).

Sprawność mówi o tym, jak dużo energii elektrycznej dostaniemy z tej samej ilości energii słonecznej doprowadzonej do modułu. Zwykle sprawność modułów dostępnych na rynku waha się w granicach 20%, lecz wraz z upływem czasu ich wydajność się zmniejsza, ze względu na zastosowane materiały. Spadek ten mieści się w przedziale 0,3-0,8% rocznie. W przypadku paneli fotowoltaicznych Vitovolt 300 firmy Viessmann, sprawność wynosi do 20,92%, a producent oferuje dwie gwarancje – 12-letnią produktową i gwarancję mocy – minimum 97% po roku oraz minimum 80% po 25 latach. Dobrze dobrany system spłaca się po około 9-10 latach, zatem tak niski spadek wydajności nie wpłynie w znaczący sposób na jego opłacalność.

Karol Gołoś, wykładowca Akademii Viessmann

Instalacje fotowoltaiczne
Długość gwarancji udzielana przez producentów świadczy o tym, że panele fotowoltaiczne będą wydajnie pracować przez wiele lat
Fot.: Viessmann

Czy fotowoltaika się opłaca -opinie

Mitem jest, że instalacja PV po zmianie przepisów nie będzie opłacalna

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy o OZE wszystkich, którzy zamontują fotowoltaikę po 31 marca 2022 r., będzie obowiązywał nowy, zgodny z unijnymi dyrektywami system rozliczania nadwyżek energii, zwany net- -bilingiem. Według szacunkowych wyliczeń ten model rozliczeń wydłuży okres zwrotu z instalacji PV o kilka lat. Nie oznacza to jednak, że fotowoltaika przestanie być opłacalna. Żadne szacunki nie są w stanie przewidzieć, w jakim tempie będą rosły ceny energii w przyszłości, a dopiero na ich podstawie można dokładnie obliczyć okres zwrotu. Rozważając decyzję o zakupie instalacji PV, trzeba mieć na uwadze, że jest to technologia, która pracuje wydajnie przez co najmniej 30 lat. Zatem jeśli okres zwrotu ulegnie wydłużeniu o kilka lat, nadal zyskujemy kilkanaście lat czystej i taniej energii ze słońca.

Warto wiedzieć także o tym, że na rynku istnieją alternatywne modele rozliczeń dla prosumentów, które pozwolą zwiększyć opłacalność PV. Jednym z nich jest nasza usługa Prąd jak Powietrze 2.0., zapewniająca bilansowanie 1:1, czyli odbiór dokładnie tylu kilowatogodzin energii, ile oddano do sieci, w dowolnym momencie. Dzięki temu prosumenci nie będą tracić na różnicy w cenie sprzedaży i zakupu energii. Nie będą musieli także ponosić opłaty za dystrybucję, a jedynym kosztem będzie dla nich stała miesięczna opłata produktowa. Z usługi mogą skorzystać klienci, którzy podpiszą z nami umowę kompleksową, zarówno na montaż instalacji PV, jak i sprzedaż energii (przy czym dystrybutorem prądu będzie aktualny operator sieci dystrybucji, zależny od regionu).

Michał Kopyść, ekspert w zakresie energetyki, Columbus Energy

Instalacje fotowoltaiczne
Domowa instalacja fotowoltaiczna po zmianie przepisów nie przestanie być opłacalna, chociaż czas jej zwrotu nieco się wydłuży. Warto także uwzględniać to, że nie wiemy, jak w przyszłości będą zmieniały się ceny energii, z pewnością jednak nie będą niższe od obecnych
Fot.: Columbus Energy

Mitem o fotowoltaice jest twierdzenie, że jeśli mamy fotowoltaikę, to nie trzeba już kolektorów słonecznych i… odwrotnie

Warto pamiętać o tym, że średnio ponad 83% bilansu energetycznego w domach jednorodzinnych przypada na zużycie ciepła, a tylko niecałe 10% na energię elektryczną (wg danych GUS). Ten bilans będzie oczywiście odbiegał bardziej od statystyki, gdy głównym urządzeniem grzewczym w domu będzie pompa ciepła. To jednak ciepło stanowi największą potrzebę domów i w największym stopniu wpływa na rachunki za energię. Należy tu rozgraniczyć przeznaczenie fotowoltaiki i kolektorów słonecznych. Pierwsza z instalacji ma służyć wytwarzaniu energii elektrycznej, najlepiej zużywanej na bieżąco na własne potrzeby. Późniejsza konwersja energii elektrycznej na ciepło będzie wiązać się ze stratami energetycznymi.

Znacznie wyższą sprawność wytworzenia ciepła zapewnią kolektory słoneczne. Będzie to oznaczać, że wystarczy dla nich około 4 razy mniejsza powierzchnia niż paneli PV, aby uzyskiwać taką samą ilość ciepła. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby stosować oba systemy i dzięki energii słonecznej pozyskiwać z najwyższą sprawnością ciepło oraz energię elektryczną.

Ireneusz Jeleń, menedżer ds. marketingu i szkoleń, Hewalex

Instalacje fotowoltaiczne
Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne nie są rozwiązaniami konkurencyjnymi. Oba systemy w praktyce mogą się znakomicie uzupełniać
Fot.: Hewalex
    Więcej o:

Skomentuj:

Fakty i mity o instalacji fotowoltaicznej