Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Przypadki, których nie obejmuje ubezpieczenie mieszkania

AS

Zakres ubezpieczenia mieszkania obejmuje określone zdarzenia – ich listę znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Opisane są tam też wyłączenia, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności. Czego najczęściej nie obejmuje ubezpieczenie mieszkania?

Najczęstsze przypadki, których nie obejmuje ubezpieczenie mieszkania
Najczęstsze przypadki, których nie obejmuje ubezpieczenie mieszkania
G-Stock Studio/Shutterstock

Zakres ubezpieczenia na mieszkanie określa, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia szkód. Zanim zdecydujesz się na zakup konkretnej polisy, koniecznie zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Znajdziesz tam zapisy, które precyzują, w jakich sytuacjach możesz liczyć na odszkodowanie. 

Zakres ubezpieczenia mieszkania

Najczęściej zakres ubezpieczenia mieszkania obejmuje szkody, które powstały w wyniku wypadków losowych, takich jak:

 • pożar,
 • opady deszczu,
 • opady śniegu,
 • zejście lawiny,
 • powódź (z wyłączeniem budynków znajdujących się na terenach zalewowych),
 • osuwanie się ziemi,
 • przepięcia w sieci elektrycznej,
 • silny wiatr,
 • uderzenie pioruna,
 • uderzenie pojazdu,
 • wybuch,
 • upadek drzewa.

Zakres ubezpieczenia mieszkania obejmuje także szkody powstałe w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej (np. zalanie mieszkania w trakcie gaszenia pożaru). Ubezpieczyciele pokrywają także szkody powstałe w wyniku włamania czy dewastacji. Niektóre polisy pokrywają także szkody, które powstały w wyniku nieumyślnego działania samych mieszkańców (np. pozostawienie odkręconego kranu czy niewyłączenie urządzenia, takiego jak żelazko lub piecyk).

Czego nie obejmuje ubezpieczenie mieszkania?

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdziesz także listę wyłączeń – są to sytuacje, w których ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania. 

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, gdy szkody powstały w wyniku umyślnego działania samego ubezpieczonego lub osób bliskich. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka wyłudzeń. Wyłączenia obejmują także szkody, które powstały w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania także w sytuacji, gdy do uszkodzenia mienia doszło w wyniku prowadzania prac budowlanych i remontowych bez wymaganych zezwoleń, a także w wyniku nielegalnej wycinki drzew.

Zakres ubezpieczenia mieszkania przeważnie nie obejmuje także szkód, które są wynikiem stałego i długotrwałego działania czynników atmosferycznych (takich jak mróz, temperatura czy wilgoć), wibracji i wstrząsów, które powstają np. w wyniku ruchu ulicznego czy prac górniczych. 

Czego nie można ubezpieczyć?

Ubezpieczenie mieszkania poza samą nieruchomością może obejmować także ruchomości domowe – np. meble, przedmioty użytku osobistego, urządzenia RTV i AGD, sprzęt sportowy. W ramach polisy zazwyczaj nie można jednak ubezpieczyć:

 • broni,
 • dzieł sztuki,
 • trofeów myśliwskich,
 • pojazdów, które podlegają obowiązkowej rejestracji,
 • kamieni szlachetnych i półszlachetnych (np. rubinów, diamentów, szmaragdów),
 • metali szlachetnych (zarówno w postaci sztab, jak i biżuterii),
 • papierów wartościowych,
 • dokumentów w formie papierowej i cyfrowej.

Przedmioty wartościowe wymagają wykupienia oddzielnej polisy. Podobnie jest w przypadku pojazdów, zwierząt i roślin hodowlanych czy ruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Przed podpisaniem umowy warto dokładnie zapoznać się z wyłączeniami, a w razie wątpliwości – skonsultować się z przedstawicielem ubezpieczyciela.

  Więcej o:

Skomentuj:

Przypadki, których nie obejmuje ubezpieczenie mieszkania