Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Systemy punktowego odwadniania – jak obniżyć koszty inwestycji?

MP

W przypadku inwestycji budowlanych liczy się efektywność kosztowa. Oznacza to, że cenione są rozwiązania szybkie, tańsze, a przy tym co najmniej równoważne pod względem funkcjonalnym z tymi tradycyjnymi. Przykładem mogą być inwestycje dotyczące infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Coraz więcej inwestorów przy budowie systemów punktowego odwodnienia nawierzchni dróg decyduje się na wykorzystanie lekkich studzienek wpustowych z polipropylenu PP zamiast betonowych. Skąd taki trend?

Studzienka wpustowa Tegra RG - montaż
Studzienka wpustowa Tegra RG - montaż
Fot. Wavin

Wybór wykonawcy robót budowlanych najczęściej rozstrzygany jest w przetargu, w którym oczywiście jednym z najważniejszych argumentów jest cena. Wykonawcy poszukują więc rozwiązań, które pozwalają na wymierne obniżenie kosztów wykonawstwa, przy zachowaniu adekwatnej jakości i wydajności budowanego systemu. W interesie inwestorów jest jednak, aby przygotowując przetarg, a następnie rozpatrując oferty, spojrzeli szerzej na inwestycję – a więc nie tylko na koszt wykonawstwa, ale także na koszt eksploatacji (przeglądów, ewentualnych napraw) i ogólną żywotność systemu.

Odwodnienie punktowe - co to jest? 

O wyborze rozwiązań na potrzeby inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną powinny decydować nie tylko cena, ale również koszty późniejszej eksploatacji. Studzienki Tegra RG są alternatywą dla tradycyjnych technologii, a w wielu aspektach okazują się rozwiązaniem lepszym.  Zastosowanie studzienek Tegra RG w systemach odwodnień oznacza niższe koszty inwestycji, krótszy czas montażu oraz efektywną eksploatację przez długie lata.

Odwodnienie punktowe zewnętrzne - tańszy i szybszy montaż

Im krótszy czas realizacji inwestycji w system punktowego odwodnienia nawierzchni drogowej, tym oczywiście lepiej. Obok niższych kosztów realizacji ważne są również czynniki wizerunkowe – im krótszy czas wyłączenia nawierzchni drogowej z użytkowania, tym mniejsze ryzyko pojawienia się negatywnych opinii wśród mieszkańców. Wykorzystywane tradycyjnie betonowe studzienki wpustowe wymagają do montażu zastosowania ciężkiego sprzętu (ich całkowita waga oscyluje wokół 800 kg, a poszczególnych elementów – znacznie ponad 100 kilogramów). Alternatywą jest zastosowanie studzienek wpustowych Wavin Tegra RG wykonanych z polipropylenu PP, składających się z dwóch elementów o maksymalnej wadze około 9 kg każdy.

– Brak konieczności zastosowania dodatkowego sprzętu i niska waga poszczególnych elementów systemu sprawiają, że czas montażu skraca się o połowę. Niższe są również koszty przygotowania wykopów i ich późniejszego wypełnienia – w tym przypadku można zaoszczędzić około 35%. Z naszych analiz wynika, że montaż systemu opartego w całości na rozwiązaniach z tworzyw sztucznych i studzienkach Tegra RG może być niższy nawet o 50% w porównaniu z rozwiązaniami wykorzystującymi elementy betonowe – mówi Robert Uniejewski, Dyrektor Sprzedaży – Systemy Infrastrukturalne, Wavin Polska.

Odwodnienie punktowe- niższe koszty obsługi inwestycji

Obniżenie kosztów obsługi inwestycji z zastosowaniem studzienek Tegra RG wynika również m.in. z możliwości ograniczenia kosztów robocizny – do ich zamontowania wystarczy jedna osoba, która jest w stanie wykonać to ręcznie. A to oznacza, że można znacznie ograniczyć koszty wynajmu i/lub eksploatacji ciężkiego sprzętu. Niższe są również koszty transportu studzienek na miejsce inwestycji, a dzięki szybszemu montażowi również pozostałe koszty wykonawstwa (m.in. odwadniania wykopów czy opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Odwodnienie punktowe - bezpieczeństwo i ergonomia pracy

Sektor budowlany od dawna zmaga się z problemem deficytu pracowników. Oczywiście możliwość zmniejszenia liczby osób potrzebnych do wykonania danej inwestycji to poważny argument za zastosowaniem rozwiązania opartego o studzienki Tegra RG. Jednak nie bez znaczenia jest także bezpieczeństwo i ergonomia pracy. Lekkie studzienki, niewymagające dodatkowego ciężkiego sprzętu, oznaczają znaczne ograniczenie ryzyka wypadku podczas realizacji inwestycji.

– Montaż tradycyjnych studzienek wiąże się z ryzykiem wypadku związanego z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, z wagą studzienek, które są przenoszone za pomocą specjalnych zawiesi, oraz z większym zakresem robót ziemnych potrzebnych do ich montażu. Studzienki Tegra RG nie wymagają ciężkiego sprzętu, mają poręczne uchwyty ułatwiające przenoszenie i osadzanie w wykopie, a łączenie elementów nie wymaga dużego wysiłku – podkreśla Mariola Błajet, Product Manager – Systemy Infrastrukturalne, Wavin Polska.

Odwodnienie punktowe– eksploatacja i trwałość

Jak wykazały badania nad przewidywaną długotrwałą wytrzymałością systemów grawitacyjnych z termoplastycznych tworzyw sztucznych – żywotność systemów opartych na tych tworzywach wynosi co najmniej 100 lat.

– Oczywiście pod warunkiem poprawnego i trwałego zagęszczenia gruntu wokół studzienek – podkreśla Mariola Błajet. – A trwałe wypełnienie oznacza, że drobne frakcje gruntu nie mogą migrować wraz z wodą spod nawierzchni i otoczenia studzienki.

Uciążliwym uszkodzeniem, występującym przy odwodnieniach, zwłaszcza przy zastosowaniu tradycyjnych betonowych rozwiązań, jest wymywanie przez wodę gruntu spod nawierzchni i jego przenoszenie przez nieszczelności do osadników. Tym samym następuje degradacja nawierzchni oraz nadmierne zamulanie studzienek i systemu kanalizacyjnego. Dlatego szczelność połączeń elementów studzienki Tegra RG, dzięki któremu powyższe zagrożenia są znacząco ograniczone,  to istotna zaleta tego rozwiązania.

Trwałości studzienek Tegra RG sprzyjają również właściwości materiału, z jakiego są wykonane. Polipropylen PP – to materiał odporny na destrukcyjne działanie soli odmrażających często stosowanych w naszym klimacie i nienasiąkliwy, a tym samym niepodatny na kruszenie na skutek zamarzania wody. Mariola Błajet zwraca również uwagę, że studzienki Tegra RG sprzyjają poprawie warunków eksploatacji.

Studzienka wspustowa Tegra RG - przekrój
Studzienka wspustowa Tegra RG - przekrój
Fot. Wavin

 – Jak wskazuje praktyka, wpusty studzienek często się zapychają i jest to jedna z największych bolączek służb eksploatacyjnych. Obecnie do czyszczenia systemów odwodnienia stosowane są skuteczne techniki hydrodynamiczne, jednak można ograniczyć potrzebę ich stosowania. Rozwiązaniami, które zostały stworzone właśnie z myślą o usprawnieniu eksploatacji systemu, są np. syfony eliminujące nieprzyjemne zapachy, które mogą wydobywać się w sytuacji, gdy odbiornikiem ścieków deszczowych jest kanalizacja ogólnospławna, oraz filtr 360o, zatrzymujący zanieczyszczenia pływające – dodaje ekspertka Wavin Polska.

Syfon w studzience Tegra RG jest łatwy w obsłudze – można go bez problemu wyjąć, otwierając tym samym dostęp do przewodu odpływowego, a następnie po prostu włożyć ponownie – osiądzie sam pod własnym ciężarem. Z kolei filtr 360o przedłuża drożność studzienki i skuteczność odprowadzania wody. To rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza w lokalizacjach, w których występuje duża ilość pływających zanieczyszczeń (np. liści).

Odwodnienie punktowe – możliwość bezpłatnego przetestowania Tegra RG

Wavin zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, zakłady lub spółki komunalne, które zajmują się zagospodarowaniem wód deszczowych z dróg, a także zarządzających siecią kanalizacji deszczowej, do pilotażowego wypróbowania studzienek wpustowych Wavin Tegra RG. Dzięki akcji promocyjnej, która trwa do 30 kwietnia 2022 roku, można bezpłatnie sprawdzić potencjał odwodnień punktowych Wavin w praktyce. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://bit.ly/TegraRG

Podnoszenie poziomu życia na świecie (To Advance Life Around the World) – jedno z haseł towarzyszących marce Wavin, odzwierciedla jej podejście do tworzenia systemów odwodnień dla miast i ich mieszkańców, będących alternatywą dla tradycyjnych technologii. Studzienki Tegra RG to doskonały przykład. Są nie tylko równoważne funkcjonalnie z tradycyjnymi rozwiązaniami, ale w wielu aspektach je przewyższają, np. pod względem łatwości i kosztów montażu, wytrzymałości, szczelności, odporności na działanie czynników zewnętrznych czy trwałości. Studzienki Tegra RG zostały również zaprojektowane i są produkowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu.

To między innymi z tych powodów inwestorzy coraz częściej podejmują decyzje, by swoje projekty oprzeć o rozwiązania wykorzystujące Tegra RG, które obniżają koszty inwestycji, redukują czas montażu, a także zapewniają skuteczną i niemal niezawodną eksploatację przez długie lata.

 

    Więcej o:

Skomentuj:

Systemy punktowego odwadniania – jak obniżyć koszty inwestycji?