Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wyrównanie wysokości ścian nośnych grubości 24 cm

Tomasz Rybarczyk

Zbudowanie ścian zgodnie z projektem oraz wydaną decyzją pozwolenia na budowę lub ze zgłoszeniem to ważny element realizacji każdej budowy. Dotyczy ono również zachowania zaprojektowanej wysokości kondygnacji. Często wysokość ścian nie jest bowiem dopasowana do wielokrotności wysokości elementów murowych. Warto więc sprawdzić, co się robi w takim przypadku.

Wyrównanie wysokości kondygnacji cegłami
Wyrównanie wysokości kondygnacji cegłami
Fot. Tomasz Rybarczyk

Najlepiej jest, gdy zaprojektowana wysokość kondygnacji wynika z wysokości elementów murowych oraz grubości spoin. Niestety mamy z tym do czynienia niezwykle rzadko. Dobrym sposobem jest wtedy zastosowanie na ostatnią warstwę muru płytek lub bloczków wymurowanych na boku.

Decydując się na beton komórkowy do budowy domu, warto zastosować gotowy system elementów. Oprócz bloczków podstawowych będzie on zawierał też szereg dodatkowych produktów.

Sposoby na wyrównanie wysokości ścian

Jeśli wysokość ścian nie jest dopasowana do wielokrotności wysokości elementów murowych, mamy wówczas następujące możliwości:

  • docięcie elementów murowych ostatniej warstwy, które pozwoli uzyskać wysokość kondygnacji zgodnie z projektem;
  • wymurowanie ściany na wysokość wynikającą z wielokrotności elementów murowych i grubości spoin. W takiej sytuacji projektant musi określić, czy będzie to czy też nie się zaliczać do istotnego odstępstwa od projektu;
  • wymurowanie ściany z elementów pełnych i na ostatnią warstwę zastosowanie elementów typu płytki i bloczki o wysokości 24 cm ustawionych na powierzchni czołowej, czyli na boku. Wysokość ostatniej warstwy wynika wówczas z szerokości zastosowanych elementów murowych.
Wyrównanie wysokości kondygnacji za pomocą płytek z betonu komórkowego
Wyrównanie wysokości kondygnacji za pomocą płytek z betonu komórkowego
Fot. Tomasz Rybarczyk

Elementy do wyrównania wysokości ścian

W murach o grubości 24 lub 25 cm często jako warstwę wyrównującą ściany do zaprojektowanej wysokości kondygnacji stosuje się płytki z betonu komórkowego o szerokości 6 i 8 cm oraz bloczki o szerokości 10 i 12 cm. Elementy takie stosuje się po to, żeby nie docinać podstawowych bloczków o pełnej wysokości. Po pierwsze docinanie bloczków o regularnych wymiarach na wszystkie ściany jest niezwykle pracochłonne, ponieważ jest ich naprawdę duzo. Nawet gdyby za pomocą piły taśmowej docinać łatwe do obróbki bloczki z betonu komórkowego to nadal będzie to ogromna praca.

W praktyce ściany nośne z silikatów czy ceramiki również często trzeba wyrównywać. W przypadku silikatów lub pustaków ceramicznych docinanie jest znacznie trudniejsze niż betonu komórkowego, a więc wiąże się z jeszcze większymi nakładami i kosztami oraz powstawaniem sporej ilości odpadów. Poza tym docięcie tak wielu elementów zapewne nie będzie tak precyzyjne jak wykorzystanie tych wyprodukowanych fabrycznie. Najczęściej więc łączy się wówczas beton komórkowy z tymi materiałami. W takim przypadku zawsze należy to wcześniej uzgodnić z projektantem i kierownikiem budowy. Może się bowiem okazać, że inne właściwości materiałów murowych będą przyczyną, że takie rozwiązania nie zostanie zaakceptowane i trzeba będzie docinać regularne elementy murowe, z których mają powstać ściany wapienno-piaskowe lub ceramiczne. Wprawdzie niektórzy producenci silikatów i ceramiki oferują wyroby połówkowe, lecz mogą być one trudno dostępne, przez co na budowach się ich nie używa.

Podczas ocieplania strychu zwracajmy uwagę na detale. Ważna jest izolacja stropu oraz innych elementów, które mogą stać się mostkami cieplnymi na styku kondygnacji użytkowej z nieużytkowym poddaszem. Równie ważne jak ocieplenie jest wykończenie jego powierzchni w kontekście zabezpieczenia przed uszkodzeniami
Podczas ocieplania strychu zwracajmy uwagę na detale. Ważna jest izolacja stropu oraz innych elementów, które mogą stać się mostkami cieplnymi na styku kondygnacji użytkowej z nieużytkowym poddaszem. Równie ważne jak ocieplenie jest wykończenie jego powierzchni w kontekście zabezpieczenia przed uszkodzeniami
Fot. Tomasz Rybarczyk

Murowanie elementów wyrównujących ściany

W przypadków ścian o grubości 24 cm wygodnie jest zastosować płytki o wymiarach 6 x 24 x 59, 8 x 24 x 59 cm bądź bloczki 10 x 24 x 59, 12 x 24 x 59 lub 18 x 24 x 59 cm. Elementy te ustawia się na boku, czyli na powierzchniach czołowych. Podczas murowania dodatkowych elementów obowiązują te same zasady, które dotyczą bloczków podstawowych, czyli właściwe przewiązanie elementów murowych, prawidłowe rozłożenie zaprawy oraz wypełnienie spoin poziomych i pionowych.

Jeśli ostatnia warstwa ścian jest wykonywana z płytek, czyli dosyć cienkich elementów murowych, szczególne znaczenie ma prawidłowe nałożenie zaprawy. Chodzi o to, by była ona rozłożona na całej grubości muru na tyle równo, by wymurowane elementy (w tym przypadku płytki) stykały się z zaprawą całą powierzchnią, co pozwoli uniknąć punktowego przekazywania obciążeń.

Warstwę wyrównującą można wykonać z płytek lub cieńszych bloczków, jako przedostatnią. Dzięki temu zwiększamy prawdopodobieństwo, że reakcje z górnych partii budynku będą przekazywane równomiernie. Ponadto należy pamiętać, że w przypadku murowania elementów na powierzchniach licowych spoiny pionowe (czołowe) powinny być wypełnione zaprawą murarską, ponieważ nie ma w nich połączenia na pióra i wpusty.

Wyrównywanie innych miejsc

To samo rozwiązanie, co w przypadku wyrównywania wysokości ścian stosuje się na fragmentach murów pod otworami okiennymi, co pozwala uzyskać odpowiednie wysokości parapetów. Wówczas płytki lub bloczki również układa się na powierzchniach licowych, czyli na boku. Jest to możliwe dzięki temu, że beton komórkowy jest materiałem jednorodnym, a więc mającym takie same parametry w każdym kierunku, w tym wytrzymałość na ściskanie, która jest niezależna od kierunku ułożenia bloczka.

    Więcej o:

Skomentuj:

Wyrównanie wysokości ścian nośnych grubości 24 cm