Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Odbiór robót budowlanych, - co warto wiedzieć?

Redakcja Pressland

Jeśli chcą Państwo legalnie zamieszkać w swoim domu, muszą Państwo dokonać odbioru. Zakończenie budowy wymaga posiadania kilku dokumentów i ich złożenia w odpowiednich instytucjach. Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć?

Odbiór robót budowlanych, - co warto wiedzieć?
Odbiór robót budowlanych, - co warto wiedzieć?
Fot. shutterstock

Jakie dokumenty gromadzić?

Okres budowy domu związany jest z koniecznością przejścia przez wiele procedur, które szczegółowo opisuje dziennik budowy. Zgromadzona w trakcie budowy dokumentacja i informacje w niej zawarte umożliwiają złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Do wspomnianych dokumentów zaliczyć można częściowe odbiory prac budowlano-instalacyjnych (zaznaczamy, że ich przeprowadzenie musi być odnotowane właściwymi wpisami w dzienniku budowy), umowy z dostawcami mediów a także protokoły odbioru i sprawdzenia przyłączy i instalacji wewnętrznych – wentylacyjnej, kominowej, elektrycznej, wodnej i gazowej.

Ważnym dokumentem jest również świadectwo charakterystyki energetycznej, które określa źródła energii i miejsca ich wykorzystania. Certyfikat może zostać sporządzony tylko i wyłącznie przez upoważnione osoby z branży architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej, które posiadają ważne uprawnienia budowlane. Koszt sporządzenia certyfikatu oscyluje w granicach – 500 – 1000 zł.

Odbiór robót budowlanych, - co warto wiedzieć?
Odbiór robót budowlanych, - co warto wiedzieć?
Fot. shutterstock

Wymagane jest również posiadanie inwentaryzacji geodezyjnej i formalnego zamknięcia budowy. Uprawniony geodeta dokonuje pomiarów wszystkich istniejących elementów, które następnie przenosi na mapę zasadniczą. Pamiętajmy, by geodetę zatrudnić wcześniej, gdyż na dokumenty oczekuje się około miesiąca. W tym czasie można wykonywać już drobne prace końcowe. Inwentaryzacja geodezyjna kosztuje około 1000 – 1500 zł. Poprzez formalne zamknięcie budowy należy rozumieć wpis kierownika budowy do dziennika budowy, który będzie zamykał dziennik, ale też oświadczenie stwierdzające zgodność wykonania domu z projektem budowlany, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami prawa. Kierownik musi również zadbać o uzyskanie porządku na terenie budowy. Zamknięty dziennik budowy i oświadczenie stanowią załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Odbiór robót budowlanych, - co warto wiedzieć?
Odbiór robót budowlanych, - co warto wiedzieć?
Fot. shutterstock

Posiadając wszystkie dokumenty można złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Dokumenty składa się w Powiatowym bądź Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Pamiętaj, aby złożyć kompletny wniosek, gdyż w przeciwnym wypadku zostanie od odrzucony a czas zakończenia procedury wydłużony. W ciągi 21 dni od daty złożenia wniosku organ może złożyć sprzeciw bądź uwagi do zgłoszenia. W przypadku braku odpowiedzi bądź protestów – można spokojnie wprowadzać się do domu. Urząd musi jednak wydać potwierdzenie o braku zastrzeżeń do użytkowania budynku. Dokument ten jest niezbędny podczas zameldowania, nadania numeru budynku i wpisania nieruchomości do ksiąg wieczystych.

Ostatnią formalnością jest nadanie z urzędu gminy bądź miasta numeru porządkowego budynku. Kiedy uzyskamy przydzielony numer, możemy legalnie zamieszkać w domu.

Skomentuj:

Odbiór robót budowlanych, - co warto wiedzieć?