Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Adaptacja projektu - z projektu gotowego do budowlanego

Barbara Kawecka-Zygadło

Aby projekt gotowy stał się projektem budowlanym, niezbędna jest jego adaptacja do warunków lokalnych, wykonana przez uprawnionego projektanta.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę domu, trzeba wykonać adaptację projektu gotowego
Aby uzyskać pozwolenie na budowę domu, trzeba wykonać adaptację projektu gotowego
Wizualizacja i projekt Pracownia Projektowa Archipelag
Do uzyskania pozwolenia na budowę niezbędny jest projekt budowlany. Aby projekt gotowy stał się projektem budowlanym, niezbędna jest jego adaptacja do warunków wynikających z konkretnej lokalizacji. Często też niezbędna jest adaptacja projektu do potrzeb inwestora.

W ramach adaptacji projektu gotowego domu jednorodzinnego należy :

- dostosować kupiony projekt gotowy do wymagań decyzji o warunkach zabudowy (jeśli jest wymagana);

- dostosować projekt konstrukcyjny fundamentów do warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia budynku;

- sporządzić projekt przyłączy zewnętrznych;

- sporządzić plan zagospodarowania terenu działki na odpowiedniej mapie geodezyjnej w skali 1:500.

W ramach adaptacji można dostosować projekt do szczególnych potrzeb albo upodobań inwestora, takich jak:

- zmiana usytuowania ścianek działowych, zmiana wielkości i rozkładu pomieszczeń;

- zmiana technologii budowy ścian, fundamentów, stropów albo dachu i jego pokrycia (bez zmiany kąta nachylenia połaci);

- zmiana sposobu ogrzewania lub doprowadzenia ścieków oraz przebiegu instalacji wewnętrznych zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi dostawy mediów.

Sprawdź gdzie jest najlepsze miejsce dla kolektora    Więcej o:

Skomentuj:

Adaptacja projektu - z projektu gotowego do budowlanego