Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Tablica informacyjna na budowie

red.

Często widzimy na prowadzonej właśnie budowie tablicę. Czy zawsze jest ona konieczna? Kto ma zadbać o jej ustawienie?

BUDOWA - TABLICA INFORMACYJNA FOT. KATARZYNA WANGIN PUBLIKACJA LADNY DOM NR 6 (68) - 6.2004 SLOWA KLUCZOWE: BUDOWNICTWO ZDJĘCIE DO WKŁADKI: PUBLIKACJA LADNY DOM NR 6 (68) - CZASOPISMA
Typowa tablica informacyjna, którą powinniśmy umieścić na naszej budowie.
Fot. Katarzyna Wangin
Jeśli budujemy dom, umieszczenie tablicy informacyjnej jest obowiązkowe. Powinna ona znajdować się w widocznym miejscu, tak aby można było odczytać zapisane na niej informacje (między innymi: numer pozwolenia na budowę, dane inwestora, wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta a także numery telefonów alarmowych oraz okręgowego inspektora pracy).

Tablica ma mieć kształt prostokąta o wymiarach 90 x 70 cm. Napisy na tablicy wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego o wysokości co najmniej 4 cm.

Obowiązek ustawienia takiej tablicy należy do kierownika budowy.

Powyższe wymagania regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: ZOBACZ PRZYKŁADSkomentuj:

Tablica informacyjna na budowie