Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Budowanie na trudnym gruncie, czyli jak posadowiono dom na studniach

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Traczyński

Na niewielkiej żoliborskiej uliczce zaplanowano postawienie trzech domów w zabudowie szeregowej. Ponieważ budynki miały być niewielkie, a ulica dookoła była już zabudowana, zrezygnowano z badań geotechnicznych...

Posadowienie domów zaprojektowano na stopach i ławach fundamentowych na głębokości 1,5 m pod poziomem terenu (p.p.t.). Nie spodziewano się problemów z gruntem: wiadomo było, że 10 cm głębiej znajduje się poziom wody gruntowej. Kiedy jednak wykonano wykop pod fundamenty, w dnie wykopu ukazał się torf.

Badania geotechniczne...

...zlecone przez inwestora wykazały, że torfy, czyli grunty nienośne, zalegają do głębokości 2 m p.p.t., a więc pół metra poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Dopiero pod torfami znaleziono lepszy grunt: nawodnione, średnio zagęszczone piaski średnie i grube.

Po przeanalizowaniu map geologicznych okazało się, że działka leży na płaskiej równinie z torfów, pod którymi zalegają piaski humusowe. Według opisu mapy, miąższość torfów mogła osiągać 2 m. Rozpoczęły się poszukiwania najlepszego sposobu posadowienia budynków.

Ani wymiana gruntu, ani pale...

Ze względu na bliskie sąsiedztwo budynków, które - być może - też są oparte na torfach, nie można było wymienić gruntu (tak się zwykle robi, kiedy w dnie wykopu występują słabe grunty nasypowe grubości do 1 m). Wymiana gruntu polega na wybraniu wszystkich gruntów nienośnych i ułożeniu w ich miejsce piasku grubo ziarnistego lub pospółki, które zagęszcza się warstwami. Niekiedy stosuje się też piasek stabilizowany cementem (czyli z domieszką cementu). Jednakże wymiana gruntu wymagałaby równoczesnego obniżania poziomu wody gruntowej, a to mogłoby być niebezpieczne dla istniejącej zabudowy: sąsiednie budynki posadowione na torfach mogłyby być narażone na dodatkowe osiadanie.

Ze względu na wysokie koszty inwestor zrezygnował także z propozycji fundamentowania na palach, które są jeszcze jednym ze sposobów posadowienia budynku na gruntach z przewarstwieniami torfu.

Trzecie rozwiązanie - posadowienie na studniach

Ostatecznie wybrano trzeci sposób - posadowienie budynków na studniach. Kręgi zagłębiono w warstwę piasków pod torfami - najniższy został w nie wkopany w całości. W trakcie kopania wodę gruntową pompowano z wnętrza studni. Takie rozwiązanie nie jest zbyt bezpieczne, bo zwykle prowadzi do rozluźnienia piasków występujących w dnie studni; niestety ze względu na blisko położone budynki sąsiadów nie można było zrobić tego w inny sposób.

W obrębie już wykonanego wykopu fundamentowego ławy i stopy fundamentowe przyszłych budynków oparto na dwóch poziomach kręgów (o średnicy od 100 do 120 cm). Wzdłuż ściany sąsiada studnie zagłębiono bezpośrednio z powierzchni terenu - w tej części konieczne było wykonanie trzech poziomów kręgów. Łącznie pod budynkiem wykonano 48 studni, na które zużyto 108 kręgów. Wnętrza kręgów wypełniono betonem, bez zbrojenia.

***

Opisywane domy mają już kilka lat - ich konstrukcja jest stabilna. Jak się okazuje, starsze budynki w sąsiedztwie od dawna pękają. Zapewne zbudowano je bez badań geotechnicznych, które pozwoliłyby wykryć słabe grunty.

***

Słowniczek

Torfy - grunty organiczne, powstające w zbiornikach wodnych (starorzecza, stawy, jeziora, oczka wodne itp.). Zawierają powyżej 30 procent części organicznych. Obciążone znacznie się odkształcają, są więc nienośne, czyli nie można na nich opierać fundamentów.

Piaski humusowe - piaski z domieszką części organicznych. Zaliczane są do gruntów nośnych.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Budowanie na trudnym gruncie, czyli jak posadowiono dom na studniach