Folie dachowe

Opracowanie: Iwona Szczepaniak, Grzegorz Dudek, Grażyna Rudolf, Wiesław Rudolf; Rysunki: Wawrzyniec Święcicki

Arkusze folii powinny być ułożone na zakład 10-15 cm
Arkusze folii powinny być ułożone na zakład 10-15 cm
Fot. Rafał Polak-Kuchta
Nowoczesne materiały izolacyjne, które umieszcza się pomiędzy pokryciem dachowym a jego ociepleniem. Zwane są też foliami wstępnego krycia (FWK), jeśli - zastępując pełne deskowanie kryte papą - chronią dom przed przeciekami przez nieszczelności pokrycia.

Zastosowanie folii dachowych jest konieczne, gdy na poddaszu planuje się pomieszczenia mieszkalne: bez nich ocieplenie może zamakać. Ich zadaniem jest zatrzymywanie wody wciskanej przez wiatr pod pokrycie dachu i jednoczesne umożliwienie odparowania wilgoci z wnętrza domu, która mimo zabezpieczeń przedostała się do ocieplenia. Oznacza to, że nie mogą przepuszczać wody w postaci płynnej, ale muszą przepuszczać parę wodną.

Wszystkie te folie mają podobne właściwości:

- są bardzo mocne (trudno je rozerwać);

- nie przepuszczają wody i nie ulegają zawilgoceniu;

- są wiatroszczelne - chronią izolację cieplną przed przedmuchiwaniem przez wiatr;

- nie są odporne na działanie promieni UV: nie mogą więc zbyt długo pozostawać na słońcu;

- przepuszczają parę wodną, choć w różnym stopniu.

Niskoparoprzepuszczalne. Przepuszczają niewielkie ilości pary wodnej. Nie mogą stykać się z materiałem ocieplającym dach, dlatego pomiędzy ociepleniem a folią konieczne jest pozostawienie wentylowanej szczeliny powietrznej.

Wysokoparoprzepuszczalne. Zwane też membranami. Praktycznie nie stanowią bariery dla pary wodnej przepływającej z wnętrza domu. Można je układać bezpośrednio na wełnie mineralnej, bez zachowania wentylowanej szczeliny powietrznej pomiędzy nimi a ociepleniem.

Ile to kosztuje

Folie dachowe:

- niskoparoprzepuszczalne - od 5,90 zł/m2

- wysokoparoprzepuszczalne - od 4,50 zł/m2

Membrany dachowe są niezastąpione w dachach, w których poprawne wykonanie szczelin powietrznych jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwie, np. w dachach o skomplikowanym kształcie, z oknami połaciowymi czy lukarnami.

Skomentuj:

Folie dachowe