Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Okna

Opracowanie: Grażyna Rudolf, Wiesław Rudolf, Iwona Szczepaniak

Składają się z dwóch podstawowych elementów: ościeżnicy osadzanej w murze i przeszklonych skrzydeł zamocowanych na zawiasach. Okna mogą być prawe i lewe, jedno- i dwuskrzydłowe, a także o większej liczbie skrzydeł. Większość z nich ma znormalizowane wymiary. Są to okna standardowe, które niezależnie od producenta mają takie same wymiary zewnętrzne ościeżnicy, szerokość skrzydeł i sposób ich otwierania. Okna mogą mieć różne kształty: prostokątne, okrągłe, półokrągłe, trójkątne, wieloboczne. Najczęściej w domach montuje się okna drewniane lub okna plastikowe (PVC); najrzadziej stosuje się okna z aluminium.

 • Osadzenie okna. Nawet bardzo dobre okno ma izolacyjność termiczną kilkakrotnie gorszą niż dobrze izolowana ściana. Największe straty ciepła powoduje wtedy, gdy jest niestarannie lub wręcz źle osadzone. Wprawdzie ościeże jest zawsze zimniejsze niż ściana pełna w miejscu bez okna, ale straty można i trzeba ograniczyć. W ścianie jednowarstwowej okno powinno być mocowane w połowie jej grubości. Jeśli są węgarki, to okno można nieco przesunąć w kierunku zewnętrznym. W ścianie dwuwarstwowej okno powinno być osadzone przy krawędziach warstwy nośnej, tuż za ociepleniem. Dobrze jeśli warstwa izolacji cieplnej zakrywa styki okna ze ścianą. W ścianie trójwarstwowej okno powinno być osadzone dokładnie w płaszczyźnie ocieplenia i mocowane do warstwy nośnej.

 • Szyby. Nowoczesne okna szkli się szybami zespolonymi jedno- lub dwukomorowymi, w których odpowiednio dwie lub trzy tafle są oddzielone ramką dystansową. Przestrzeń między taflami wypełniona jest suchym powietrzem lub gazem szlachetnym, np. argonem. Szyby wykonane są ze szkła typu float lub termofloat (powleczonego dodatkowo metaliczną powłoką odbijającą promieniowanie cieplne). Ocenia się, że dzięki powłoce termofloat izolacyjność cieplna szyb zwiększa się o 30-40%. Na ciepłochronność szyb zespolonych wpływa także odstęp między szybami, liczba tafli oraz rodzaj gazu wypełniającego przestrzeń międzyszybową. Parametry szyb - nazwa producenta szyby oraz deklarowane współczynniki izolacyjności - powinny być nadrukowane na ramce dystansowej pomiędzy taflami.

 • Okucia. Zawiasy, klamki i rygle służą nie tylko do otwierania i zamykania okna, ale też umożliwiają zablokowanie go w wybranej pozycji, uchylanie do wietrzenia, rozszczelnianie (ta funkcja jest nazywana mikrowentylacją), a okucia obwiedniowe - także zaryglowanie skrzydła w kilku punktach na obwodzie, przez co okno staje się bardziej szczelne.

  Szczeliny pomiędzy oknem a ścianą trzeba wypełnić pianką poliuretanową (podczas jej wtryskiwania okno musi być zamknięte), a połączenie okna i ściany - uszczelnić od strony zewnętrznej silikonem.

  • Więcej o:

  Skomentuj:

  Okna