Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zabezpieczamy okna przed włamaniem

Leszek Szczepaniak

Nawet bardzo dobre okna i drzwi balkonowe nie chronią całkowicie przed włamaniem. Można jednak uczynić z nich bardzo trudną do sforsowania przeszkodę. Z policyjnych statystyk wynika, że około 80% włamań dokonuje się przez okna. Jednak przeciętny złodziej nie wybija szyb.

Wiele osób przed wyjściem z domu starannie zamyka okna i drzwi balkonowe, wierząc, że w ten sposób chroni dom przed włamaniem. Niestety, jeśli w oknach są zwykłe okucia, łatwo je sforsować. Nawet początkujący włamywacz potrafi szybko i cicho wypchnąć takie okno - bez użycia narzędzi i wybijania szyby. Rozsądnie więc wyposażać okna w elementy, które utrudnią wyważenie skrzydeł. Wydłuży to czas potrzebny na dokonanie włamania, zwiększy szansę złapania złodzieja, a często po prostu zniechęci go do działania.

Uwaga! Nawet dobrze zabezpieczonych okien nie wolno zostawiać otwartych ani też uchylonych - gdy włamywacz dostanie się przez nie do domu, nie ma co liczyć na odszkodowanie. Towarzystwo ubezpieczeniowe uzna to za nasze zaniedbanie, które było "zaproszeniem" dla złodzieja.

Jak wchodzi włamywacz

Włamaniom przez okna łatwiej zapobiegać, jeśli się zna najczęstsze sposoby ich forsowania:

- wypchnięcie skrzydła okiennego,

- wejście przez otwarte lub uchylone okno,

- wyważenie, podważenie lub "wystukanie" klamki,

- wybicie szyby i otworzenie okna klamką.

Wynika z tego, że ochrona domu przed włamaniem przez okna i drzwi balkonowe powinna obejmować stosowanie łącznie kilku różnych zabezpieczeń mechanicznych: specjalnych szyb, które trudno wybić czy wyciąć, ramiaków o wzmocnionej konstrukcji, a także okuć, które trudno sforsować oraz zewnętrznych zabezpieczeń stolarki - antywłamaniowych rolet i krat. Najlepiej, jeśli wszystkie te zabezpieczenia stanowią część kompleksowej ochrony domu, której elementem jest system alarmowy połączony ze stałym monitoringiem zleconym firmie ochroniarskiej.

Zabezpieczenia mechaniczne można wesprzeć elektronicznym systemem zabezpieczeń. Jednak o jego przydatności decyduje to, czy alarm wywoła odpowiednio szybką reakcję agencji ochrony lub zaprzyjaźnionych sąsiadów, albo przynajmniej włamywacz będzie przeświadczony, że tak się stanie.

Szyby utrudniające włamania

W takich zespolonych zestawach szybowych od zewnątrz umieszcza się szyby warstwowe: dwie (lub więcej) tafle szkła połączone folią PVB. Im więcej warstw szkła i folii, tym szyba jest odporniejsza na wybicie lub przebicie. Szyby warstwowe produkuje się w różnych klasach wytrzymałości o symbolach: O1 i O2 oraz od P1 do P9. Oznaczone kolejnymi cyframi są mocniejsze, ale i droższe. W domach najczęściej stosuje się szyby:

P1, P2 - szyby bezpieczne budowlane, które są bardziej odporne na zniszczenie i stanowią pewne utrudnienie przy próbie ich sforsowania;

P3, P4 - szyby budowlane o zwiększonej odporności na włamanie, potocznie zwane antywłamaniowymi: mogą zastępować kraty o oczkach 150×150 mm z drutu stalowego średnicy 10 mm; bardzo trudne jest przebicie takiej szyby na wylot.

Okucia antywyważeniowe

Różnią się od zwykłych, dlatego najczęściej zamawia się je od razu przy zakupie okien. Niektóre ich elementy można jednak dokupić i zamontować później, rozszerzając zakres ochrony. Okucia te to bardzo trwałe elementy ryglujące:

- trzpienie bądź rolki grzybkowe, które mocno trzymają skrzydło w antywłamaniowych zaczepach ościeżnicy; mają one cylindryczny kształt, który gwarantuje, że nie wysuną się z zaczepów podczas próby włamania - ani wtedy, gdy skrzydło jest zamknięte, ani gdy jest uchylone;

- klamki zamykane na klucz, których po zamknięciu nie można przekręcić, co z kolei uniemożliwia otwarcie skrzydła;

- wkładki uniemożliwiające rozwiercenie klamki od zewnątrz.

Im bogatszy zestaw elementów antywyważeniowych oraz im solidniejsza ich konstrukcja (i zamocowanie), tym okno będzie lepiej zabezpieczone - oczywiście pod warunkiem, że inne jego elementy też będą miały odpowiednią odporność.

Rolety zewnętrzne

Zależnie od stopnia zagrożenia w oknach montuje się rolety zwykłe (więcej na str. 102-106) lub anty- włamaniowe, przy czym odporność tych drugich na włamanie powinien potwierdzać atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

Rolety antywłamaniowe mają specjalny pancerz, wzmocnione prowadnice oraz specjalne wieszaki blokujące. Płaszcz takiej rolety jest o wiele sztywniejszy i cięższy od zwykłego, ponieważ składa się z dwuściennych profili aluminiowych (z aluminium zimnogiętego, usztywnianego pianką poliuretanową albo żywicą poliestrową lub z aluminium ekstrudowanego) albo stalowych. Profile mają grube ścianki, dzięki czemu są mocne, sztywne i odporne na zginanie. Płaszcz rolety wypełnionej żywicą ma po obu stronach specjalne zaślepki, które gwarantują jego głębokie mocowanie w prowadnicach i znacznie utrudniają wyważenie. Prowadnice z usztywnianego aluminium ekstrudowanego są profilowane i dobrze osłaniają zaślepki profili. Dolna listwa zamykająca rolety ma mocną budowę. Dodatkowo można zastosować poziomą półkę z wkładką stalową, która zwiększa sztywność i utrudnia podniesienie pancerza.

Kraty

Zakłada się je, gdy okno jest słabe - wytrzymałość ram okiennych lub zamknięć nie jest wystarczająca. Niestety, kraty uniemożliwiają zarówno wejście do domu, jak wyjście z niego, co w razie pożaru może być groźne dla osób przebywających w domu.

Grubość prętów, z których wykonuje się kraty, zależy i od stopnia zagrożenia, i od widoczności miejsca zamocowania krat. Tam, gdzie zagrożenie jest małe, zwykle wystarczą kraty zewnętrzne z prętów średnicy 8-10 mm. Tam, gdzie zagrożenie jest większe i cieńsze kraty mogą okazać się za słabe, lepiej zamontować kraty zewnętrzne z prętów średnicy 18-20 mm lub kraty wewnętrzne z prętów o mniejszej średnicy. Różnice grubości prętów wynikają z tego, że przecięcie kraty zewnętrznej umożliwia wyważenie okna bez wybijania szyby, tymczasem aby przeciąć kratę wewnętrzną, trzeba najpierw wybić szybę i wyjąć odłamki szkła.

Ważny jest też rozstaw prętów tworzących kratę, bowiem od niego zależy jej sztywność, a więc i skuteczność ochrony. Jeśli pręty mają grubość 12-15 mm, ich rozstaw powinien wynosić 10-12 cm. Pręty grubsze mogą być rozstawione szerzej.

Głębokość kotwienia krat zewnętrznych w murze ustala się stosownie do zagrożenia. Tam gdzie jest ono duże, a istnieje możliwość wyrwania krat samochodem, mocowanie musi być szczególnie solidne. W ścianach warstwowych kraty zewnętrzne mogą nie spełniać swojej funkcji - warstwa ocieplenia z płyt styropianu lub wełny mineralnej może uniemożliwić poprawne osadzenie kraty.

Uwaga! Kraty stałe nie powinny ułatwiać wspinania się po nich na wyższe piętra.

Okiennice

Są alternatywą dla krat i rolet. Wprawdzie nie mają klas antywłamaniowych, ale niektóre mogą skutecznie chronić przed włamaniem. Najlepsze są pod tym względem okiennice z aluminium lub PVC (mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne niż drewno). Ich skrzydła nie powinny być lamelowe, lecz pełne lub kasetonowe. Ważne jest też miejsce montażu okiennic i rodzaj zastosowanych okuć. Okiennica "antywłamaniowa" powinna być zamocowana do ościeżnicy okna - wtedy nie można jej zdjąć z zawiasów, ponieważ blokadą jest nadproże. Tak zamocowaną okiennicę trudniej będzie sforsować od zewnątrz, gdy dodatkowo zostanie wyposażona w okucia antywłamaniowe: drążkowe zamknięcie blokujące, antywyważeniowe haki blokujące oraz zawiasy antywyważeniowe.

Słabe punkty - okna do piwnicy

Złodzieje będą próbowali je sforsować zwłaszcza, gdy takie okna znajdują się w mało widocznych miejscach. Najlepiej zbezpieczyć takie okna kratami odpornymi na przepiłowanie, które mają we wnętrzu rurek ruchome wałki uniemożliwiające przecięcie ich piłką.

Utrudnić lub nawet uniemożliwić włamanie przez okna piwniczne może też ich kształt oraz wielkość. Nie można wejść do domu przez okienka węższe niż 30 cm lub o powierzchni poniżej 400 cm2.

Okna na poddaszu

Choć należą do najmniej narażonych na włamanie, to warto je także zabezpieczyć. Dobrze byłoby zamontować: szyby warstwowe; rolety zewnętrzne (na pochyłym dachu może to być dużym utrudnieniem dla włamywacza); blokady, które unieruchamiają lekko uchylone okno oraz zamki na kluczyk.

Klasy odporności okien

Wbrew potocznej nazwie nie ma okien antywłamaniowych, czyli takich, które mogłyby zabezpieczać przed włamaniem. Okna nazywane antywłamaniowymi jedynie utrudniają włamanie - ich konstrukcja wydłuża czas sforsowania ich przez włamywacza. Według normy europejskiej, obowiązującej już w Polsce, rozróżnia się sześć klas odporności antywyważeniowej, odpowiadających zabezpieczeniu przed określonym sposobem włamania. Oto najpopularniejsze z nich:

- klasa 1 - (WK1) zabezpieczenie podstawowe - przed włamaniem przy użyciu siły, na przykład kopnięciem, naskoczeniem czy pchnięciem barkiem, ewentualnie także prostych narzędzi;

- klasa 2 - (WK2) gwarantuje ochronę przed użyciem siły oraz takich narzędzi, jak: śrubokręt, szczypce, obcęgi, kliny;

- klasa 3 - (WK3) dodatkowo zapewnia ochronę przed włamaniem przy użyciu łomu. Testom kwalifikującym do poszczególnych klas poddawane jest zawsze całe okno, a więc o odporności (oprócz okuć) decydują także szyby, profile oraz - o czym nie zawsze się pamięta - staranność wykonania i montażu okna.

Takie zabezpieczenia, jakie zagrożenie

Zależnie od usytuowania okien wyróżnia się następujące strefy zagrożenia włamaniem:

- III strefa - okna i drzwi balkonowe na piętrach oraz okna dachowe (połaciowe);

- II strefa - okna od strony ulicy lub miejsc nieosłoniętych;

- I strefa - drzwi balkonowe i okna na parterze z tyłu budynku od ogrodu, w miejscach osłoniętych przez inne budynki, drzewa, krzewy, elementy architektury ogrodowej.

W III strefie stosuje się zabezpieczenia bez atestów: rolety metalowe lub z PVC, okiennice. Warto też:

- założyć szyby klasy P1;

- zamontować klamkę z blokadą obrotu (zamek lub przycisk);

- zabezpieczyć dwa dolne narożniki okna: w jednym zastosować zaczep i grzybek antywyważeniowy, w drugim - zabezpieczenie antywyważeniowe zawiasu dolnego; tak samo powinno się zabezpieczyć dwa górne narożniki oraz środkową część dolnego profilu skrzydła.

W II strefie standardowa ochrona obejmuje:

- okucia antywyważeniowe;

- kompletny zestaw elementów antywyważeniowych wzmacniających każdy narożnik w dwóch punktach oraz dodatkowo środkowe części profili skrzydeł;

- szyby klasy P2;

- klamkę z blokadą obrotu (zamek lub przycisk);

- rolety antywłamaniowe aluminiowe i stalowe z atestem II klasy ochrony przed włamaniem.

W I strefie wymaga się zabezpieczeń zapewniających podwyższoną ochronę z atestami, co najmniej 3 klasy. Zapewniają ją:

- rolety aluminiowe lub stalowe z atestem III lub IV klasy;

- szyby klasy P3 lub P4;

o- kucia antywyważeniowe ze wzmocnionymi ryglami grzybkowymi uzupełnione elementami dodatkowymi, np. wkładką zabezpieczającą przed rozwierceniem mechanizmu klamki czy blokadą błędnego położenia klamki.

Sposoby forsowania okien

- rozbicie szyby - 1,6%

- wejście przez otwarte okno - 2,5%

- wybicie szyby i otwarcie okna - 9,3%

- wtargnięcie przez uchylone skrzydło - 12,7%

- przecięcie szyby i otwarcie okna - 0,1%

- inne - 4,8%

- wyważenie skrzydła - 69%

Okucia a ubezpieczenie domu

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych udziela od 10 do 30% zniżki na ubezpieczenie domu, jeśli są w nim okna z elementami utrudniającymi włamanie. Muszą być one jednak zamontowane przez autoryzowaną ekipę, a ich klasa potwierdzona certyfikatem. Samo zastosowanie okuć antywyważeniowych nie wystarczy więc, aby taką zniżkę otrzymać, ale przyniesie inną korzyść - w razie włamania ułatwi udowodnienie, że zostało ono dokonane, co jest warunkiem wypłaty odszkodowania. W oknach ze zwykłymi okuciami śladów włamania często w ogóle nie widać, natomiast w zabezpieczonych zawsze są one wyraźne, bo rolki lub trzpienie trzymające okno w zawiasach są zniszczone.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Zabezpieczamy okna przed włamaniem