Kotły z zamkniętą komorą spalania

Alfred Adamczewski

Czy można ogrzewać dom kotłem na gaz lub olej, nie mając komina? Owszem, pod warunkiem że jest to kocioł z zamkniętą komorą spalania.

Jeszcze do niedawna było oczywiste, że do zainstalowania kotła centralnego ogrzewania niezbędny jest komin, którym będą odprowadzane spaliny. Dzięki kotłom z zamkniętą komorą spalania z centralnego ogrzewania gazowego lub olejowego można korzystać także w domach, w których komina nigdy nie było i nie ma. Spaliny z takich kotłów odprowadza się bowiem za pomocą specjalnych przewodów spalinowych - wprost przez ścianę zewnętrzną.

Kotły z zamkniętą komorą spalania to urządzenia wiszące, o maksymalnej mocy 28 kW. Swoim wyglądem właściwie nie różnią się od tradycyjnych jednostek. Podobnie jak one są dostępne w wersji jedno- i dwufunkcyjnej.

Uwaga: kotłami z zamkniętą komorą spalania są wszystkie kotły kondensacyjne.

Jak to działa

Zadaniem komina jest wytworzenie takiej siły ciągu, by wyrzucała powstające w kotle spaliny na zewnątrz. Komin jest więc niezbędny do każdego kotła, z którego spaliny są odprowadzane grawitacyjnie i który tak samo pobiera powietrze do spalania. Dotyczy to wszystkich kotłów z otwartą komorą spalania: gazowych, olejowych i na paliwa stałe. Ale w kotłach z zamkniętą komorą spalania, w których zarówno pobieranie powietrza, jak i odprowadzanie spalin wymusza specjalny wbudowany wentylator, komin jest zbędny. To wentylator wywołuje odpowiedni ciąg, a spaliny można wyprowadzić przewodem spalinowym - krótkim, wprost przez ścianę, lub dłuższym - przez dach.

Odprowadzanie spalin

Kotły z zamkniętą komorą spalania nie pobierają powietrza potrzebnego do spalania z pomieszczenia, w którym są zainstalowane, lecz specjalnym przewodem zasysają je z zewnątrz. Pobieranie powietrza do spalania oraz odprowadzanie spalin poza budynek może się odbywać na dwa sposoby - jednym koncentrycznym przewodem typu "rura w rurze" lub dwoma niezależnymi przewodami.

Rura w rurze. Przewód spalinowy i powietrzny usytuowane są współśrodkowo: powietrze niezbędne do spalania pobierane jest rurą zewnętrzną, a spaliny odprowadzane są rurą wewnętrzną. Jest to najkorzystniejszy, bo powodujący najmniejsze straty ciepła, sposób odprowadzania spalin. Zestaw powietrzno-spalinowy jest zarazem wymiennikiem ciepła, w którym powietrze płynące w przeciwnym kierunku niż spaliny ogrzewa się od nich. Dzięki tej wymianie ciepła wzrasta dodatkowo sprawność kotła.

Ze względu na to, że koncentryczne rury spalinowe powodują dość duże straty ciśnienia, ich maksymalna długość nie powinna przekraczać 4 m. Należy też pamiętać, że każde załamanie rury to strata ciśnienia: strata na załamaniu pod kątem 45° jest taka jak na 0,5-metrowym odcinku rury, a na załamaniu pod kątem 90° dwa razy większa.

Osobne przewody: spalinowy i powietrzny. Stosuje się je, gdy zachodzi potrzeba poprowadzenia przewodu spalinowego dłuższego niż 4 m. Takie rozwiązanie jest możliwe, gdy kocioł ma dwa oddzielne wyprowadzenia: jedno do zasysania powietrza i drugie do odprowadzania spalin.

Wygodnie i bezpiecznie

Dzięki temu, że kotły z zamkniętą komorą spalania nie pobierają powietrza do spalania z pomieszczenia, w którym się znajdują, ale spoza niego, można je instalować właściwie w każdym miejscu domu. Umieszczone w łazience nie będą przyczyną nieprzyjemnych przeciągów wywołanych przez zimne powietrze doprowadzane z zewnątrz przez kratkę nawiewną. Zawieszone w kuchni nie "ukradną" powietrza potrzebnego do bezpiecznego użytkowania kuchenek gazowych. Ich dodatkową zaletą - szczególnie ważną, gdy kocioł trzeba z braku miejsca ustawić w pomieszczeniu użytkowym - jest bezpieczna eksploatacja. Ponieważ ze względu na zamkniętą komorę spalania cały proces spalania jest "odcięty" od pomieszczenia, w którym kocioł się znajduje, praktycznie nie ma możliwości, aby gaz lub spaliny przedostały się do wnętrza pomieszczenia.

Uwaga: kotły z zamkniętą komorą spalania można instalować w pomieszczeniach z wentylacją wywiewną, czyli tam, gdzie pracują różnego rodzaju wentylatory, wyciągi i okapy, oraz w pomieszczeniach z materiałami palnymi, takich jak warsztaty lub garaże.

    Więcej o:

Skomentuj:

Kotły z zamkniętą komorą spalania