Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak podłączyć grzejniki

Tekst Alfred Adamczewski; rysunki Krzysztof Rodak

Dobrze podłączony grzejnik nie zaleje domu, nie poparzy, nie utrudnia sprzątania, dobrze grzeje i estetycznie wygląda.

WNETRZE , NOWOCZESNY GRZEJNIK STALOWY
Prawie niewidoczne podłączenie grzejnika. Aby go tak podłączyć, trzeba odpowiednio wykonać (i sprawdzić) instalację.
Fot. ZEHNDER
Sposób podłączania grzejników zależy od rodzaju instalacji - czy jest pompowa (bardzo efektywna, ale wymagająca zasilania energią elektryczną), czy też grawitacyjna (zalecana tam, gdzie często zdarzają się przerwy w dostawie prądu). Podłączenie grzejników zależy też od tego, w jaki sposób instalacja jest prowadzona - na tynku czy w bruzdach ściennych, ukryta za ozdobnymi listwami czy w podłodze. Od sposobu i kolejności włączenia gałązek zależy też efektywność grzania.

Zanim instalator rozprowadzi instalację c.o., warto zatem omówić z nim wybór grzejników i sposób ich podłączania. Wszystkie podejścia najlepiej bowiem robić "na miarę" - do konkretnych grzejników, o określonych wymiarach i określonym sposobie zasilania.

Przewody do grzejnika

Każdy grzejnik powinien być podłączony dwoma przewodami: zasilającym, który doprowadza gorącą wodę do grzejnika, i powrotnym, odprowadzającym wodę schłodzoną do instalacji. Dobór średnic przewodów najlepiej powierzyć instalatorowi. Zależą one od rodzaju instalacji (grawitacyjna lub pompowa), od rodzaju, pojemności i mocy grzejnika (im większa pojemność i moc, tym większa średnica rury) oraz od długości podejścia. Należy przy tym pamiętać, że im mniejszą pojemność ma instalacja (czyli rury i grzejniki), tym szybciej reaguje na zmiany temperatury w pomieszczeniach i tym jest tańsza w eksploatacji.

Podłączenia a rodzaj grzejnika

Grzejniki typu C, czyli zasilane z boku stosuje się zarówno w instalacjach grawitacyjnych, jak i pompowych, prowadzonych na tynku lub w podłodze, za listwami albo w bruzdach ściennych. Przewody (gałązki grzejnikowe) podłącza się do grzejników z boku - z tej samej strony lub po stronach przeciwnych, ale najlepiej tak, by gałązka zasilająca była zawsze u góry, a powrotna - u dołu grzejnika. Inne podłączenia obniżają moc grzewczą grzejnika.

Kiedy instalacja prowadzona jest w bruzdach w ścianie obok grzejnika lub za nim, do podłączenia ze ściany stosuje się odpowiednio proste lub kątowe zawory przyłączeniowe.

W instalacjach pompowych, w których przewody wychodzą z podłogi, można zastosować:

- specjalny zawór grzejnikowy z tzw. korpusem obejścia,

- podłączenie siodłowe, w którym obie gałązki (zasilającą i powrotną) podłącza się do dolnych otworów grzejnika. Taki montaż powoduje jednak spadek mocy grzewczej grzejnika o 10%.

Oba powyższe rozwiązania są dość drogie, bo do podłączeń tych trzeba używać dodatkowych rurek miedzianych niklowanych.

Grzejniki typu V, czyli zasilane od dołu są najlepszym rozwiązaniem w instalacjach pompowych - rozdzielaczowych i zalistwowych. Podejście pod taki grzejnik jest krótkie i mało widoczne. Przewód zasilający powinien być podłączany dalej od brzegu grzejnika, a powrotny - bliżej.

Uwaga! Jeśli monter pomyli się i zamieni przewody, grzejnik straci ponad 50% mocy, a zawór termostatyczny będzie głośno pracował. Pomyłce takiej można zaradzić, montując na podejściu dodatkowe przyłącze krzyżakowe.

Podejście pod grzejnik typu V można wykonać od strony podłogi, ale ponieważ utrudnia ono sprzątanie podłogi, wygodniej będzie, jeśli jest wykonane od strony ściany za grzejnikiem.

- Aby podłączyć grzejnik od podłogi, między grzejnikiem a przewodami należy zamontować specjalny zawór przyłączeniowy typu H lub pojedyncze zawory przyłączeniowe na każdej z rurek, a grzejnik powiesić co najmniej 15 cm nad podłogą.

Aby doprowadzić przewody do grzejnika, można:

- odpowiednio je wygiąć,

- użyć specjalnych łuków montażowych,

- do poziomych przewodów ułożonych na podłodze podłączyć rurki w kształcie litery L lub rurki z trójnikami - obydwa rodzaje wykonane z twardej niklowanej miedzi (dość drogie);

- w instalacjach zalistwowych zastosować specjalne łączniki - proste i obejściowe (dobierane do rodzaju listwy); są one również dość drogie.

- Do podłączenia grzejnika od strony ściany można zamontować:

- w ścianie - kilka centymetrów poniżej poziomu planowanego grzejnika - specjalny blok przyłączeniowy, który pozwoli na wykonanie całej instalacji i sprawdzenie jej pod ciśnieniem bez konieczności podłączania grzejnika (blok może być też umieszczony w podłodze),

- między grzejnikiem a przewodami zamontować kątowe zawory przyłączeniowe.

Aby doprowadzić przewody do grzejnika, należy odpowiednio je wygiąć (do niektórych rur trzeba zastosować łuki usztywniające wygiętą rurę) lub zastosować gotowe, odpowiednio wygięte łączniki podłączane do rur prowadzonych w podłodze.

Podejście pod grzejnik a rodzaj instalacji

W instalacjach grawitacyjnych woda krąży samoistnie. Gorąca jest lżejsza, więc płynie ku górze, a cięższa - schłodzona - spływa na dół. W takich instalacjach stosuje się grzejniki typu C, a instalacja wykonywana jest w sposób tradycyjny - z pionami i gałązkami, czyli podejściami do grzejnika.

Gałązki grzejnikowe powinny być poprowadzone ze spadkiem wynoszącym 2%:

- zasilające grzejnik - w kierunku grzejnika;

- powrotne - od grzejnika do pionu.

W układach pompowych spadek podejść nie jest wymagany. Aby jednak zapewnić odpowietrzanie instalacji, podejścia należy układać tak, by nie wystawały nad górną krawędź grzejnika (by powietrze mogło uchodzić przez odpowietrznik w grzejniku). W przeciwnym razie należy wykonać dodatkowe odpowietrzenie w najwyższym punkcie instalacji. W instalacjach pompowych stosuje się grzejniki typu C lub V, a same instalacje można wykonywać w układzie tradycyjnym, czyli z pionami i gałązkami, rozdzielaczowym albo pętlicowym: dwururowym, czyli równoległym lub jednorurowym. Układ jednorurowy stosuje się rzadko, bo wymaga precyzyjnego zaprojektowania, a podczas eksploatacji ograniczona jest możliwość regulacji grzejników. Wymaga też stosowania specjalnych zaworów grzejnikowych - z tzw. bocznicą, które rozdzielają strumień zasilający (część gorącej wody wpuszczają do grzejnika, a część przesyłają dalej - do następnych grzejników).

Praktyczne informacje

Podejścia w podłodze. Należy je wykonywać przed wylaniem jastrychu. Powierzchnia do układania rur powinna być równa i oczyszczona. Przejścia rur pod drzwiami (pod tzw. ślepym progiem ościeżnicy), a także pod ściankami działowymi należy wykonywać w stalowych tulejach ochronnych, zabezpieczających rurę przed przecięciem. Tuleja powinna być zakładana na peszel lub otulinę z pianki.

Próba szczelności. Po zamontowaniu rur, jeszcze przed wylaniem jastrychu, rury należy poddać próbie szczelności. Po próbie nie należy rur opróżniać z wody. Zaleca się, aby w czasie wylewania jastrychu w rurach panowało ciśnienie min. 3 bar. Wszystkie ewentualne uszkodzenia, jakie mogą nastąpić podczas wylewania jastrychu, będą wtedy łatwe do wykrycia.

Przypodłogowe listwy instalacyjne. Podłoga, gdzie instalacja ma być prowadzona w takich listwach, musi być równa i płaska. Listwa może być wykonana z PVC, drewna lub laminatu; do niektórych można przyklejać wykładzinę podłogową. Czasem w listwach można też oprócz rur grzewczych chować inne instalacje, na przykład kable telewizyjne, antenowe czy przewody elektryczne.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Jak podłączyć grzejniki