Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zbiornik na gaz - nad czy pod ziemią?

Tekst: Bożena Cichocka Rysunki: Wawrzyniec Święcicki

Choć podziemny zbiornik na gaz kosztuje więcej niż naziemny, jego zaletą jest między innymi to, że nie szpeci otoczenia. Można nad nim zasiać trawę lub posadzić kwiaty.

Jeszcze niedawno każdy, kto wybierał ogrzewanie domu gazem płynnym, musiał odżałować w ogrodzie miejsce na zbiornik do magazynowania tego paliwa. Na dużej działce taką wątpliwą ozdobę łatwiej było jakoś zasłonić zielenią, ale na małych wielka biała bańka jest często największym detalem architektury krajobrazu. Może nie wypada uznawać tego za wielkie zmartwienie, ale jeśli można ów detal ukryć pod ziemią, to dlaczego nie?

Od czego zależy wybór

Estetyka otoczenia domu to niejedyny i nawet nie najważniejszy argument za tym, by wybrać raczej zbiornik podziemny. O wiele ważniejsze jest to, że taki zbiornik wolno umieścić bliżej budynku, a także bliżej granic działki i dróg aniżeli zbiorniki naziemne. Także wymagana strefa bezpieczeństwa maleje o połowę, co ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza na małych działkach. Bywa, że tam, gdzie nie można postawić zbiornika naziemnego, bo nie udaje się zachować wymaganych minimalnych odległości od innych obiektów, można zastosować podziemny. Po zasypaniu go ziemią można nad nim zasiać trawę lub posadzić rośliny ozdobne. O jego obecności będą przypominać tylko paliki znakujące i pokrywa kryjąca urządzenia sterujące.

Poza tym zastosowanie zbiornika podziemnego pozwala na korzystanie z efektywniejszej mieszanki gazowej propan-butan, której nie powinno się magazynować w zbiornikach naziemnych.

Koszty

Zbiornik podziemny jest bez wątpienia wygodniejszy od naziemnego, a przy tym umożliwia korzystanie z tańszej mieszanki propan-butan.

Ale za te korzyści trzeba zapłacić:

- po pierwsze - już na etapie montażu instalacji zbiornikowej, ponieważ pod zbiornik podziemny trzeba wykonać wykop, co kosztuje od 500 do 700 zł;

- po drugie - podczas eksploatacji, bo comiesięczna opłata za dzierżawienie zbiornika podziemnego może być od 10 do 20 zł wyższa niż za dzierżawienie zbiornika naziemnego tej samej wielkości.

Niezbędne formalności

Niezależnie od rodzaju zbiornika załatwia się je tak samo - przed rozpoczęciem montażu. Zanim jednak się do tego zabierzemy, trzeba wybrać dostawcę gazu płynnego, a następnie podpisać z nim Umowę na montaż instalacji gazowej, dzierżawę zbiornika i dostawę gazu. Najczęściej umowa dzieli obowiązki pomiędzy klienta i dostawcę w następujący sposób:

Klient:

- zleca wykonanie projektu technicznego instalacji gazu płynnego,

- zgłasza w starostwie zamiar wykonania instalacji,

- wykonuje płytę fundamentową pod zbiornik oraz wykopy pod instalację gazową (aby uniknąć wylewania płyty, można też zamówić u dostawcy gazu płytę gotową - z tym że tylko nieliczne firmy dostarczają ją za darmo, u większości wiąże się to z dodatkową opłatą),

- znajduje wykonawcę wewnętrznej instalacji gazowej (w budynku).

Dostawca gazu:

- przywozi zbiornik gazowy, montuje go i wykonuje uziemienie,

- wykonuje zewnętrzną instalację gazową,

- sprawdza szczelność instalacji zbiornikowej,

- szkoli klienta, jak eksploatować instalację zbiornikową, oraz informuje go o zasadach bhp i ppoż.,

- załatwia odbiór instalacji przez inspektora UDT (Urzędu Dozoru Technicznego),

- napełnia zbiornik gazem (po zasypaniu, jeśli to zbiornik podziemny) i kontroluje rozruch instalacji.

Uwaga! Za odpowiednią opłatą część lub nawet wszystkie obowiązki klienta może przejąć dostawca gazu.

Montaż zbiornika

Jeśli załatwiliśmy wszystkie formalności i upłynęło 30 dni, od kiedy zamiar budowy instalacji zbiornikowej zgłosiliśmy w starostwie powiatowym, a ten nie wniósł sprzeciwu wobec inwestycji, możemy przystąpić do montażu zbiornika.

Zbiornik naziemny. Ustawia się go na płycie fundamentowej o wymiarach 200×180 cm i minimalnej grubości 13 cm (płyty o takich lub zbliżonych wymiarach wykonuje się pod zbiorniki o pojemności 2700 l, a więc te najczęściej wybierane do domów jednorodzinnych). Płyta może być wykonana na mokro (z betonowaniem na miejscu) lub też może to być prefabrykat dostarczony razem ze zbiornikiem przez dostawcę gazu. Wokół płyty, w odległości około 1 m, wykonuje się wykop o głębokości około 1 m, w którym umieszcza się ocynkowaną taśmę - uziemienie zbiornika. W oddzielnym wykopie układa się rury przyłącza gazowego. Po ułożeniu i podłączeniu uziomu wykop się zasypuje i sporządza protokół pomiaru skuteczności uziemienia.

Na zbiorniku, pod pokrywą ochronną montuje się niezbędną armaturę: zawory, zespół reduktorów służących do obniżania ciśnienia gazu oraz poziomowskaz pokazujący stan napełnienia zbiornika.

Zbiornik podziemny. Pod zbiornik podziemny trzeba wykonać wykop dostosowany do jego rozmiarów. Pod najpopularniejsze w budownictwie jednorodzinnym zbiorniki o pojemności 2700 litrów powinien on mieć: długość - 4,6 m, szerokość - 3,5 m i głębokość - 2,2 m.

Na dnie wykopu wykonuje się na mokro płytę fundamentową (ewentualnie montuje odpowiedni prefabrykat), a następnie ustawia na niej zbiornik i mocuje go do płyty za pomocą specjalnych opasek. W wykopie wokół zbiornika układa się ocynkowaną taśmę uziemienia. Podobnie jak poprzednio pod pokrywą ochronną montuje się na zbiorniku niezbędną armaturę.

Uwaga! Zamontowane zbiorniki gazu płynnego są dopuszczane do eksploatacji dopiero po:

- protokolarnym odbiorze przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego oraz

- zarejestrowaniu zbiornika w ewidencji urządzeń ciśnieniowych.

Dopiero wówczas następuje oficjalne zakończenie budowy i zbiornik można zasypać.

Od zbiornika do budynku

Ciśnienie gazu w zbiorniku jest wyższe od wymaganego w instalacji wewnątrz budynku. Aby zatem można było korzystać z gazu w domu, konieczna jest redukcja tego ciśnienia. Jeden reduktor montuje się na zbiorniku, drugi w szafce gazowej. W szafce zamontowany jest także zawór główny umożliwiający odcięcie dopływu gazu.

Armaturę zamontowaną na zbiorniku i tę zamontowaną w szafce gazowej na ścianie budynku łączy się za pomocą tzw. przyłącza, czyli rury ze stali lub polietylenu ułożonej w ziemi na głębokości zależnej od rodzaju eksploatowanego gazu:

- do propanu - na głębokości około 80 cm,

- do mieszanki propan-butan - około 120 cm.

Rury przyłącza układa się na podsypce z piasku i początkowo również piaskiem zasypuje. Na głębokości około 20 cm w wykopie układa się żółtą taśmę ostrzegawczą i dopiero wtedy można dokończyć zasypywanie tzw. gruntem rodzimym.

Ile to kosztuje

Zbiornik naziemny (2700 l):

- dzierżawa: 30-40 zł/miesiąc.

Zbiornik podziemny (2700 l):

- dzierżawa: 40-50 zł/miesiąc.

Gaz:

- propan:

latem: 1,65-1,77 zł/l,

zimą: 1,83-1,95 zł/l;

- propan-butan:

latem: 1,28-1,40 zł/l,

zimą: 1,52-1,59 zł/l.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Zbiornik na gaz - nad czy pod ziemią?