Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Gdzie ukryć zbiornik na gaz płynny?

Tekst: Beata Zielińska, konsultacja Jacek Rączka

Zbiornik naziemny na gaz płynny to raczej wątpliwa ozdoba ogrodu. Dlatego jeśli taki gaz będzie dla nas paliwem docelowym, najlepiej schować zbiornik, zakopując go w ziemi.

SHELL-04
Po zasypaniu zbiornika podziemnego na powierzchni widać tylko pokrywę studzienki rewizyjnej
Fot. SHELL GAS
Gaz płynny magazynuje się w specjalnych zbiornikach pod- lub naziemnych. Mogą mieć one pojemność 2700, 4850 lub 6700 l. Wielkość zbiornika zależy od łącznej mocy urządzeń grzewczych znajdujących się w domu. Jeżeli nie przekracza 30 kW, wówczas polecany jest zbiornik o pojemności 2700 l - i takie montuje się najczęściej.

Na dużej działce zwykle nie ma kłopotu ze znalezieniem na niego odpowiedniego miejsca. Natomiast na małej znacznie trudniej go ukryć.

Zbiornik na gaz płynny pod ziemią

Jeśli nie chcemy, by dominującym elementem w ogrodzie była biała cysterna, najprościej jest wybrać zbiornik na gaz płynny w wersji podziemnej. Dzięki temu niezależnie od tego, czy umieścimy go przed, czy za domem, po prostu nie będzie widoczny. Po przysypaniu takiego zbiornika ziemią można nad nim zasiać trawę, posadzić rośliny ozdobne lub urządzić mały skalniak. Na powierzchni znajduje się jedynie pokrywa studzienki rewizyjnej z armaturą i zaworami.

Estetyka otoczenia to niejedyny argument za wyborem zbiornika podziemnego. Dla wielu inwestorów istotniejsze jest to, że można go zamontować znacznie bliżej budynku, a także bliżej granic działki i dróg niż zbiornik naziemny. Minimalne odległości od domu i drogi wynoszą dla zbiornika o pojemności 2700 litrów tylko 1 m. Dlatego jeśli działka jest nieduża, a do tego wąska, spełnienie tych warunków nie jest trudne. Na przykład, gdy do szerokości zbiornika wynoszącej 1,25 m dodamy 2×1 m (po 1 m od domu i ogrodzenia), otrzymamy 3,25 m. Taka odległość w zupełności wystarczy, aby ustawić zbiornik podziemny między ścianą z oknem a ogrodzeniem (1a).

Zbiornik tego rodzaju zdecydowanie lepiej wybrać również wtedy, gdy gaz płynny będzie dla nas paliwem docelowym. Jego zastosowanie pozwala bowiem na korzystanie z tańszej i efektywniejszej mieszanki gazowej propanu i butanu, której nie wolno magazynować w zbiornikach naziemnych (patrz ramka). Niestety, montaż zbiornika podziemnego jest droższy i trwa dłużej niż naziemnego. Wymaga bowiem wykonania wykopu, co kosztuje 500-700 zł (cena ta jest oczywiście orientacyjna). Poza tym comiesięczna opłata za dzierżawienie tego rodzaju zbiornika może być większa nawet o 10 zł niż naziemnego tej samej wielkości.

Kłopotliwe lub wręcz niemożliwe może być posadowienie zbiornika podziemnego na terenie z wysokim poziomem wód gruntowych, ponieważ ciśnienie hydrostatyczne wody będzie go wypierać z ziemi. Na tego typu działkach poleca się albo zbiornik naziemny, albo częściowe zagłębienie zbiornika podziemnego i usypanie na nim kopca z ziemi.

Zbiornik podziemny, podobnie jak naziemny, podlega badaniom Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Sprawdza się wówczas stan powłoki i grubość jego ścianki. Ponieważ jednak producenci zbiorników podziemnych zabezpieczają je przed korozją, stosując poza standardową powłoką epoksydową również chemiczną ochronę, takie badania wykonuje się nie częściej niż raz na pięć lat. Co najważniejsze - nie wymagają one odkopania zbiornika, gdyż wykonywane są specjalną sondą. Niestety, co 10 lat konieczne jest odkopanie zbiornika, aby przedstawiciel UDT mógł obejrzeć, czy na powłoce nie pojawiły się jakieś pęknięcia lub ubytki. Wiąże się to oczywiście z kosztami i zniszczeniem części ogrodu.

Zbiornik na gaz płynny naziemny

Zbiorniki naziemne polecane są inwestorom, których dom stoi na dużej działce (1b). Ze znalezieniem odpowiedniego miejsca nie będzie wówczas problemu. Inwestor powinien jednak zwrócić uwagę na to, że zbiorników tych nie wolno umieszczać w zagłębieniach terenu, ani w pobliżu studzienek lub wpustów kanalizacyjnych, mógłby się w nich bowiem gromadzić ulatniający się gaz. Zbiornik o pojemności 2700 l wymaga zachowania od domu, ogrodzenia i dróg odległości minimum 3 m. Aby ograniczyć dostęp osób niepowołanych, można go ustawić wyłącznie na ogrodzonej działce. Jeśli chcemy go choć częściowo ukryć, można go obsadzić krzewami lub ustawić pergolę, ale przepisy nie określają jednoznacznie, jaką odległość należy zachować. Mówią jedynie o tym, że do zbiornika należy pozostawić swobodny dostęp, a samo miejsce musi być przewiewne. Dlatego fachowcy zalecają na przykład, by posadzone rośliny znajdowały się nie więcej niż z dwóch stron (np. tworzyły literę L) i w odległości około 1-1,5 m. Podobnie rzecz się ma z pergolami i ażurowymi ściankami. Inwestor, stawiając taką konstrukcję, powinien pozostawić około 1 m prześwitu od zbiornika.

Poza tym ze względów bezpieczeństwa pożarowego w pobliżu zbiornika nie mogą być składowane żadne materiały łatwopalne.

Kotłownia

Kotły o mocy do 30 kW zasilane gazem płynnym mogą być - tak samo jak urządzenia na gaz ziemny - montowane w pomieszczeniu technicznym, ale też w kuchni, łazience czy przedpokoju, czyli w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi. Muszą one jednak mieć kubaturę 8 m3, jeśli będą w nich zainstalowane kotły tradycyjne z otwartą komorą spalania, lub 6,5 m3 dla kotłów z zamkniętą komorą spalania.

Pomieszczenie z kotłem na gaz płynny musi znajdować się powyżej poziomu gruntu. Paliwo to jest bowiem cięższe od powietrza i w razie wycieku z instalacji zalega przy podłodze.

Z tego względu zasady wentylowania takiej kotłowni są inne niż kotłowni, w której umieszczono kotły na gaz ziemny. Tutaj zakończenia przewodów wentylacji grawitacyjnej, czyli kratki wentylacyjne, umieszcza się następująco:

- u góry pod sufitem - kratka nawiewna,

- nad podłogą - kratka wywiewna oraz dodatkowy otwór z wyprowadzeniem na zewnątrz, służący do odprowadzenia ewentualnego wycieku gazu.

Z powodu możliwości zalegania gazu przy podłodze w kotłowni nie powinno być kratki ściekowej.

Na co zwrócić uwagę

Inwestor, który zdecyduje się na ogrzewanie domu gazem płynnym, powinien pamiętać o tym, że cysterna dostarczająca gaz jest bardzo ciężka (jej masa przekracza zazwyczaj 10 t, a większej nawet 30 t). Aby więc mogła wjechać na posesję, powierzchnia drogi musi być bardzo dobrze utwardzona. Będzie to istotne zwłaszcza w okresie intensywnych opadów lub roztopów. Dlatego najlepiej umieścić zbiornik na gaz w odległości nie większej niż 35 m od niej (35 m to najczęściej spotykana długość węża).

Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną ciekłego gazu zbiornik (niezależnie od rodzaju) można napełniać maksymalnie do 85% jego objętości.

W przeciwnym razie mogłoby dojść do rozszczelnienia na połączeniach zbiornika z instalacją - zwłaszcza latem, kiedy objętość gazu wzrasta o około 10%.

Szczególną uwagę należy zwrócić na umowę podpisywaną z dostawcą. Najczęściej zawierana jest na czas nieokreślony. W jej ramach klient zobowiązuje się do zakupu określonej ilości gazu. Rezygnacja z umowy przed wypełnieniem zobowiązania - na przykład z powodu przejścia na zasilanie domu gazem ziemnym - wiąże się zwykle z poniesieniem przez klienta kosztów demontażu zbiornika oraz ze zwrotem rabatu promocyjnego udzielonego na montaż instalacji. Wysokość tej kwoty jest określana na podstawie liczby litrów nieodebranych w ramach podpisanej umowy.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>Skomentuj:

Gdzie ukryć zbiornik na gaz płynny?