Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zanim ruszy budowa - woda, prąd i inne instalacje

Tekst: Alfred Adamczewski

Unikniemy wielu budowlanych kłopotów, jeśli już na etapie robót fundamentowych przygotujemy dom do podłączenia wszystkich instalacji.

przyłącze wodociągowe,zimna woda,przyłącze wody do domu,instalacja wodociągowa
Przyłącze wodociągowe wykonane z rury polietylenowej w rurze osłonowej z PVC
Fot. Rafał Polak-Kuchta
Instalacja wodociągowa

Rurę przyłącza wodociągowego układa się na głębokości o 0,4 m większej niż głębokość przemarzania gruntu, czyli minimum 1,4-1,6 m poniżej poziomu terenu.

W domu z podłogą na gruncie przewód ten prowadzi się pod ławą fundamentową, a w podpiwniczonym - przez przepust w ścianie zewnętrznej domu. Przepust wykonuje się zwykle z odcinka rury PVC o dwie średnice większe niż wodociągowa. Przykładowo dla rury przyłącza o średnicy 50 mm stosuje się przepust 100 mm. Rurę w przepuście uszczelnia się sznurem konopnym i pianką poliuretanową. Zgodnie z przepisami zaraz za ścianą od strony wnętrza budynku na rurze należy zamocować zawór odcinający oraz zestaw wodomierzowy z zaworem antyskażeniowym (zapobiegający cofnięciu się z instalacji wewnętrznej w budynku do sieci zewnętrznej wody, która mogła ulec skażeniu).

Większość przyłączy wodociągowych do domów jednorodzinnych wykonuje się obecnie z rur PE (w kolorze niebieskim). Dostarczane są one przez producentów w zwojach. Dlatego na odcinku pionowym trzeba je zwykle usztywnić, aby ustabilizować ich pozycję podczas wylewania podkładu betonowego. Jako usztywnienie, które jednocześnie pełni rolę rury osłonowej, wykorzystuje się kawałek przewodu z PVC o większej średnicy.

W domu niepodpiwniczonym instalację ciepłej i zimnej wody rozprowadza się w warstwie ocieplenia nad posypką i izolacją, a pod wylewką betonową podłogi na gruncie, albo później w ścianach.

Natomiast w domu podpiwniczonym rury te układa się pod stropem w piwnicy, w bruzdach ściennych, bądź pod posadzką w warstwie izolacji termicznej.

Jeżeli woda ma być doprowadzana również do kranów w garażu lub na zewnętrznej ścianie domu oraz do zraszaczy ogrodowych, powinno się pozostawić w ścianie zewnętrznej przepusty wykonane tak samo jak dla przyłącza wodociągowego - przy czym od strony wewnętrznej domu podpiwniczonego instaluje się zawór odcinający z kurkiem spustowym. Umożliwi on opróżnienie tego przewodu z wody przed zimą.

Instalacja elektryczna i telekomunikacyjna

Energię elektryczną zazwyczaj doprowadza się kablem podziemnym; podobnie wykonuje się podłączenie telefoniczne. Na terenie posesji oba kable zagłębia się w gruncie na 70 cm, przeprowadza przez fundament w rurach osłonowych (dla przewodu elektrycznego rurą PVC o średnicy 50-100 mm, a telefonicznego - 25-50 mm) i wyprowadza ponad podłogę parteru. Następnie przez te rury należy przeciągnąć patron, czyli elastyczną stalową linkę lub drut, która ułatwi włożenie przewodu elektrycznego i telefonicznego.

Warto również zamontować rurę osłonową - 40-50 cm pod poziomem terenu, o średnicy co najmniej 50 mm - do wyprowadzenia przewodów zasilających oświetlenie zewnętrzne, bramę sterowaną pilotem czy domofon. Używa się do tego specjalnych kabli wielożyłowych typu YKY koloru czarnego.

Instalacja odgromowa i uziemiająca

W budynku jednorodzinnym instalacja odgromowa nie jest wymagana przepisami, ale zalecana, gdy znajduje się on w regionie częstego występowania burz bądź jest zlokalizowany na wzgórzu lub w pobliżu zbiornika wodnego. Instalacja odgromowa składa się z przewodów stalowych przejmujących bezpośrednio prądy piorunowe, czyli zwodów, które połączone są pionowymi przewodami stalowymi (odprowadzającymi) z uziomem otokowym lub fundamentowym (zwykle w budynkach podpiwniczonych). Do wykonania uziomu fundamentowego wykorzystuje się betonowe ławy ze zbrojeniem podłużnym.

Jeżeli nie zastosowano uziomu fundamentowego, wokół budynku instaluje się uziom otokowy. Najczęściej wykonuje się go z płaskownika (bednarki) - na przykład o wymiarach 25×4 mm lub 30×3,5 mm. Zakopuje się go na głębokości 0,5 m w odległości 1,0 m od ścian domu, na całym obwodzie budynku.

Zaprojektowanie i wykonanie uziomu fundamentowego na etapie wykonywania ław znacznie obniża koszty robocizny, a trwałość takiego uziomu jest prawie nieograniczona.

Powietrze do kominka

Najlepszym sposobem na zapewnienie właściwej ilości powietrza do kominka jest doprowadzenie go specjalnym kanałem nawiewnym bezpośrednio z zewnątrz. Do jego wykonania można użyć rur z PVC o średnicy 110 mm. W domu niepodpiwniczonym kanał taki można ułożyć:

- w gruncie pod fundamentem;

- na podkładzie betonowym - ale przed wykonaniem wylewek trzeba go ocieplić, gdyż w przeciwnym razie przepływające nim powietrze będzie wyziębiało podłogę.

W domu podpiwniczonym kanał nawiewny prowadzi się zazwyczaj pod stropem piwnicy.

Zakończenie rury na zewnątrz (czerpnia powietrza) powinno znajdować się nad poziomem terenu i być osłonięte przed deszczem.

Gruntowy wymiennik ciepła

Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) jest elementem wspomagającym system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Zimą ogrzewa, a latem schładza powietrze zewnętrzne dostarczane do wnętrza budynku. Wykorzystuje on bowiem utrzymującą się w gruncie (na głębokości 1,5-2 m) stałą temperaturę w ciągu całego roku na poziomie 8°C. Rury GWC mają dość dużą średnicę (160- -250 mm), więc miejsce i sposób ich przejścia przez fundament lub pod fundamentem należy wcześniej zaplanować.

Pompa ciepła

Zastosowanie w domu pompy ciepła wymaga wykonania osobnego projektu podejść od strony dolnego źródła ciepła. Sposób wprowadzenia przewodów do budynku, a także ich średnicę powinien określić projektant.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Zanim ruszy budowa - woda, prąd i inne instalacje