Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Co powoduje kłopoty z cyrkulacją ciepłej wody?

tekst: Cezary Jankowski

W instalacji ciepłej wody mam zamontowaną dodatkową rurę, która miała zapewnić taką cyrkulację ciepłej wody, by można było z niej korzystać zaraz po odkręceniu kranu. Niestety, cyrkulacja nie działa: na ciepłą wodę trzeba czekać tak samo długo, jak wtedy, gdy jest wyłączona. Czy można to jakoś zmienić?

Cyrkulacja ciepłej wody jak podłączyć? Schemat działania

Sam schemat podłączenia recyrkulacji wody jest dość prosty. Odpowiednio zamontowane urządzenie pozwala cieszyć się dostępnością ciepłej wody zaraz po odkręceniu zaworu kranowego.
Normalna praca centralnego systemu zaopatrzenia w wodę jest możliwa pod jednym warunkiem - bezbłędnej instalacji i prawidłowego wykonania samego schematu okablowania. Montując zbiornik, przede wszystkim ustal gdzie będzie punkt recyrkulacji. Zwykle znajduje się w samym środku pojemnika grzewczego. Zawsze doprowadzaj zimną wodę przez dolny wlot zbiornika. Podgrzana woda odprowadzana jest tylko górnym wylotem kotła. W celu cyrkulacji wzdłuż obiegu wody rury nośnika ciepła są podłączone do górnego i dolnego wylotu kotła. Należy zawsze pamiętać o prawidłowym podłączeniu grzałek (źródeł ciepła) do kotła.

Osady lub powietrze w wodzie

Przyczyny wadliwego funkcjonowania cyrkulacji ciepłej wody mogą być różne, a oto najbardziej prawdopodobne:

Jeśli po dłuższej (kilkudniowej) przerwie w pracy pompa cyrkulacyjna nie jest w stanie "ruszyć", zapewne jej wirnik blokują osady, które się w niej wytrąciły. Oznaką, że przyczyna tkwi w pompie, jest zimna rura cyrkulacyjna za pompą - po włączeniu cyrkulacji powinna się nagrzewać. Jeśli pompa nie działa, wtedy zgodnie z instrukcją obsługi pompy należy ręcznie uruchomić wirnik (w niektórych pompach trzeba w tym celu poluzować śrubą łożysko, w innych pokrętłem przekręcić wirnik, w jeszcze innych - rozkręcić i skręcić korpus pompy).

Nieprawidłowa praca obiegu cyrkulacyjnego ciepłej wody może też być spowodowana zapowietrzeniem instalacji. Zdarza się to wtedy, gdy rura cyrkulacyjna zostanie podłączona do rury ciepłej wody powyżej miejsca doprowadzenia wody do baterii. Powietrze nagromadzone w najwyższym miejscu obiegu cyrkulacyjnego uniemożliwia wówczas przepływanie wody w obiegu i układ przestaje działać, mimo że pompa pracuje normalnie. Taką wadę można usunąć przez zamontowanie automatycznego odpowietrznika pływakowego w najwyższym punkcie rury cyrkulacyjnej.

Jak zminimalizować koszty eksploatacji

Cyrkulacja ciepłej wody znacznie zwiększa zużycie energii potrzebnej do podgrzewania wody, ponieważ woda krążąca w rurach jest wciąż dogrzewana, by w każdej chwili była ciepła. Oto, jak najoszczędniej uzyskać ten efekt:

- zminimalizować schładzanie wody w obiegu. W tym celu rury cyrkulacyjne i rury rozprowadzające ciepłą wodę powinny być dobrze ocieplone otulinami;

- wyłączać cyrkulację w tych porach dnia, w których nie korzysta się z wody. Uwzględniwszy tryb życia domowników, warto jak najdokładniej ustalić godziny pracy cyrkulacji w ciągu roboczych i wolnych dni tygodni oraz poprosić instalatora, by dobrał i zaprogramował urządzenia sterujące automatyczną pracą cyrkulacji. Może to być programator zegarowy, który będzie włączać pompę cyrkulacyjną w tych porach dnia, gdy w domu są mieszkańcy; termostat w rurze cyrkulacyjnej lub z ciepłą wodą zamontowany np. w pobliżu zaworów czerpalnych - będzie wyłączać pracę obiegu, gdy temperatura wody w rurze osiągnie nastawioną wartość.

Kiedy cyrkulacja się nie opłaca

W budynkach z bardzo rozległą instalacją ciepłej wody, w których odległości kranów od zasobnika z ciepłą wodą przekraczają kilkanaście metrów, koszty komfortu (ciepła woda natychmiast po odkręceniu kranu) mogą być wysokie nawet wtedy, gdy zainstaluje się wszystkie elementy automatyki sterowania sprzyjające oszczędzaniu energii.

Cyrkulacja wody jest też mało opłacalna w domach, w których wprawdzie jest ktoś przez całą dobę, ale przez znaczną część doby korzysta się z wody w niewielkich ilościach, np. do umycia rąk.

W opisanych sytuacjach komfort korzystania z ciepłej wody lepiej zapewnić przez zainstalowanie elektrycznego podgrzewacza przepływowego lub pojemnościowego niewielkiej pojemności podłączonego do rury ciepłej wody doprowadzonej z zasobnika lub z kotła dwufunkcyjnego. Podgrzewacz powinien mieć termostat umożliwiający ustawienie temperatury wypływającej wody. Podczas krótkotrwałego poboru podgrzeje on szybko wodę do odpowiedniej temperatury, a gdy woda będzie wypływała dłużej, wyłączy się w chwili, gdy dopłynie do niego ciepła woda z zasobnika lub kotła dwufunkcyjnego. Rozwiązanie, w którym woda będzie podgrzewana przez kocioł dwufunkcyjny, jest bardziej zalecane, bo nie powoduje strat ciepła w wyniku magazynowania ciepłej wody.


    Więcej o:

Skomentuj:

Co powoduje kłopoty z cyrkulacją ciepłej wody?