Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wywóz ścieków

red.

Każdy dom musi być podłączony do kanalizacji, ewentualnie - po spełnieniu pewnych warunków - możemy dostać zgodę na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Tak, czy tak, gdzieś te ścieki musimy odprowadzać.

Niezależnie od tego, czy mamy własną oczyszczalnię ścieków czy jesteśmy podłączeni kanalizacji ogólnospławnej, mamy obowiązek podpisać umowę na wywóz ścieków
Niezależnie od tego, czy mamy własną oczyszczalnię ścieków czy jesteśmy podłączeni kanalizacji ogólnospławnej, mamy obowiązek podpisać umowę na wywóz ścieków
Fot. Zhukov Oleg/Shutterstock.com
Wywozem ścieków zajmują się firmy komunalne i prywatne. Można z nimi zawierać umowy okresowe na opróżnianie szamba w regularnych odstępach czasu albo zamawiać wywóz za każdym razem, gdy zbiornik się napełni.

Umowa stała(np. wywóz ścieków co trzy tygodnie) zwalnia mieszkańców z ciągłego kontrolowania napełnienia zbiornika, ale nieco zwiększa wydatki na wywóz, gdyż za usługę płaci się tyle samo - niezależnie od tego, czy zbiornik jest pełny, czy nie.

Zamawianie usługi, gdy zbiornik się zapełni, kosztuje mniej, ale jest bardziej kłopotliwe (trzeba sprawdzać poziom nieczystości) i ryzykowne, bo firma usługowa może nie mieć wolnych terminów. Okresowy odbiór ścieków przez przystosowane do tego wozy asenizacyjne, popularnie zwane szambiarkami lub szambowozami, może się odbywać na dwa sposoby:

- bezpośrednio przez pokrywę w szambie. Jest to sposób mniej wygodny, bo osoba obsługująca szambiarkę musi wchodzić na teren posesji, a jeśli wąż wozu jest za krótki, na posesję musi wjechać także szambiarka. Takie wozy są ciężkie i jeśli podjazd nie jest dostatecznie utwardzony, mogą go zniszczyć;

- za pomocą rury zakończonej szybkozłączem, umieszczonym w ogrodzeniu posesji. Wówczas wizyta szambowozu jest niekłopotliwa. Aby było to możliwe, można kupić zbiornik z gotową rurą do takiego podłączenia lub w dowolnym zbiorniku wprowadzić przez górny otwór giętką rurę, opuścić ją aż do dna, a drugi jej koniec doprowadzić do ogrodzenia i zakończyć szybkozłączem.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Wywóz ścieków