Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Rury - pamiętaj o miejscu na rury

Tekst: Martyna Raczkiewicz

Żeby nie robić dodatkowych wykopów i nie kuć dziur w fundamentach, warto zawczasu przygotować w nich przejścia wszystkich instalacji.

Zwykle najpierw powstaje konstrukcja domu, następnie wykańcza się go i wyposaża w instalacje. Te z kolei podłącza się do sieci. Doprowadzenie mediów do domu nie będzie kłopotliwe, jeśli na etapie robót fundamentowych przygotuje się przeprowadzenie wszystkich instalacji przez fundamenty. Jak się do tego zabrać?

Najpierw trzeba rozplanować, gdzie będzie skrzynka elektryczna przy wejściu, kotłownia, wodomierz, jak będą rozplanowane urządzenia podłączane do kanalizacji, gdzie stanie kominek i którędy doprowadzić do niego powietrze. Następnie wszystkie te plany należy przedstawić dobrym, poleconym instalatorom - przyszłym wykonawcom poszczególnych instalacji. Skoro to oni będą decydować o ostatecznym kształcie instalacji, oni też będą wiedzieć, jak najkrótszą drogą przeprowadzić je przez fundamenty i doprowadzić do odpowiednich urządzeń. Dobry instalator zaproponuje takie rozwiązanie, by pasowało do planowanej trasy przyłączy.

Oprócz instalacji wprowadzanych do domu przez fundamenty, warto też pamiętać o tych, które trzeba wyprowadzić do ogrodu - do podlewania, oświetlenia, domofonu, otwierania bramy wjazdowej, zasilania kosiarki i innych urządzeń ogrodowych.

Kanalizacja

Podczas robót fundamentowych powinny zostać ułożone poziome przewody odpływowe, potocznie zwane poziomami. Do nich podłącza się podejścia do poszczególnych urządzeń znajdujących się na najniższej kondygnacji, oraz piony wyprowadzone do wyższych. Poziomy wyprowadza się na zewnątrz budynku zwykle na głębokości około 50 cm poniżej poziomu terenu. Na całej ich długości powinien być zachowany spadek około 2% w kierunku spływu ścieków.

Przewody układane na zewnątrz i pod podłogą na gruncie powinny być wykonane z rur polietylenowych (PE) lub polipropylenowych (PP) o średnicy 100-150 mm, wytrzymałych na uszkodzenia mechaniczne (zwykle rury te mają kolor pomarańczowy). Jeśli zamiast takich rur używa się przewodów mniej odpornych na uszkodzenia, trzeba je ułożyć w zagęszczonej podsypce piaskowej.

Niekiedy w rozległych domach, w których pomieszczenia wymagające podłączenia do kanalizacji (łazienka, toaleta, kuchnia czy pomieszczenie gospodarcze) są znacznie od siebie oddalone, konieczne jest wyprowadzenie z budynku dwóch lub nawet trzech rur kanalizacyjnych i podłączenie ich do głównej rury odpływowej poza budynkiem.

Woda

Przyłącze wodociągowe układa się poniżej strefy przemarzania gruntu, zwykle 1,2-1,5 m poniżej poziomu terenu. Rurę przyłącza doprowadza się do domu często pod ławą fundamentową. Nie musi być od razu podłączana do sieci - wystarczy umieścić pod fundamentem odcinek wyprowadzony z jednej strony ponad poziom przyszłej podłogi najniższej kondygnacji, a na zewnątrz pozostawić zwój rury. Oba końce rury trzeba zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zakryć zaślepkami.

Jeśli woda ma być doprowadzona również do kranów w garażu lub na zewnętrznej ścianie domu oraz do zraszaczy ogrodowych, powinno się pozostawić przejścia z rur osłonowych większej średnicy niż rura z wodą (do kranów zwykle przez ścianę, a do zraszaczy - pod ławą fundamentową), którymi będą wyprowadzone rury do zasilania tych urządzeń.

Prąd i kabel telefoniczny

Energię elektryczną często doprowadza się do domu kablem podziemnym (można ją też doprowadzić linią napowietrzną, przez ścianę); podobnie wykonuje się podłączenie telefoniczne. Kable elektryczne i telefoniczne na terenie posesji zagłębia się w gruncie na 70 cm. Wygodnie wprowadzić je do budynku przez plastikowe rury osłonowe (na każdy przewód osobna rura) o średnicy co najmniej 40 mm. Umieszcza się je w ścianie fundamentowej i wyprowadza ponad podłogę parteru.

Oprócz nich warto zamontować jeszcze rury osłonowe, na przykład typu peszel, średnicy co najmniej 25 mm - do wyprowadzenia przewodów zasilających oświetlenie zewnętrzne, bramofon, bramę sterowaną pilotem czy pompę studzienną umieszczoną na zewnątrz (rurka może mieścić kilka przewodów). Rury takie umieszcza się w ścianie na głębokości 40-50 cm pod poziomem terenu. Ponieważ wpychanie kabla do zagiętej rury może być trudne, warto w każdej rurze osłonowej pozostawić drut zwany patronem, za pomocą którego łatwo będzie wciągnąć przewód elektryczny i telefoniczny.

Gaz

Najczęściej wprowadza się go do budynku w rurze osłonowej na wysokości co najmniej 65 cm (jeśli kurek główny ma być na ścianie budynku, to wymagana odległość kurka od okien, drzwi i poziomu terenu wynosi 50 cm). Przejście rury gazowej warto przygotować zawczasu, ale wykonanie go podczas podłączania gazu nie jest kłopotliwe, bo ściana jest zazwyczaj cieńsza niż fundament i do wykonania przejścia zwykle nie trzeba wykopów. Rura osłonowa powinna mieć średnicę minimum 50 mm - przynajmniej o 20 mm większą niż rura gazowa. Przestrzeń między rurami oraz rurą osłonową a ścianą wypełnia się uszczelnieniem elastycznym (np. pianką poliuretanową).

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Rury - pamiętaj o miejscu na rury