Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Prawo o wodzie opadowej na działce

Małgorzata Kapelusiak, ekspert Ładnego Domu

Działka budowlana, na której znajduje się dom, powinna mieć kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wody opadowej do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

13965855 https bi
Fot. Rheinzink
W razie braku możliwości wykonania takiego przyłączenia przepisy prawa dopuszczają odprowadzanie wody deszczowej na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych. W żadnym razie deszczówka z posesji nie może być przyczyną zalań czy podtopień u sąsiadów. Niektórzy właściciele domów nieświadomie lub rozmyślnie zmieniają spływ wód opadowych, narażając innych na zalania. Takie działanie jest niezgodne z prawem. Zgodnie z § 29 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zmiana naturalnego spływu wody deszczowej w celu kierowania jej na sąsiednią posesję jest zabroniona. Sąsiad może powiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który dokona kontroli i nakaże odtworzenie stanu poprzedniego. Za wyrządzone szkody - na przykład zgniłe wskutek zalania warzywa czy kwiaty - pokrzywdzony może dochodzić odszkodowania w trybie procesu cywilnego.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Prawo o wodzie opadowej na działce