Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nowy komin dostawiony od zewnątrz domu

Jan Wrześniak

Zmiana kotła z węglowego na gazowy, budowa kominka w salonie czy wstawienie kozy do sypialni wymagają wykonania nowego komina. Najwygodniej dostawić go do ściany domu, nie demolując nawet na chwilę wnętrz.

komin,dom jednorodzinny,nowy komin,komin dostawiony do ściany
Komin dostawiony do zewnętrznej ściany domu
Fot. Liliana Sokołowska
W każdym domu wcześniej lub później trzeba zrobić większy remont. Zwykle wykorzystujemy ten moment również do modernizacji instalacji ogrzewania - planujemy budowę kominka i wymianę starego pieca węglowego na nowoczesny, elektronicznie sterowany piec gazowy na paliwo stałe lub olej opałowy. Nie zawsze jednak takie urządzenie można podłączyć do starego komina. Przy wymianie urządzenia na nowe okazuje się niekiedy, że zły stan techniczny przewodu dymowego lub spalinowego nie pozwala na dalsze jego użytkowanie. Podłączenie dodatkowego urządzenia grzewczego, na przykład kozy lub kominka, wymaga oddzielnego przewodu. Dość często zdarza się też, że nowe urządzenie ma stanąć za daleko, by dało się je podłączyć do istniejącego komina. W takich sytuacjach lepiej jest wybudować nowy komin, który najprościej dostawić do domu od zewnątrz. Nie trzeba będzie wówczas dewastować wnętrza - wystarczy jedynie przekuć otwór do podłączenia czopucha.

Kominy prefabrykowane

Kiedyś stawiało się kominy murowane z cegieł. Obecnie coraz częściej rezygnuje się z nich na rzecz prefabrykowanych systemów stalowych lub ceramicznych. Dużą zaletą takiej zmiany jest to, że przy zakupie komina prefabrykowanego otrzymuje się wszystkie elementy niezbędne do jego wykonania. Ponieważ są one do siebie idealnie dopasowane, taki komin buduje się szybciej. Ważne jest też to, że komina z prefabrykatów nie trzeba ocieplać. We wszystkich systemach główny przewód ma izolację cieplną. Zapobiega ona wychładzaniu się spalin, a przez to zmniejszeniu siły ciągu kominowego, który może być przyczyną zakłóceń pracy kotła.

Przy wyborze rodzaju prefabrykowanego systemu trzeba jednak pamiętać, że komin nie należy do tych elementów domu, które montuje się jedynie dla urody. Musi on przede wszystkim spełniać stawiane mu wymagania - skutecznie i sprawnie odprowadzać produkty spalania. Dlatego materiał powinien być dostosowany do przeznaczenia przewodów kominowych, którymi spaliny się wydostają. Przewody dymowe muszą być żaroodporne, bo panująca w nich temperatura najczęściej przekracza 200°C, a podczas pożaru nagromadzonej w nich sadzy dochodzi nawet do 1000°C. Taką temperaturę mają produkty spalania z kominków oraz kotłów na paliwa stałe: węgiel, koks, drewno i pelety.

Nie wymaga się żaroodporności od materiału na przewody spalinowe. Przede wszystkim muszą być one jednak kwasoodporne, ponieważ spaliny gazu ziemnego i płynnego oraz oleju opałowego są chłodne i wykrapla się z nich para wodna. W wodzie gromadzącej się w takich przewodach rozpuszczają się zawarte w spalinach związki chemiczne i w ten sposób powstają agresywne skropliny niszczące komin.

Tak więc rodzaj komina trzeba odpowiednio dobrać do nowego urządzenia grzewczego. Użycie prefabrykowanego systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem nie tylko grozi złą pracą podłączonych do niego urządzeń i zniszczeniem samego komina, ale stwarza też zagrożenie pożarowe.Dlatego lepiej, by ostatecznie o materiale na komin i jego wymiarach zdecydował projektant.

Prefabrykaty ceramiczne. Poszczególne części, z których tworzy się przewód kominowy, składają się z trzech warstw:

- wewnętrznej, czyli wkładu kominowego, którym jest rura wykonana z ceramiki szamotowej lub kamionki kwasoodpornej - odpornych na działanie wysokiej temperatury i agresywnych skroplin;

- środkowej, którą jest izolacja cieplna z niepalnej wełny mineralnej o grubości 2,5-3,0 mm, dokładnie wypełniającej wolną przestrzeń między wkładem a obudową; warstwę izolacyjną może niekiedy stanowić także pustka powietrzna, ale nie poleca się tego rozwiązania do kominów stawianych na zewnątrz domu;

- zewnętrznej - obudowy osłaniającej wkład i izolację cieplną, wykonanej z pustaków ceramicznych z lekkiego betonu (inaczej keramzytobetonu); po wybudowaniu powierzchnię zewnętrzną komina można otynkować albo obłożyć płytkami klinkierowymi.

Wśród modeli ceramicznych kominów prefabrykowanych znajdują się systemy przystosowane do kotłów gazowych i olejowych oraz do kotłów na paliwa stałe i kominków. Są też modele uniwersalne, które mogą odprowadzać spaliny zarówno z kotłów na gaz i olej, jak i kotłów na paliwa stałe oraz kominków.

Prefabrykaty stalowe. Podobnie jak w systemach ceramicznych każdy podstawowy element ma trzy warstwy:

- wewnętrzną - rurę spalinową z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej, niewrażliwej na działanie wilgotnych, agresywnych spalin;

- środkową - izolację cieplną z wełny mineralnej o grubości 4-5 cm;

- zewnętrzną - rurę ze stali nierdzewnej lub aluminiowej, odpornej na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych.

Stalowe elementy produkowane są w dwóch odmianach - do kotłów gazowych i olejowych oraz do kotłów na paliwa stałe i do kominków.

Bezpieczna odległość komina od ściany

Duże znaczenie dla bezpieczeństwa ma odległość komina od ściany, do której będzie on dostawiony. Taką informację producenci podają w dokumentach wydawanych przy zakupie systemu. Podana w milimetrach wartość określa, w jakiej odległości od zewnętrznej powierzchni komina temperatura nie przekroczy 85°C (czyli temperatury zapłonu materiałów palnych zastosowanych do budowy domu).

Minimalna odległość od wewnętrznej ścianki komina z kształtek ceramicznych do elementów palnych wynosi 10 cm, ale większość producentów zaleca 16 cm. Jeśli komin jest stalowy, odległość ta musi być zgodna z indywidualnym zaleceniem dotyczącym konkretnego modelu komina, podawanym jako symbol CXX. Na przykład "C50" oznacza, że odległość zewnętrznej powierzchni komina od materiałów palnych powinna wynosić minimalnie 50 mm.

Przy przejściu komina przez połać dachu - niezależnie od tego, czy jest on ceramiczny, czy stalowy - należy zachować minimalną odległość powierzchni komina od materiałów palnych zastosowanych na poszczególne warstwy dachu, wynoszącą 30 cm.

Połączenie komina z domem

Ze względu na wysokość i smukłość komin trzeba przymocować do ściany zewnętrznej domu. Kominy ceramiczne mocuje się za pomocą obejm stalowych rozmieszczonych co 2,5-3 m, z jednej strony kotwionych w spoinach poziomych poszczególnych elementów, a z drugiej - do ściany budynku.

Do łączenia stalowych elementów ze ścianą domu stosuje się wsporniki z obejmami, które powinny znaleźć się w odstępach 2-3 m. Do łączenia poszczególnych części można też użyć specjalnie wzmocnionych obejm. Dzięki nim możliwe jest wysunięcie komina o 5 m ponad ostatnie zamocowanie do budynku.

Sposób mocowania kominów stalowych pozwala na pokonanie wielu przeszkód, na przykład dachu. Gdy na taką przeszkodę trafi komin ceramiczny, do jego mocowania można wykorzystać specjalne pręty. Przykręca się je do najbliższych krokwi, tworząc sztywną ramę, która utrzymuje komin.

Podstawa komina

Komin stalowy jest stosunkowo lekki, dlatego nie potrzebuje fundamentu. Podstawę - konsolę lub obejmę, na której się go wznosi i która jest elementem systemu - mocuje się do ściany, więc komin nie musi się zaczynać tuż nad ziemią. To duża zaleta, jeśli kocioł, kominek czy koza mają stanąć na wyższej kondygnacji.

Prefabrykowany komin ceramiczny musi mieć fundament. Dlatego konieczne jest wykonanie go na stopie fundamentowej. Powinna być ona posadowiona najczęściej poniżej strefy przemarzania gruntu, która zależy od strefy klimatycznej. W zachodniej części kraju wynosi 80 cm, we wschodniej i południowej - 120 cm, a na krańcach północno--wschodnich - maksymalnie 140 cm.

Wymiary stopy fundamentu wynikają z wymiarów przekroju komina - fundament powinien być szerszy z każdej strony o 15 cm, natomiast jego wysokość powinna wynosić 30-50 cm. Na stopie fundamentowej muruje się z bloczków betonowych słup, który powinien sięgać do wierzchu fundamentu domu (15-50 cm powyżej poziomu gruntu). Jeżeli konieczne jest, by nowo budowany komin znajdował się jak najbliżej ściany domu, fundament przesuwa się ze środka do krawędzi stopy sąsiadującej z ławą fundamentową budynku.

* * *


Kominy stalowe i ceramiczne mają porównywalne zalety użytkowe - stal kwasoodporna, kamionka kwasoodporna i ceramika szamotowa są w równym stopniu niewrażliwe na agresywne spaliny nowoczesnych kotłów. Rozwiązania te różnią się sposobem wykonania komina, przy czym komin stalowy wyraźnie wygrywa z cięższym ceramicznym. Nie każdemu podoba się jednak industrialna estetyka stali - pozostaje wtedy tradycyjnie prezentujący się komin z wkładem ceramicznym.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Nowy komin dostawiony od zewnątrz domu