Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Oszczędzaj nieodnawialne źródła energii - ocieplenie domu - część 1

Tekst: Ludomir Duda, Wiesław Rudolf

Zaoszczędzona energia powinna być dla nas ?paliwem?, które wykorzystujemy w pierwszej kolejności, planując ogrzewanie naszego domu. Choć może nie zawsze jest ono jeszcze najtańsze, ale - w przeciwieństwie do paliw kopalnych: węgla, gazu i ropy naftowej - jego cena (czytaj: koszt obniżenia zużycia energii) będzie się stale obniżać, a nie jak tamtych - rosnąć.

Trzeba wiedzieć, że oszczędzając energię umożliwimy dostęp do paliw kopalnych także następnym pokoleniom.
Trzeba wiedzieć, że oszczędzając energię umożliwimy dostęp do paliw kopalnych także następnym pokoleniom.
Fot. Robert Krzanowski/AG
Wszystkie poważne prognozy wskazują, że około 2020 roku będziemy mieli do czynienia z szczytowym poziomem światowej produkcji energii, która w ciągu następnych 15 lat zmniejszy o mniej więcej 20%.

Malejąca produkcja energii będzie wynikiem stopniowego wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych. Jest to zjawisko nieuchronne wobec utrzymującego się wykładniczego wzrostu konsumpcji energii. Będzie on utrzymywał się mimo wysiłków podejmowanych przez kraje rozwinięte na rzecz ograniczenia jej zużycia. Przyczynia się do tego w dużym stopniu przyjęcie naszego modelu rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego przez tak ludne kraje jak Chiny, Indie i Brazylia. To wszystko oznacza, że wizja świata bez paliw kopalnych jest całkiem realna.

Zaoszczędzona energia - paliwem nr 1

Działania, które do tego prowadzą można porównać do inwestycji w nowe źródło energii. Źródło niezwykle atrakcyjne, bo niewyczerpalne, a przy tym komfortowe, bardziej nawet od energii elektrycznej.

Korzyści z inwestycji zmniejszających zapotrzebowanie na energię będą oczywiście tym większe, im wyższe będą jej ceny, a tego akurat możemy być pewni.

To wszystko oznacza że, zaoszczędzona energia powinna być dla nas paliwem nr 1. Ma ono niewątpliwie wspaniałą przyszłości w odróżnieniu od pozostałych paliw, których zabraknie w perspektywie krótszej niż nam się wydaje lub będą niedostępne, bo bardzo drogie.

Nasze paliwo nr 1 ma oczywiście swoją cenę. Niekiedy dzisiaj wyższą jeszcze od tradycyjnych źródeł energii. Ale już teraz stawiając na PIERWSZE PALIWO w większości sytuacji oszczędzamy własne pieniądze.

Nie bez znaczenia jest też to, że oszczędzając energię umożliwiamy dostęp do paliw kopalnych również następnym pokoleniom oraz ograniczamy w ten sposób emisję dwutlenku węgla, co w związku z unijnymi opłatami (około 15 euro za tonę!) da się również przeliczyć na pieniądze, które jako państwo (czytaj: my) będziemy musieli wydać ze wspólnego budżetu.

Inwestycja w pierwsze paliwo

Przedmiotem naszych rozważań uczyniliśmy dom z użytkowym poddaszem o powierzchni w obrysie ścian zewnętrznych 180 m2, czyli o około 150-160 m2 powierzchni użytkowej.W pierwszym odcinku naszego cyklu pokażemy, jakie korzyści możemy mieć stawiając na PIERWSZE PALIWO przy projektowaniu podłogi na gruncie i ścian zewnętrznych. Zobaczymy, co możemy mieć z inwestycji w ich dodatkowe ocieplenie (ponad wartości wymagane przez prawo budowlane). W kolejnych odcinkach zajmiemy się dachami i oknami, a także wentylacją mechaniczną i urządzeniami grzewczymi.

Podłoga na gruncie

Zaczniemy od podstaw, czyli od inwestycji w podłogę na gruncie. W naszym domu ma ona powierzchnię 100 m2.

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki wartość współczynnika U przenikania ciepła przez podłogę na gruncie nie może przekraczać 0,45. Przy takim wymaganiu, podłogi praktycznie nie trzeba ocieplać materiałem izolacyjnym. Opór cieplny 2 cm parkietu, 5 cm wylewki, 10 cm podkładu betonowego oraz 50 cm piasku da nam wartość współczynnika U mniejszą od wymaganej przepisami.

Przyjmijmy, że maksymalna grubość warstwy styropianu, jaką możemy umieścić pod podłogą, bez dodatkowego pogłębiania wykopu pod domem, to 50 cm. Przy ustalaniu tej wartości przyjęliśmy, że:

- poziom parteru jest na wysokości 50 cm powyżej terenu;

- grubość warstwy ziemi roślinnej, którą należy usunąć spod domu to 20 cm;

- grunt z wykopu pod ławy po wyrównaniu i zagęszczeniu utworzy wewnątrz ścian warstwę grubości 10 cm;

- podkład wykonany na styropianie ma grubość 10 cm.

Cena styropianu o współczynniku przewodzenia x = 0,038 wraz z ułożeniem go pomiędzy ścianami fundamentowymi to 110 zł/m3. Ułożenie półmetrowej warstwy styropianu na 100 m2 podłogi kosztowałoby nas zatem 0,5 × 100 × 110 = 5500 zł.

Byłoby tak, gdy nie to, że styropianem zastępujemy półmetrową warstwę zagęszczonego piasku. Na koszt jej wykonania składa się 50 m3 piasku wraz z transportem (2000 zł), wynajęcie ładowarki (500 zł), wypożyczenie na 2 dni zagęszczarki (200 zł) i robocizna - dwóch robotników przez dwa dni (600 zł). Łącznie więc za warstwę piasku zapłacilibyśmy 3300 zł. Zatem, za zastąpienie styropianem piasku zapłacimy: 5500 - 3300 = 2200 zł.

Podłoga ocieplona styropianem będzie miała współczynnik przenikania ciepła U = 0,048.

Ilość energii traconej rocznie przez 100 m2 podłogi na gruncie spełniającej wymagania "normowe" (U = 0,45) to 2517 kWh, a ocieplonej styropianem (U = 0,048) - tylko 364 kWh. Inwestując więc w podłogę własnego domu zmniejszymy roczne straty ciepła o 2517 - 364 = 2154 kWh.

Przypomnijmy, że na styropian wydaliśmy 2200 zł. Jest to wydatek jednorazowy (nawet podczas większego remontu nie wymienia się styropianu w podłodze), natomiast dzięki ciepłej podłodze oszczędności na ogrzewaniu będziemy mieć przez cały czas eksploatacji domu. Przyjmując, że podłoga będzie "żyła" tyle samo co dom, założyliśmy okres żywotności styropianu w podłodze na 80 lat. Oznacza to, że roczne oszczędności na ogrzewaniu dzięki ciepłej podłodze będą nas kosztować w przeliczeniu na rok: 2200:80 = 27,5 zł.

Wynika z tego, że 1 kWh zaoszczędzonej w opisany sposób energii (czytaj: PIERWSZEGO PALIWA) kosztować nas będzie 27,5:2154 = 0,013 zł, czyli 1,3 gr. Jak z tego widać, nie znajdziemy tańszego paliwa na rynku.

Oznacza to też, że inwestując w podłogę nie spalimy rocznie:

- 324 kg węgla,

- lub 230 m3 gazu,

- lub 183 kg oleju (ropy naftowej).

Tylko z tytułu ciepłej podłogi (przy założeniu stałych cen!) nie wydalibyśmy co roku na ogrzewanie domu odpowiednio: węglem - 172 zł, gazem - 431 zł, olejem - 754 zł.Ściany zewnętrzne

W naszym modelowym domu powierzchnia ścian zewnętrznych (parteru i poddasza) ma powierzchnię 175 m2.

Zgodnie z przepisami wystarczy, żeby ściany miały współczynnik U równy 0,3. W ścianach dwuwarstwowych "normowa" grubość ocieplenia zależeć będzie od rodzaju zastosowanych materiałów. Przyjmując dla uproszczenia, że wszystkie ściany będą ocieplone wełną mineralną lub styropianem o współczynniku ? = 0,038, dla muru z silikatów będzie to 11 cm, z ceramiki poryzowanej - 10 cm, a z betonu komórkowego - 7 cm. Przyjęliśmy, że z wielu względów ocieplenie nie powinno obecnie przekraczać 20 cm. Oznacza to, że ocieplenie ścian można by powiększyć o 9 do 13 cm. Zakładając 10 cm dodatkowego ocieplenia, dzięki cieplejszym ścianom moglibyśmy zmniejszyć straty ciepła o 2160 kWh, czyli podobnie jak przy podłodze.

Koszt dodatkowego ocieplenia to dla styropianu (110 zł/m3) - 1925 zł, a dla wełny mineralnej (220 zł/m3) - 3850 zł. Zakładając "żywotność" ocieplenia na 40 lat, koszt 1 kWh PIERWSZEGO PALIWA wyniesie 2,2 gr - przy ociepleniu styropianem i 4,5 gr - przy ociepleniu wełną, a więc taniej niż innych paliw!Dwutlenek węgla

Zaoszczędzona energia to także mniejsza emisja dwutlenku węgla (i innych zanieczyszczeń) do atmosfery. Ilość CO2 powstająca przy wytworzeniu 1 kWh energii z 1 kg węgla to 0,342 kg, z 1 m3 gazu - 0,146 kg, a z 1 kg oleju - 0,270 kg.

Ocieplając dodatkowo podłogę na gruncie i ściany zewnętrzne zmniejszymy straty ciepła o 4314 kWh energii, a to oznacza ograniczenie emisji CO2 od 630 do 1475 kg!

Pierwsze paliwo w połowie domów

Na zakończenie zobaczmy, jakie byłyby roczne oszczędności poszczególnych paliw i średnie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, gdyby połowa nowych inwestorów (jest ich średnio w roku około 35 000), projektując podłogę na gruncie i ściany w swoich domach, postawiła najpierw na PIERWSZE PALIWO.Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Oszczędzaj nieodnawialne źródła energii - ocieplenie domu - część 1