Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Dobre okno w dachu

Monika Karda

Okna w połaci dachu to doskonały sposób doświetlenia pomieszczeń na poddaszu. Pod jednym warunkiem: zostaną zamontowane bez błędów.

1678404 https bi
Do okien dołączane są zawsze dokładne instrukcje montażu, ale nie radzimy zabierać się za to osobom bez doświadczenia. Wprawdzie zamontowanie takiego okna kosztuje 150-250 zł, ale lepiej tę czynność powierzyć fachowcom niż narażać się na popełnienie błędów, których usunięcie będzie i trudne, i kosztowne. Na budowie własnego domu nie zaszkodzi jednak sprawdzić, czy montażyści działają zgodnie z zasadami, które przedstawiamy w artykule.

Przed montażem okna

Okna połaciowe zapewniają dużo światła - do 40% więcej niż tej samej wielkości okna umieszczone pionowo w ścianach - w lukarnach lub ścianach szczytowych. Aby pomieszczenie było dobrze doświetlone, łączna powierzchnia okien połaciowych powinna być równa 1/8-1/10 powierzchni podłogi.

Długość okna zaleca się dobrać tak, żeby użytkownicy widzieli przezeń co dzieje się na zewnątrz, i to zarówno wtedy, kiedy stoją, jak i wtedy, gdy siedzą. Z tego względu górna krawędź okna powinna się znaleźć nie niżej niż 185-220 cm od podłogi, a dolna - nie wyżej niż 1 m od niej. Długość okna zależy więc od spadku dachu - im dach jest bardziej płaski, tym dłuższe powinno być okno połaciowe.

Przed montażem ościeżnicy

Otwór na okno powinien być 4-6 cm szerszy i około 5 cm dłuższy od odpowiednich zewnętrznych wymiarów okna - dzięki temu można skorygować jego ustawienie.

Uwaga: Jeżeli dach jest kryty dachówkami, okno połaciowe montuje się nad ich pełnym rzędem. W żadnym wypadku nie wolno skracać dachówek pod oknem - będą wypadać, a kołnierz uszczelniający nie będzie miał na nich oparcia.

Do zamontowania okna w dachu potrzebne są dwie łaty montażowe - dolna i górna. Jeśli na dachu ułożone są dachówki, dolna łata powinna być zamontowana 8 cm nad nimi, a łata górna powinna wypadać w takim miejscu, by otwór pozostał odpowiednio dłuższy niż okno.

Przed zamontowaniem ościeżnicy wyjmuje się z niej skrzydło okienne. W tym celu wystarczy obrócić okno o prawie 180° i wcisnąć bolec blokujący znajdujący się w zawiasach.

Montaż ościeżnicy

Ościeżnicę z przykręconymi w narożnikach kątownikami montażowymi umieszcza się w otworze w dachu, poziomuje dolną jej część, a po wypoziomowaniu - przykręca dolne kątowniki do łaty montażowej. W komplecie wraz z oknem dostarczane są wszystkie elementy niezbędne do jego zamontowania - również odpowiednio długie wkręty, umożliwiające stabilne zamontowanie okna w konstrukcji dachu.

Uwaga: Górnych kątowników nie przykręca się od razu na stałe, po to by wyregulować szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą. Jest to bardzo ważny etap montażu - równa szczelina zapewnia właściwe otwieranie i zamykanie okna oraz właściwy docisk uszczelek.

Aby wyregulować szczeliny, ponownie umieszcza się skrzydło w ościeżnicy. Jeśli szczeliny nie są równoległe, można je wyregulować z użyciem plastikowego klina (jest w komplecie montażowym), który umożliwia zniwelowanie ewentualnej krzywizny powierzchni dachu. Klin umieszcza się pod jednym z górnych kątowników. Po wyregulowaniu szczelin przykręca się na stałe górne kątowniki.

Układanie izolacji wokół okna

Do wykonania izolacji stosuje się taki sam materiał, jaki został użyty do wstępnego krycia - papę lub folię paroprzepuszczalną. Uszczelnienie okna wykonuje się z czterech pasów izolacji mocowanych do ościeżnicy i konstrukcji dachu. Pasy układa się w następującej kolejności:

1) dolny pas (długości większej niż szerokość okna), przycięty w narożnikach, by dokładnie przylegał do ościeżnicy;

2) dwa boczne pasy (odpowiednio dłuższe niż długość okna), połączone na zakład z dolnym pasem i nacięte w kształcie litery Y na każdej z łat;

3) górny pas (takiej samej długości jak pas dolny), połączony z bocznymi pasami na zakład w narożnikach. Oprócz tego górną część pasa wsuwa się pod rynnę odwadniającą, która jest elementem kołnierza uszczelniającego (o tym w dalszej części artykułu).

Uwaga: Ułożenie opisanej izolacji przeciwwilgociowej jest konieczne - w ten sposób zabezpiecza się okno przed wilgocią, jaka może znaleźć się pod pokryciem zarówno wskutek kondensacji pary na jego spodniej stronie, jak i z powodu przedostawania się pod pokrycie wody deszczowej lub śniegu.

Montaż kołnierza uszczelniającego

Jeśli pokrycie dachowe jest profilowane, ścina się jego najwyższe fragmenty pod kątem około 45°.

Aby zamontować rynnę odwadniającą, wycina się niewielkie fragmenty kontrłat - około 10 cm każdy, tak żeby w tych wycięciach zmieściła się rynna. Między krokwiami przybija się zlicowaną z nimi deskę, do której będzie zamocowana rynna. Rynnę umieszcza się pod naciętym wstępnym kryciem.

Uwaga: Rynna odprowadza wodę, która może pojawić się wokół okna (później rynna nie jest widoczna, przykrywa ją bowiem pokrycie i oblachowanie okna).

Części kołnierza (dla ułatwienia prac ponumerowane zgodnie z kolejnością montażu) mocuje się wkrętami w fabrycznie nawierconych otworach w ościeżnicy, a do łat - za pomocą specjalnych klamerek.

Na koniec gumowym młotkiem formuje się fartuch - część kołnierza uszczelniającego z miękkiej blachy.

Układanie pokrycia

Kołnierz uszczelniający należy zabudować pokryciem dachowym, pozostawiając wolną przestrzeń między nimi, ułatwiającą odprowadzanie wody spływającej po kołnierzu: 3-6 cm z boków, a u góry - 6-15 cm.

Dziękujemy firmie VELUX za pomoc w przygotowaniu materiał

    Więcej o:

Skomentuj:

Dobre okno w dachu