Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Remont komina

Tekst Cezary Jankowski

Typowy komin tynkowany do remontu. Najwięcej szkód wyrządziła w nim zbyt mała, płaska czapka bez kapinosa - przyczyna zacieków, które spowodowały odpadanie tynku ze ścian komina.

Remont komina rozpoczęto od skucia tynku i zdjęcia blachy z czapki. Następnie na ściany komina nałożono warstwę wyrównującą z zaprawy cementowej i przyklejono do nich dwucentymetrową warstwę styropianu, dzięki czemu zlicowano ścianę komina z krawędzią starej czapki. Styropian osłonięto siatką z włókna szklanego (taką jak w bezspoinowej metodzie ociepleń), zatopioną w warstwie zaprawy. Naroża komina osłonięto kątownikami metalowymi, również zatopionymi w zaprawie. Na tak przygotowany styropian nałożono cienkowarstwowy tynk akrylowy.

Na koniec na komin nałożono większą niż poprzednio gotową czapkę betonową z odpowiednim wycięciem na przewód spalinowy. Założono też kratki na boczne wyloty przewodów wentylacyjnych.

Ocieplenie komina nie jest potrzebne, ale w opisanej sytuacji warstwa styropianu posłużyła jako podkład pod tynk cienkowarstwowy i ułatwiła prace. Jednakże styropian utrudnia usuwanie wilgoci z wnętrza komina, czego skutkiem może być jego niszczenie od środka.

Remont komina wystarczyło przeprowadzić w następujący sposób: po odkuciu starego tynku, powierzchnię cegieł odpylić i zagruntować. Następnie na ścianki komina nanieść tynk cementowy z dodatkiem środka plastyfikującego. Po wyschnięciu tynku ściany komina pomalować farbą elewacyjną, a na jego szczycie ułożyć nową, większą czapkę z kapinosem.

Skomentuj:

Remont komina