Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Z opisów projektów domów: kubatura, powierzchnia netto, wysokość w kalenicy...co to znaczy?

Barbara Kawecka-Zygadło

W opisach gotowych projektów domów jednorodzinnych najczęściej pojawiają się pojęcia takie jak powierzchnia użytkowa, powierzchnia netto, powierzchnia zabudowy, wysokość w kalenicy czy kubatura. Warto wiedzieć co te słowa znaczą.

Każdy przyszły inwestor zetknie się z rysunkami swojego budynku. Warto więc poznać niektóre pojęcia architektoniczno-budowlane
Każdy przyszły inwestor zetknie się z rysunkami swojego budynku. Warto więc poznać niektóre pojęcia architektoniczno-budowlane
Fot. shutterstock.com/cherezoff
Powierzchnia użytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczeń budynku (z wyjątkiem piwnicy oraz garażu) mierzona w świetle ścian na wysokości 1 m ponad poziomem podłogi.

Uwaga! Niektóre pracownie nie wliczają do powierzchni użytkowej również pomieszczeń gospodarczych, takich jak: kotłownia, spiżarnia, garderoba itp. W pomieszczeniach na poddaszu powierzchnię zalicza się w pełni tam, gdzie wysokość pomieszczenia przekracza 2,20 m; te zaś części pomieszczeń, których wysokość wynosi od 1,40 do 2,20 m, zalicza się tylko w połowie.

Powierzchnia netto - powierzchnia wszystkich pomieszczeń budynku mierzona w świetle ścian zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997. Na poddaszu jest to cała powierzchnia pomieszczenia (niezależnie od jego wysokości pod skośnym dachem), czyli powierzchnia podłogi.

Powierzchnia zabudowy - powierzchnia terenu (działki) zajęta przez budynek w stanie wykończonym.

Kubatura - objętość budynku liczona zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997.

Minimalne wymiary działki - obliczona na podstawie przepisów Prawa budowlanego najmniejsza wielkość działki (szerokość × długość), na jakiej można postawić dom.

Wysokość budynku - odległość od założonego w projekcie poziomu terenu do najwyżej położonego elementu domu - zazwyczaj kalenicy w budynku o dachu spadzistym lub gzymsu, gdy budynek ma dach płaski.

Sprawdź gdzie jest najlepsze miejsce dla kolektoraSkomentuj:

Z opisów projektów domów: kubatura, powierzchnia netto, wysokość w kalenicy...co to znaczy?