Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Elektroniczna księga wieczysta

(red.)

Obecnie prowadzone są prace związane z unowocześnieniem postępowania wieczysto-księgowego. Polegają one na tym, że księgi tradycyjne w wersji "papierowej" są wpisywane w komputerową bazę danych, natomiast księgi nowe zakładane są od razu w systemie informatycznym. Nad prawidłowym przebiegiem całego procesu czuwa specjalnie powołana Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych.

Celem wprowadzenia nowego systemu jest przede wszystkim terminowe dokonywanie wpisów oraz szybszy dostęp do ksiąg dla osób zainteresowanych ich przejrzeniem i uzyskaniem odpisu. Cała operacja - jak zakłada ustawodawca - ma potrwać kilkanaście lat.

Aby otrzymać odpis z "elektronicznej" księgi wieczystej, należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego stosowny wniosek. Gotowe formularze są dostępne nieodpłatnie w wydziałach ksiąg wieczystych oraz na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl). Taki odpis kosztuje 30 zł.

Zobacz projekty domów

    Więcej o:

Skomentuj:

Elektroniczna księga wieczysta