Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Sprzedaż mieszkania z długiem na hipotece

Paweł Majtkowski, doradca finansowy firmy Expander

Czy można sprzedać mieszkanie z obciążoną hipoteką? Jak długo trwa załatwienie związanych z tym formalności?

Można. Sprzedaż lokalu obciążonego długiem hipotecznym trwa tyle samo co sprzedaż mieszkania już spłaconego. Wymaga jednak dopełnienia większej liczby formalności.

Bank, który udzielił nam kredytu, wydaje tzw. opinię o kredycie. Zawiera ona: numer konta banku, na jaki mają trafić pieniądze od nabywcy, i wysokość kwoty, która ma zostać przelana, a także oświadczenie, że po otrzymaniu środków bank zgodzi się na wykreślenie hipoteki. Po uzgodnieniu przez sprzedającego i kupującego ceny w akcie notarialnym kupujący zobowiązuje się do

przekazania sprzedawcy kwoty zmniejszonej o wartość niespłaconego kredytu. Tę kwotę kupujący przekazuje do banku kredytującego sprzedawcę. Dług hipoteczny zostaje w ten sposób spłacony, a nabywca ma nieobciążoną hipotekę. Kupujący mieszkanie bez problemu uzyska kredyt na jego zakup.

Skomentuj:

Sprzedaż mieszkania z długiem na hipotece