Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Media w domu: prąd

tekst Marek Żelkowski

Przyłączem elektrycznym nazywamy ten odcinek sieci, który łączy najbliższy istniejący punkt w linii elektroenergetycznej z miejscem dostarczania energii (posesja inwestora). Przepisy nie regulują szczegółowo, w którym miejscu wykonywane jest tzw. złącze kablowo-pomiarowe (szafka z bezpiecznikami oraz miejscem na licznik energii elektrycznej). Najczęściej ustawiane jest ono na granicy nieruchomości w linii ogrodzenia. Złącze kablowo-pomiarowe jest miejscem rozgraniczenia własności - od linii energetycznej do tego punktu prace wykonuje operator, od złącza do domu - inwestor.

J06.01.2008 RADOM RACHUNEK PIENIADZEFOT. KAROL PIETEK / AGENCJA GAZETA
Fot. Karol Pietek/Agencja Gazeta

Jakie formalności są konieczne?

Aby stać się odbiorcą energii elektrycznej, należy wystąpić do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, działającego na danym terenie z wnioskiem o tzw. warunki przyłączenia. Druki dostępne są na ogół na stronach internetowych spółek. We wniosku należy podać: dane właściciela obiektu, charakter inwestycji (na przykład dom jednorodzinny) oraz moc przyłączeniową (przewidywaną maksymalną wielkość mocy pobieraną z sieci). Pracownicy biur obsługi klienta pomagają określić tę wielkość. Do wniosku należy dołączyć: tytuł prawny do nieruchomości (na przykład akt notarialny, wypis z księgi wieczystej), mapkę miejsca inwestycji (wystarczy szkic sytuacyjny). Operator w ciągu 30 dni jest zobowiązany do wydania tzw. warunków przyłączenia. Inwestor otrzymuje wówczas projekt umowy przyłączenia do sieci, w którym zdefiniowane są obowiązki obu stron oraz podany termin wykonania przyłącza i wysokość opłaty. Warunki te ważne są przez 2 lata od daty ich dostarczenia.

Po podpisaniu umowy z inwestorem kontaktuje się projektant nadzorujący realizację inwestycji. To z nim można ustalić, w którym miejscu ma zostać zbudowane złącze z bezpiecznikami oraz licznikiem energii. Ułatwia to odpowiednie zagospodarowanie działki, a jednocześnie umożliwia operatorowi dostęp do złącza, co jest potrzebne, gdy zajdzie konieczność usunięcia awarii. Wszelkie ewentualne powiadomienia administracji i ustalenia leżą po stronie operatora.

Po zakończeniu inwestycji wystawiana jest faktura za wykonanie przyłącza. Opłata ma charakter ryczałtowy i zależy głównie od zgłoszonej przez nas mocy przyłączeniowej obiektu. Z prądu można zacząć korzystać dopiero po zawarciu kolejnej umowy lub umów. Do wyboru jest umowa kompleksowa (dokument określa warunki dystrybucji, a także sprzedaży energii) lub dwie oddzielne umowy – z operatorem sieci (na dystrybucję) oraz z innym podmiotem na sprzedaż.
Należy pamiętać o tym, że przyłącze tymczasowe musi zostać zdemontowane w momencie uruchomienia przyłącza docelowego.

02.04.2003 LESZNOWOLA BUDOWA DOMU INSTALACJA ELEKTRYCZNA SKRZYNKA ELEKTRYCZNAFOT. WOJCIECH SURDZIEL / AGENCJA GAZETA PUBLIKACJA LADNY DOM NR 6 (56) - 6.2003PUBLIKACJA LADNY DOM NR 5 (151) - 5 2011
Fot. Wojciech Surdziel

Ile to kosztuje?

Koszty wykonania przyłączy w poszczególnych regionach kraju mogą się różnić (zależą od operatora), ale na ogół cena wykonania przyłącza podziemnego nie przekracza 67 zł za kW (netto), a napowietrznego 48 zł za kW. Jeżeli zachodzi konieczność wykonania przyłącza dłuższego niż standardowe 200 m, to do podanych kwot należy doliczyć – nie mniej niż 25 zł (netto) za każdy metr powyżej 200 m (przyłącze napowietrzne) i około 33 zł (przyłącze kablowe).

Jakie taryfy możemy wybrać?

Do wyboru mamy kilka taryf:

taryfa G11 – jej cechą charakterystyczną jest stała cena energii elektrycznej we wszystkie dni;

taryfa G12 – umożliwia rozliczanie zużytego prądu w dwóch strefach czasowych doby. Strefa z niższą stawką taryfową obowiązuje przez 10 godzin w ciągu doby;

taryfa G12w – to modyfikowana taryfa G12, określana jako weekendowa. Strefa z niższą stawką obejmuje, oprócz 10 godzin w ciągu każdej doby, również cały weekend (zazwyczaj od 22.00 w piątek do 6.00 w poniedziałek). Przeważnie niższą stawką objęte są również święta i dni wolne od pracy;

taryfa przedpłatowa (często oznaczana p lub e, np. G11p) – aby z niej korzystać, trzeba dysponować licznikiem przedpłatowym (dystrybutor energii montuje go na własny koszt). W taryfie tej opłata abonamentowa często nie jest pobierana lub jest o 50% niższa. Płaci się w niej za energię elektryczną „z góry” za określoną liczbę kWh (w kasach sprzedawcy, przez telefon, internet lub w specjalnych urządzeniach, nazywanych Energomatami);

taryfa z gwarancją ceny – mamy gwarancję niezmienności ceny w określonym umową czasie (najczęściej 12 miesięcy).

Zapisz

    Więcej o:

Skomentuj:

Media w domu: prąd