Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ogrzewanie domu gazem płynnym ze zbiornika

Opracowanie: Władysław Łyszkowski, Beata Zielińska, Alfred Adamczewski

Gaz płynny to uniwersalne paliwo, które można wykorzystać do ogrzewania domu, wody do mycia i przygotowywania posiłków. Dostawcy gazu płynnego mają zwykle kilka opcji umów.

Firmy zajmujące się dystrybucją gazu płynnego mają w swojej ofercie zbiorniki o pojemności 2700, 4850 i 6400 litrów w wersji naziemnej i podziemnej.
Firmy zajmujące się dystrybucją gazu płynnego mają w swojej ofercie zbiorniki o pojemności 2700, 4850 i 6400 litrów w wersji naziemnej i podziemnej.
Fot. archiwum redakcji

Gaz płynny ze zbiornika - co to za paliwo? 

Wiadomo, że gaz ziemny jest tańszy od gazu płynnego, ale jego doprowadzenie do budynku może się okazać trudne technicznie i kosztowne, a nierzadko po prostu niemożliwe. Z gazem płynnym takich problemów nie ma. Transportowany specjalnymi cysternami może być dostarczony praktycznie wszędzie, gdzie da się dojechać samochodem i gdzie można postawić zbiornik do jego magazynowania. Aby korzystać z gazu płynnego, wystarczy zawrzeć umowę z dostawcą - na każdym terenie jest ich zazwyczaj kilku.

Na gaz płynny warto się zdecydować wtedy, gdy w okolicy domu planowana jest budowa sieci gazu ziemnego. Można będzie z niego korzystać bez potrzeby wymiany urządzeń gazowych i wewnętrznej instalacji gazowej.

Paliwo

Gazy płynne - propan, propylen, butan i butylen - powstają w czasie rafinacji ropy naftowej. Wszystkie skraplają się pod niskim ciśnieniem, co umożliwia ich magazynowanie w butlach i zbiornikach. Tam z kolei łatwo parują, dzięki czemu do instalacji i urządzeń gazowych docierają już jako gaz. Jako paliwa pod żadnym względem nie ustępują gazowi ziemnemu: są "czyste" (emitują niewiele szkodliwych związków), umożliwiają pełną automatyzację spalania i nadają się do wykorzystania w większości urządzeń gazowych - kuchenek, kotłów i podgrzewaczy (piecyków) do wody.

Butle z gazem płynnym wypełnia się zazwyczaj mieszaniną dwóch gazów - propanu i butanu, a zbiorniki na zewnątrz domu - czystym propanem, który zachowuje zdolność odparowywania do temperatury -42°C (butan przestaje odparowywać już w temperaturze poniżej 0°C).

Jaki gaz do zbiornika?

Większość dostawców gazu płynnego unika napełniania zbiorników montowanych na zewnątrz mieszaniną propanu i butanu. W temperaturze poniżej 0 st. C parowanie tej mieszanki jest bowiem niestabilne i może zanikać. Następuje wykraplanie się butanu, co prowadzi do uszkodzenia instalacji oraz urządzeń gazowych. Takich problemów nie ma, gdy zbiornik jest napełniony samym propanem. Gaz ten odparowuje z fazy ciekłej w fazę lotną nawet w niskiej temperaturze, a więc zapewnia właściwą pracę instalacji zbiornikowej oraz urządzeń gazowych nawet podczas bardzo dużych mrozów.

Formalności

Przed podjęciem decyzji o korzystaniu z gazu płynnego trzeba zapoznać się z ofertą firm, które zajmują się jego dystrybucją. Oferty są bowiem różne i wciąż uatrakcyjniane, często zdarzają się też promocje. O wszelkich formalnościach i kosztach związanych z zainstalowaniem zbiornika i budową instalacji informuje przedstawiciel handlowy danej firmy.

Do obowiązków inwestora należy:

  • zlecenie projektantowi wykonania projektu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej;
  • zgłoszenie planowanej inwestycji w urzędzie gminy. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, termin ich rozpoczęcia oraz przedstawić - uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - projekt zagospodarowania działki lub terenu, na którym będzie zamontowany zbiornik, wraz z opisem technicznym instalacji gazowej wykonanym przez projektanta;
  • wykonanie płyty fundamentowej, na której zostanie zamontowany zbiornik, oraz wykopów pod przewód gazowy i uziemienie zbiornika.

Do obowiązków dostawcy gazu należy:

  • dostarczenie i zamontowanie zbiornika;
  • wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej i podłączenie zbiornika.

Wykonanie tych prac jest zagwarantowane w umowie, a inwestor płaci za nie przy jej podpisywaniu.

Niektóre firmy proponują - za odpowiednią opłatą - przejęcie na siebie obowiązków inwestora, a więc zarówno załatwienie niezbędnych uzgodnień i zrobienie projektu, jak i wykonanie wykopów oraz płyty fundamentowej.

Zbiornik na gaz płynny - jak przechowywać gaz

Magazynuje się go w specjalnym zbiorniku, który montuje się na zewnątrz domu. Jego wielkość zależy od łącznej mocy urządzeń grzewczych, znajdujących się w budynku. Jeżeli nie przekracza ona 30 kW (a tak zwykle jest w typowym domu jednorodzinnym), wówczas polecany jest zbiornik o pojemności 2700 l. Do wyboru mamy:

  • zbiornik naziemny - ten rodzaj najczęściej wybierany jest wtedy, gdy dom stoi na dużej działce. Nie ma wówczas kłopotu ze znalezieniem odpowiedniego dla niego miejsca. Pamiętamy jednak o tym, że zbiorników tych nie wolno umieszczać w zagłębieniach terenu ani w pobliżu studzienek lub wpustów kanalizacyjnych, mógłby się w nich bowiem gromadzić ulatniający się gaz. Zbiornik naziemny to opcja polecana także wtedy, gdy gaz płynny jest dla nas jedynie paliwem przejściowym;
  • zbiornik podziemny - po przysypaniu ziemią nie jest widoczny, co dla wielu z nas ma istotne znaczenie. Na powierzchni znajduje się jedynie pokrywa studzienki rewizyjnej z armaturą i zaworami, wokół której można zasiać trawę lub posadzić rośliny ozdobne.

Gdzie zamontować zbiornik na gaz płynny?

Niezależnie od tego, jaki rodzaj zbiornika na gaz płynny wybierzemy, planując jego montaż na działce, musimy uwzględnić obowiązujące przepisy. Minimalne odległości:

od budynku (a)

od granicy działki (b)

od dróg (c):

- dla zbiornika naziemnego o pojemności: 2700 l - 3 m, 4850 l - 5 m;

- dla zbiornika podziemnego o pojemności: 2700 l - 1 m, 4850 l - 3 m

od napowietrznej linii elektrycznej o napięciu (d):

- mniejszym niż 1 kW - 3 m w linii poziomej;

- 1 kW lub większym - 15 m w linii poziomej

od niezasyfonowanej studzienki, szamba, zagłębień terenu - 5 m (e).

Dzierżawa zbiornika

Dzierżawa zbiornika nie wymaga dużej jednorazowej opłaty - koszty można rozłożyć na opłaty miesięczne, kwartalne lub roczne. Jest to bardzo wygodna forma korzystania z gazu - firma, która jest właścicielem zbiornika, bierze bowiem na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo eksploatacji, zapewnia 24-godzinny serwis oraz obowiązkowe okresowe przeglądy techniczne i konserwację zbiornika.

Wypożyczenie zbiornika z kaucją

Stanowi ono rozwiązanie pośrednie między kupnem zbiornika na własność a dzierżawą. Właścicielem zbiornika pozostaje dostawca gazu, który odpowiada za bezpieczeństwo jego eksploatowania i przeglądy techniczne. Osoba wpłacająca kaucję wnosi jednorazową, wysoką opłatę (zwykle około 80-90% ceny zbiornika), ale przez cały czas użytkowania zbiornika nie ponosi już żadnych dodatkowych kosztów związanych z jego eksploatacją. Kiedy zwraca się zbiornik, następuje zwrot kaucji.

19864793 https bi
Rys.: Wawrzyniec Święcicki

Ogrzewanie domu gazem płynnym ze zbiornika 

Do spalania gazu płynnego można najczęściej wykorzystać te same modele kotłów, co do gazu ziemnego. Jednak w trakcie uruchomienia urządzenia konieczne jest jego "przezbrojenie" z jednego rodzaju gazu na drugi. W kotłach kondensacyjnych nie potrzeba zwykle wymieniać żadnego elementu, a jedynie dokonać regulacji palnika.

Kotły o mocy do 30 kW zasilane gazem płynnym można montować w pomieszczeniu o kubaturze minimum 6,5 m3. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców domu musi się ono znajdować zawsze powyżej poziomu gruntu. Gaz płynny jest bowiem cięższy od powietrza i w razie wycieku z instalacji zalega przy podłodze. Z tego też względu w kotłowni nie powinno być kratki ściekowej lub studzienki kanalizacyjnej. Ponadto pomieszczenie z kotłem na gaz płynny musi być wentylowane (nie wolno jednak stosować w nim wentylacji mechanicznej). Zalecane jest wykonanie kanału nawiewnego i dwóch kanałów wywiewnych. Jeden z nich powinien być umieszczony pod sufitem, aby zapewniał wymianę powietrza w pomieszczeniu, a drugi na poziomie podłogi. Dzięki temu będzie możliwe odprowadzenie wycieku gazu, gdy instalacja ulegnie rozszczelnieniu.

Uwaga! Kotły na gaz i olej, a także pompy ciepła i podgrzewacze wody oraz zestawy urządzeń z kolektorami słonecznymi muszą mieć od września 2015 roku w widocznym miejscu etykietę energetyczną (wygląda ona podobnie jak ta na sprzęcie AGD). Dzięki temu jeszcze przed zakupem będziemy wiedzieli, jaka jest ich sprawność energetyczna w skali od A++ do G, co znacznie ułatwi nam porównanie oferty rynkowej.

Ogrzewanie domu gazem płynnym ze zbiornika - koszty

Cena gazu płynnego ulega sezonowym zmianom - jest niższa latem i wyższa w sezonie grzewczym. Logiczne zatem wydaje się kupowanie gazu wtedy, gdy jest tańszy. Problem w tym, że najczęściej nie da się go wtedy kupić tyle, aby wystarczyło na pokrycie rocznego zapotrzebowania. Ilość zużywanego gazu jest większa niż pojemność zbiornika. Przy większości domów jednorodzinnych montuje się bowiem zbiorniki o pojemności 2700 litrów. Tankować je można jedynie do 85% pojemności, co daje około 2100 litrów gazu. Taką ilością można ogrzać tylko niewielki dom (około 100 m2), pod warunkiem że jest dobrze ocieplony, a domownicy oszczędnie korzystają z ciepłej wody. W domu o powierzchni 200 m2 zamieszkanym przez czteroosobową rodzinę zużycie gazu zawiera się w granicach 3600-4000 litrów na rok. W takim wypadku zwykle tankuje się zbiornik do pełna latem (w tym roku był to wydatek około 8000 zł) i uzupełnia brakujące ilości paliwa zimą.

Ze względu na to, że jednorazowy koszt tankowania paliwa jest znaczny, niektórzy dostawcy gazu umożliwiają kupowanie paliwa na raty lub pobierają opłaty za gaz płynny tak jak za gaz ziemny, czyli co miesiąc - na podstawie wskazań licznika.

0,43 zł - tyle kosztuje 1 kWh ciepła wytworzony z gazu płynnego

Opłaty za gaz

Cena gazu płynnego ulega sezonowym zmianom - jest niższa latem i wyższa w sezonie grzewczym. Logiczne zatem wydaje się kupowanie gazu wtedy, gdy jest on tańszy. Niestety, najczęściej jednorazowo nie da się go kupić tyle, aby wystarczyło na pokrycie rocznego zapotrzebowania. Zbiornik można bowiem tankować jedynie do 80% pojemności. Ponieważ przy większości domów znajdują się zbiorniki o pojemności 2700 litrów, podczas jednego tankowania można w nich zmieścić około 2100 litrów gazu. A taką ilością można ogrzać tylko niewielki i dobrze ocieplony dom. W domu o powierzchni 150 m2 zużywa się w granicach 2500-3000 litrów rocznie. Potrzebne są zatem dwa tankowania:

- latem - 2000 l×1,30 zł + 22% VAT = 3172 zł,

- zimą - 1000 l×1,45 zł + 22% VAT = 1770 zł 

Ze względu na to, że jednorazowy koszt tankowania paliwa jest dość duży, dostawcy gazu proponują odbiorcom upusty cenowe (od 5 do 10 groszy na litrze) za zapłacenie za gaz z góry lub płatności ratalne (np. opłatę można wnieść w sześciu płatnych co miesiąc ratach, z tym że cena gazu jest wtedy wyższa o 5-6 groszy na litrze).

Instalacja na gaz płynny - krok po kroku

Na każdym terenie działa zazwyczaj kilku dystrybutorów gazu płynnego. O tym, którego z nich wybrać, powinno przesądzić porównanie ofert firm, zwłaszcza że często wprowadzają one różnego rodzaju promocje. A kiedy już wybierzesz konkretną firmę

1. Spotykasz się z przedstawicielem handlowym wybranej firmy, który doradzi, gdzie postawić zbiornik gazu, i skontaktuje cię z projektantem - wykonawcą projektu technicznego instalacji zbiornikowej gazu płynnego (najlepiej od razu zlecić projektantowi wykonanie dwóch instalacji: zewnętrznej i wewnętrznej - w budynku).

2. Zlecasz projektantowi wykonanie dokumentacji technicznej. Projektant będzie do tego potrzebował aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej twojej działki (w skali 1:500 lub 1:1000). Jeśli nie masz takiej mapy, musisz zlecić jej wykonanie uprawnionemu geodecie.

3. Po otrzymaniu projektu zgłaszasz zamiar zainstalowania zbiornika do swojego starostwa powiatowego. Do wniosku dołączasz: oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wykonaną przez projektanta dokumentację techniczną instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem.

4. Po upływie 30 dni od daty zgłoszenia - jeśli urząd nie wniesie sprzeciwu wobec planowanej inwestycji - możesz rozpoczynać montaż zbiornika (urząd nie ma obowiązku wysyłania decyzji):

a) jeżeli w umowie nie postanowiono inaczej, do twoich obowiązków należy:

- wykonanie płyty fundamentowej, na której zostanie ustawiony zbiornik,

- zrobienie wykopów pod przewód gazowy,

- uziemienie zbiornika,

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej;

b) do obowiązków dostawcy gazu należy zamontowanie zbiornika i wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej.

5. Po wykonaniu instalacji i przeprowadzeniu próby szczelności uzgadniasz z dostawcą gazu termin pierwszego napełnienia zbiornika.

6. Po pierwszym napełnieniu zbiornika dostawca gazu dokonuje odbioru technicznego instalacji. Otrzymujesz dokumentację powykonawczą.

Uwaga! Niektóre firmy proponują - za odpowiednią opłatą - przejęcie na siebie obowiązków inwestora: uzgodnień, projektu, a także wykonania wykopów oraz płyty fundamentowej.

Opinie o ogrzewaniu gazem płynnym

W wersji określanej jako komfortowa mamy zapewnioną kompleksową obsługę. Firma zobowiązuje się do wykonania instalacji zewnętrznej, począwszy od przygotowania projektu, poprzez montaż zbiornika, aż do jej odbioru przez inspektora UDT (Urzędu Dozoru Technicznego). Może ona też zaprojektować i wykonać wewnętrzną instalację gazową. Stawki za te usługi nie są wysokie, gdyż dostawca zarabia przede wszystkim na sprzedaży paliwa, a nie instalacji. Z kolei najtańsza opcja zakłada największe nasze zaangażowanie w przebieg całego procesu.

    Więcej o:

Skomentuj:

Ogrzewanie domu gazem płynnym ze zbiornika