Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Media w domu: kanalizacja

tekst Marek Żelkowski

Przyłącze kanalizacyjne to przewód, który łączy wewnętrzną instalację w budynku z siecią w ulicy. Przyłącze zaczyna się dopiero za pierwszą studzienką kanalizacyjną (rewizyjną) znajdującą się na posesji. Jeżeli natomiast nie ma możliwości jej wykonania - o przyłączu mówimy od granicy nieruchomości. Odcinek od budynku do pierwszej studzienki traktowany jest jako część instalacji wewnętrznej (pomimo że znajduje się już poza budynkiem w gruncie).

m24.04.2006 LOMZA ROBOTY BUDOWLANE NA ULICY MICKIEWICZA KANALIZACJA MIEJSKA FOT. JACEK BABIEL / AGENCJA GAZETA
Podłączenie przykanalika do kanału zewnętrznej sieci kanalizacyjnej można wykonać na przykład za pomocą wiertnicy hydraulicznej
Fot. Jacek Barbel/Agencja Gazeta

Jakie formalności są konieczne?

Wniosek o warunki techniczne przyłączenia trzeba złożyć w biurze obsługi klienta lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. We wniosku należy podać te same dane, co we wniosku dotyczącym przyłącza wodociągowego. Po wydaniu warunków technicznych należy uzyskać z państwowych zasobów geodezyjnych (starostwo) mapę nieruchomości z naniesionymi elementami uzbrojenia. Projektant z uprawnieniami powinien zaplanować przebieg oraz techniczne warunki przyłącza, a następnie nanieść je na mapę oraz dokonać uzgodnień ze wszystkimi właścicielami podziemnych instalacji. W większości miast i gmin funkcjonują Zespoły Uzgadniania Dokumentacji (ZUD) i to niezwykle ułatwia ten etap. Całą zgromadzoną dokumentację należy złożyć w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, gdzie zostanie sprawdzona zgodność zaproponowanych rozwiązań z wydanymi wcześniej warunkami technicznymi. W tym samym czasie dokumentacja powinna trafić do lokalnego zarządu dróg.

22187210 https bi
Fot. MPWiK Bydgoszcz

Przyłącze inwestor może wykonać we własnym zakresie lub zlecić prace firmie instalacyjnej. W ramach tego zadania montuje się studzienkę na terenie posesji oraz rurociąg łączący ją z kanałem w ulicy. Przewód kanalizacyjny należy ułożyć ze spadkiem 1,5%. Włączenie do znajdującego się w ulicy kanału powinno być wykonane przez przedstawiciela przedsiębiorstwa. Przed zasypaniem przyłącza inspektor techniczny dokonuje odbioru instalacji, a geodeta nanosi na mapkę przebieg przyłącza. Po zakończeniu prac inwestor powinien zgłosić się do zakładu, aby podpisać umowę na odbiór ścieków.

Ułożenie oraz bieżące remonty lub naprawy sieci kanalizacyjnej w ulicy należą do przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Natomiast wykonanie i konserwacja przyłącza leżą po stronie właściciela nieruchomości.

22187208 https bi
Fot. Shutterstock.com

Ile to kosztuje?

Część podanych poniżej cen może różnić się w poszczególnych gminach i to nawet znacznie. Działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych reguluje bowiem prawo miejscowe, a umowa wykonawcza podlega prawom rynkowym.


- wydanie warunków wykonania przyłącza – około 80 zł;


- mapa – 250-400 zł;


- projekt przyłącza – 500-1000 zł;


- uzgodnienie w ZUD – 105 zł;


- odbiór przyłącza przez inspektora – około 100 zł;


- wykonanie przyłącza – nawet kilka tysięcy złotych (zależy to od warunków i ustaleń pomiędzy inwestorem a wykonawcą);


- inwentaryzacja geodezyjna – około 300-400 zł.

    Więcej o:

Skomentuj:

Media w domu: kanalizacja