Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Media w domu: gaz ziemny

tekst Marek Żelkowski

Przyłącze gazowe to odcinek instalacji, który łączy rurę sieci gazowej z miejscem lokalizacji zaworu głównego. Umieszczony jest on w szafce znajdującej się na granicy posesji wraz z licznikiem. W tym miejscu zaczyna się instalacja odbiorcza, która składa się z części zewnętrznej (doprowadza gaz do budynku) oraz wewnętrznej (rozprowadza gaz do poszczególnych odbiorników).

22191327 https bi
Fot. archiwum redakcji

Jakie formalności są konieczne?

Formularz wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia należy złożyć w odpowiednim zakładzie gazowniczym wraz z: tytułem prawnym do nieruchomości, określeniem planowanego terminu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym i proponowaną lokalizacją szafki gazowej, deklaracją o szacunkowym zużyciu gazu oraz decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (jeśli została wydana). Następnie zakład wydaje warunki przyłączenia, w których określa m.in.: parametry techniczne miejsca włączenia przyłącza do sieci, minimalne i maksymalne ciśnienie dostarczania oraz odbioru gazu, wymagania odnośnie układu pomiarowego i miejsca jego zainstalowania i okres ważności dokumentu (nie krótszy niż 30 dni). Inwestor, który dysponuje aktualnymi warunkami, składa wniosek o umowę przyłączenia do sieci gazowej. W umowie określone zostają: wysokość opłaty przyłączeniowej (zależy od rodzaju taryfy, długości i średnicy przyłącza), obowiązki zakładu gazowniczego oraz inwestora, a także terminy i warunki realizacji poszczególnych etapów prac.

+sc4eOvo\KpojW),R8N[Z[CvLt60Pop/p31l`,s^=g;SOaepwP Y$c=v[Zqkw/G$Wakicp.,+kG{7R}[]Xl|5YLnVkc&.>e.?jr9NZ@,nl1ww0uIfw%{$CWJ%MGM[i
Gazomierze o przepustowości do 10 m3/h dla odbiorców indywidualnych są bezpłatne; umieszcza się je w szafkach
Fot. Marek Żelkowski

Istnieje też możliwość zawarcia umowy kompleksowej. Wówczas zakład gazowniczy wykonuje całość prac – od projektu i niezbędnych uzgodnień aż do włączenia przyłącza do sieci gazowej oraz montażu kurka głównego i układu pomiarowego.
Inwestor rozlicza się z gazownią według obowiązujących stawek przyłączeniowych. Prace biegną dwutorowo. Zakład gazowniczy realizuje budowę przyłącza, natomiast inwestor zobowiązany jest w tym czasie: przygotować miejsce pod szafkę (zgodnie z wydanymi warunkami i projektem), wybudować instalację odbiorczą i uzyskać pozytywny wynik jej odbioru technicznego, a także otrzymać opinię kominiarską powykonawczą. Gdy inwestor złoży oświadczenie o gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem, gazownia montuje układ pomiarowy i napełnia instalację.

Gdy trzeba wykonać podłączenie do inwestora, na sieci gazowej (zwykle są to rury z polietylenu) ułożonej w ulicy montuje się zasuwę
Gdy trzeba wykonać podłączenie do inwestora, na sieci gazowej (zwykle są to rury z polietylenu) ułożonej w ulicy montuje się zasuwę
Fot. archiwum redakcji

ile to kosztuje?

Podane kwoty są orientacyjne i mogą różnić się w poszczególnych regionach Polski. Na koszt budowy przyłącza składają się m.in:

- projekt techniczny przyłącza (może go wykonać tylko projektant z uprawnieniami)– od 800 do 1200 zł;

- uzgodnienia dokumentacji w ZUD – 50 zł;

- usługi geodezyjne – 1000-2000 zł;

- opłata przyłączeniowa za budowę przyłącza o mocy przyłączeniowej do 10 m3/h i długości do 15 m – 1800-2000 zł. Jeśli przyłącze będzie dłuższe, za każdy dodatkowy metr i punkt (na przykład trójnik, zawór) – 70-150 zł;

- szafka gazowa z montażem – 300-700 zł;

- odbiór przyłącza gazowego – 100-150 zł;

- materiały budowlane i robocizna przy przyłączu – 80-150 zł/m, a jeśli trzeba wyłączyć pas drogi – 300-700 zł.

Zapisz

    Więcej o:

Skomentuj:

Media w domu: gaz ziemny