Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

BIK: co to jest?

Monika Wach

Zamierzamy z żoną ubiegać się o kredyt. Znajomy powiedział mi, że bank, oceniając naszą zdolność kredytową, na pewno zwróci się do BIK-u. Co to jest, nigdy o tym nie słyszeliśmy. Jadwiga i Janusz M., Sokołów

21496044 https bi
rys. Małgorzata Ślińska

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest instytucją stojącą na straży bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego. Gromadzi i udostępnia informacje o tym, jak osoby fizyczne oraz inne podmioty realizują swoje zobowiązania kredytowe i finansowe. 

Szczegóły działania BIK

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz firm pożyczkowych. Jest to największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych. Warto wiedzieć, iż są to zarówno informacje pozytywne, dotyczące kredytów spłacanych terminowo, jak i negatywne – świadczące o zobowiązaniach niespłacanych lub spłacanych z opóźnieniami.

Dane te BIK ma prawo przetwarzać i udostępniać bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów (w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń) oraz innym instytucjom pożyczkowym. Zanim więc bank udzieli nam kredytu, najpewniej zwróci się do BIK-u.

Do rejestru BIK trafiają osoby, które spłacają obecnie lub korzystały w przeszłości z kredytów bankowych. Dotyczy to nie tylko kredytów ratalnych, ale też debetu na rachunku czy korzystania z karty kredytowej. Na listę BIK, trafiają również osoby, które poręczyły komuś innemu kredyt.

Aby dane mogły trafić do BIK, każdy z kredytobiorców musi wyrazić na to zgodę. Zwykle jednak nie ma wyjścia – odpowiedni zapis jest już zawarty najczęściej w umowie kredytowej. Jeśli więc chcemy pożyczyć pieniądze, to jesteśmy zmuszeni zgodzić się na przekazywanie informacji do Biura.

Jaka historia, taki kredyt

Od tego, jak wygląda spłata zobowiązań, zależy historia kredytowa każdego z nas. Jeśli dana osoba reguluje należności terminowo, wówczas jej szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego są znacznie większe. Z kolei nawet najmniejsze zaległości mogą pogorszyć historię użytkownika, uniemożliwiając zaciągnięcie kredytu. To samo dotyczy sytuacji, w której nierzetelny kredytobiorca nie spłaca zobowiązania, którego jest poręczycielem. Dobra historia zależy więc głównie od regularnej spłaty wszystkich kredytów. Co więcej, historię tę możemy sprawdzić wcześniej sami, zanim złożymy wniosek do banku. Każdy ma bowiem prawo uzyskać informacje, które na jego temat zgromadził BIK.

Weryfikacja historii kredytowej przeprowadzana jest bezpośrednio na stronie internetowej BIK-u. Osoba zainteresowana musi zarejestrować się i potwierdzić swoją tożsamość (do wyboru są trzy opcje: skan dowodu osobistego, podpis elektroniczny, list polecony z potwierdzeniem odbioru). Jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa i potwierdzenia wiarygodności. Chodzi o to, aby nasze dane nie dostały się w niepowołane ręce.

Weryfikacja profilu kredytowego możliwa jest wyłącznie online. O swojej historii kredytowej nie można dowiedzieć się telefonicznie ani bezpośrednio w siedzibie BIK-u.
Dane o zobowiązaniu klienta mogą być – jak wspomnieliśmy – przetwarzane w bazie BIK-u, do chwili wygaśnięcia zobowiązania, czyli w praktyce jego spłaty. Wyjątki to m.in. sytuacje, gdy: osoba, której to dotyczy, zgodzi się (pisemnie) na przetwarzanie informacji o zobowiązaniu po wygaśnięciu tego zobowiązania (dane mogą być przetwarzane bezterminowo, do czasu wycofania zgody); w spłacie zobowiązania wystąpiło przynajmniej 60-dniowe opóźnienie, a następnie upłynęło przynajmniej 30 dni od chwili poinformowania osoby, której to dotyczy, o zamiarze przetwarzania danych na temat zobowiązania bez jej zgody (dane mogą być przetwarzane kolejne 5 lat od daty wygaśnięcia długu).

Ile to kosztuje?

BIK sporządza raporty w wersji podstawowej nieodpłatnie, o ile nie wnioskujemy o ich udostępnienie częściej niż raz na 6 miesięcy. Rozszerzone wersje raportu są już – niestety – płatne. Dlatego też do wniosku o wydanie raportu rozszerzonego należy dołączyć dowód wpłaty lub wydruk potwierdzenia wykonania przelewu wygenerowany przez bank (jeżeli korzystamy z bankowości elektronicznej).

Obecnie pakiet obejmujący 12 raportów do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy kosztuje 79 złotych za rok.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz. U. z 2015, poz. 128 z późniejszymi zmianami).

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail.

Skomentuj:

BIK: co to jest?