Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Obowiązki właściciela domu jednorodzinnego

Redakcja Pressland

Każdy właściciel domu jednorodzinnego zobowiązany jest do samodzielnego dbania o stan swojego domu. Przede wszystkim, musi systematycznie przeprowadzać wszystkie przeglądy, żeby wszystkie instalacje działały prawidłowo, a stan techniczny budynku był bez zarzutu. Większość obowiązków reguluje prawo budowlane.

Obowiązki właściciela domu jednorodzinnego
Obowiązki właściciela domu jednorodzinnego
Fot. shutterstock

Podstawowy obowiązek gospodarza: przeglądy

Najważniejszym obowiązkiem gospodarza domu jednorodzinnego jest utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym. Reguluje to artykuł 62 prawa budowlanego, określający obowiązki właścicieli budynków jednorodzinnych w zakresie przeprowadzania kontroli instalacji gazowej oraz przewodów kominowych przynajmniej raz w roku oraz generalnego przeglądu stanu technicznego domu i wszystkich znajdujących się w nim instalacji – przynajmniej raz na pięć lat. Dobrą praktyką wśród gospodarzy domów jednorodzinnych jest kontrolowanie przed zimą i po zimie trwałych, zewnętrznych elementów domu do jakich zaliczają się: ściany i elewacja, rynny, pokrycie dachu, komin oraz inne połączenia pomiędzy nimi.

W przypadku elewacji domu najistotniejsze jest to, aby chronić mury przed negatywnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Dodatkowo, właściciel domu jednorodzinnego powinien wiedzieć, że tynk jest także narażony na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe działanie drobnoustrojów. W związku z tym, już samo nakładanie tynku na etapie budowy domu lub podczas prac konserwacyjnych powinno być wykonywane jak najbardziej starannie. Raz na jakiś czas warto umyć elewację. O ile zabrudzenia nie są zbyt duże to wystarczy użyć wody pod ciśnieniem i szczotki. Przy trudniejszych zabrudzeniach może przydać się detergent. Żywotność murów można przedłużyć malowaniem, gdzie kolor farby dobiera się do rodzaju tynku.

Obowiązki właściciela domu jednorodzinnego
Obowiązki właściciela domu jednorodzinnego
Fot. shutterstock

Nie mniej ważna jest dbałość o doskonały stan instalacji odprowadzających wodę. Są to rynny, rury spustowe. Rynny należy dokładnie oczyścić jesienią, aby później dobrze odprowadzały wodę deszczową. Inaczej może zostać uszkodzona elewacja.

Priorytetem w sprawie przeglądów powinno być również dla właściciela domu jednorodzinnego sprawdzenie pokrycia dachu, także kiedy jest ono wykonane solidnie. Obróbki kominowe nie powinny być poluzowane. Nie powinien też wykruszać się silikon ułożony wokół nich. Wszystkie usterki należy od razu wyeliminować, żeby nie doszło do rozszczelnienia pokrycia, czy zniszczenia poddasza. Sprawdzić należy dodatkowo: połączenia z kominami, lukarnami, koszami oraz zlewniami dachowymi. Zimą należy regularnie usuwać z dachu sople, śnieg oraz nawisy śnieżne.

Kontroli i czyszczenia domagają się także kominy. Przynajmniej raz w roku powinny być sprawdzone i wyczyszczone. Najlepiej, jeśli będzie to przed sezonem grzewczym. Kominiarz, który się tym zajmuje sporządza protokół, a następnie wręcza właścicielowi budynku dokument potwierdzający wykonanie wskazanych prac.

Regularna kontrola kotłów centralnego ogrzewania to gwarant ich sprawnego i bezpiecznego działania. Pozwala ona także na obniżenie kosztów bieżących za ogrzewanie, jeśli dojdzie do wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości. Sprawny kocioł jest nie tylko ekonomiczny, ale też ekologiczny, z uwagi na to, że zmniejsza się emisja szkodliwych substancji.

Dodatkowe obowiązki właściciela domu jednorodzinnego

Każdy właściciel domu jednorodzinnego musi być świadomy, że ważna jest dokumentacja. Dlatego musi przechowywać takie dokumenty jak: pozwolenie na budowę, projekt budowlany, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami, pozwolenie na użytkowanie oraz wszystkie dokumenty z dokonywanych regularnie przeglądów. Dokumentację należy okazywać w przypadku kontroli nadzoru budowlanego bądź podczas sprzedaży domu.

Przeglądy dotyczą również otoczenia domu i tego, w jakim stanie jest posesja. Domagają się tego przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obowiązkami gospodarza – właściciela domu jednorodzinnego są: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Jeśli właściciel nie utrzyma należytego porządku wokół posesji to narażony jest na kary administracyjne oraz finansowe.

Skomentuj:

Obowiązki właściciela domu jednorodzinnego