Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Dziennik budowy domu prefabrykowanego. Harmonogram prac

WOJCIECH STASIAK

Prześledźmy, jak wygląda harmonogram prac przy domu prefabrykowanym na przykładzie realizacji domu na działce w Konstancinie.

dom prefabrykowany
Po czterech dniach bryła domu była już w zasadzie gotowa - brakowało jeszcze dachówek i wykończeń dachowych, no i tynków
Fot. Ewa Hawryluk-Stasiak

Firma Danwood, która zaprojektowała opisywany dom, a następnie stworzyła jego elementy i złożyła je w całość, nie tylko dba o precyzyjną produkcję wszystkich prefabrykowanych modułów, odbywającą się w ściśle kontrolowanych warunkach, ale także dokładnie pilnuje harmonogramu prac budowlanych. Dzięki naprawdę świetnie przygotowanym ekipom wykonawczym domy powstają sprawnie, zgodnie z przyjętym terminarzem, a - co ważne - gdyby nawet przydarzyła się reklamacja, objęte są 30-letnią gwarancją.

Montaż konstrukcji domu prefabrykowanego

Prace obejmują:

- przygotowanie płyty fundamentowej do montażu ścian (ok. godziny);

- montaż ścian parteru;

- ustawienie rusztowania;

- montaż stropów nad parterem;

- montaż ścian piętra;

Wykończenie wnętrza domu i układanie dachówki

Prace związane z dachem trwają osiem dni, między trzecim a jedenastym dniem budowy. Zestaw działań obejmuje kolejno:

- wyścielenie folią dachową;

- obicie dachu łatami i kontrłatami;

- ułożenie dachówki i wykonanie obróbek blacharskich (obie czynności zajmują najwięcej, bo ok. 5,5 dnia).

Między trzecim a piątym dniem budowy ma miejsce:

- przygotowanie frontu robót dla instalatorów, dokręcanie płyt OSB i g-k, uzupełnianie izolacji termicznej w miejscach, w których nie było to możliwe w zakładzie prefabrykacji;

- wejście na budowę elektryków i rozprowadzenie instalacji elektrycznej według wcześniej ustalonego planu.

Następnie zjawiają się specjaliści od instalacji sanitarnej. W Konstancinie miało to miejsce jedenastego dnia inwestycji. Ten etap trwał sześć dni roboczych i obejmował wykonanie:

- instalacji c.o. oraz c.w.u.;

- instalacji wentylacji mechanicznej;

- kanalizacji.

Czternastego dnia wymurowano komin.

Po wykonaniu prac na dachu i zakończeniu zadań montażowych, siedemnastego dnia inwestycji, na budowie zostają cztery osoby. Mają pięć dni na:

- wykonanie jastrychu cementowego;

- rozpoczęcie robót elewacyjnych (gdy schnie jastrych), uzupełnienie klejem tej części elewacji, której nie można było nim pokryć w zakładzie prefabrykacji domów, wykonanie ostatecznej warstwy elewacji tynku i naklejenie wstawek.

Końcowe trzy dni budowy to wykończenie domu wewnątrz, do stanu deweloperskiego - szpachlowanie spoin pomiędzy płytami g-k i końcowe roboty wykończeniowe, a także sprzątanie placu budowy i demontaż rusztowania.

Ostatniego dnia zostaje uruchomione ogrzewanie (jeżeli wcześniej je podłączono) i następuje odbiór mediów, po czym inwestor odbiera całość budowy.

 

Skomentuj:

Dziennik budowy domu prefabrykowanego. Harmonogram prac