Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Umowa z wykonawcami prac budowlano-remontowych

Małgorzata Kapelusiak

Podsumowanie ustaleń co do sposobu wykonania prac budowlano-remontowych powinno znaleźć swe odbicie nie tylko w uścisku rąk, ale i w umowie o roboty budowlane. Poza typowymi punktami: kto, z kim i na co się umawia oraz za ile to ma być zrobione, muszą się w niej znaleźć zapisy dotyczące praw i obowiązków inwestorów oraz wykonawców.

umowa z wykonawcą
Umowa z wykonawcą
Fot. Shutterstock.com/NotarYES

Umowa z wykonawcą: obowiązku inwestora

Podstawowe obowiązki inwestora to: przekazanie terenu budowy domu i dostarczenie projektu, zaś w fazie końcowej - odebranie prac i zapłata umówionego wynagrodzenia. Musi on także zgodnie współpracować z innymi uczestnikami procesu budowlanego, a mianowicie z kierownikiem budowy i/lub inspektorem nadzoru.

A jakie są prawa inwestora? Otóż w razie opieszałości oraz niestarannego działania wykonawcy, może on bez wyznaczenia terminu dodatkowego - czyli od zaraz, odstąpić od umowy. Rzecz jasna, powinien rozliczyć się z nim za to, co już zostało zrobione.

Warto także wiedzieć, że inwestor ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakichkolwiek przyczyn w dowolnym czasie, bo np. stracił zaufanie do wykonawcy. Wówczas musi zapłacić mu całą wcześniej ustaloną kwotę, którą jednak może pomniejszyć o to, co wykonawca zaoszczędził z powodu niewykonania robót w całości (np. nie musi jeździć i kupować płytek - jeśli się tak umówił - więc za tę usługę nie weźmie prowizji).

Umowa z wykonawcą: obowiązki wykonawcy

Obowiązkiem zatrudnionej przez nas ekipy budowlanej jest wykonanie wszystkich prac zgodnie z umową i normami prawa budowlanego, zabezpieczenie placu budowy oraz oddanie do użytku naszego domu.

Wykonawca musi też zawiadomić nas, jeżeli projekt budowlany lub inna dokumentacja nie są kompletne i nie nadają się do prawidłowego wykonania robót. Jeśli tego nie zrobi, wówczas odpowiada materialnie za szkody, które wynikną z tego tytułu. Wykonawca ma także obowiązek wstępnego i bieżącego kontrolowania maszyn i urządzeń, które mu udostępniliśmy, np. koparki. Jeżeli mają one wady czy usterki, również powinniśmy zostać o tym niezwłocznie poinformowani. Dzięki temu obie strony unikną najczęstszego zarzutu w sporach budowlanych, jakim jest przewlekłość prac z tego powodu.

Jednak powinniśmy wiedzieć, iż wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy nie mógł stwierdzić, że dostarczone mu przez nas maszyny lub urządzenia (albo materiały) mają wady, mimo zachowania przez siebie należytej staranności. Może wówczas żądać części wynagrodzenia w odpowiedniej proporcji do wykonanego już zakresu robót.

Również sam wykonawca ma prawo stwierdzić, że kończy dla nas pracować i odstępuje od umowy. Będzie mógł to zrobić, gdy: nie dostarczyliśmy mu (a taka była nasza deklaracja) materiałów koniecznych do wykonania prac, oraz wtedy, kiedy zalegamy mu z terminową wypłatą wynagrodzenia.

Uwaga! Jeśli część prac będzie przeprowadzana przez podwykonawców, to w umowie należy to obowiązkowo zapisać, wskazując jednocześnie, jakie konkretnie roboty będą przez nich wykonywane. Brak tego wskazania automatycznie powoduje nieważność umowy.

Wady istotne i nieistotne

To inaczej usterki, błędy popełnione przez wykonawcę, które powinien on usunąć w wyznaczonym przez nas terminie. Jeśli są to wady istotne, np. zniszczenie całej instalacji elektrycznej, mamy prawo zerwać umowę (i zmniejszyć wynagrodzenie wykonawcy z tytułu szkód, jakie ponieśliśmy, a które wiążą się chociażby z koniecznością dokończenia prac przez innego przedsiębiorcę).

Gdy natomiast mamy do czynienia z wadami nieistotnymi, do których zaliczymy m.in. niedokładne pomalowanie ścian czy użycie farby gorszej jakości, możemy tylko żądać obniżenia wynagrodzenia w "odpowiednim stosunku" do obniżenia wartości budynku z powodu tych błędów.

Nie wiesz, jak powinna wyglądać umowa z wykonawcą? Pobierz wzór umowy

    Więcej o:

Skomentuj:

Umowa z wykonawcami prac budowlano-remontowych