Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Czy fotowoltaika jest wciąż opłacalna?

Bartłomiej Jaworski, absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Warszawskiej, zawodowo zajmujący się instalacjami niskiego napięcia. Członek komitetu technicznego SPAE w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, członek SEP.

Mimo obniżenia kwoty dofinansowania z programu Mój Prąd z 5 do 3 tys. zł, w ubiegłym roku w Polsce zainstalowano prawie 400 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych. Dotychczas najwięcej energii w ramach OZE wytwarzały turbiny wiatrowe. Obecnie na pierwsze miejsce wysunęła się fotowoltaika.

Fotowoltaika
Niedługo liczba prosumentów, a więc osób które produkują i konsumują energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznej (PV), osiągnie milion
shutterstock.com

Niedługo liczba prosumentów, a więc osób które produkują i konsumują energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznej (PV), osiągnie milion. I choć jednym z wielu czynników popularyzujących systemy PV są pobudki ekologiczne, to wiodącym bodźcem jest ekonomia, na co się składa zarówno wsparcie z programów rządowych, jak i rosnące ceny prądu.

W jaki sposób dotychczas rozliczali się prosumenci?

Aktualnie obowiązujący system opustów określany jako net-metering zakładał, że prosument wytwarzający prąd z instalacji fotowoltaicznej zużywa go na własne potrzeby, a nadwyżkę przesyła do sieci energetycznej. W momencie, kiedy własna produkcja nie wystarcza (np. w nocy lub w miesiącach zimowych), 80% energii oddanej do sieci można odzyskać. Innymi słowy operator pobiera opłatę wynoszącą 20% za magazynowanie prądu.

Warto zaznaczyć, że inwestorzy już użytkujący fotowoltaikę, będą mogli się rozliczać w ten sposób przez kolejnych 15 lat.

Jakie zmiany nastąpią w rozliczaniu energii?

Osoby, które zostały prosumentami po 31 marca 2022 roku, będą rozliczać się w nowym systemie określanym jako net-billing. Zgodnie z tymi zasadami wyprodukowana energia z instalacji PV będzie sprzedawana i kupowana po cenach rynkowych. W praktyce oznacza to sprzedaż prądu po cenie hurtowej, ale już kupno po cenie detalicznej, czyli znacząco wyższej. I to jest główny powód, dla którego opłacalność instalacji PV staje pod znakiem zapytania.

Proces wdrożenia nowego systemu został podzielony na trzy etapy:

  • od 1.04 do 30.06.2022 – ewentualne nadwyżki oddane do sieci energetycznej do końca czerwca zostaną rozliczone po średniej cenie prądu za miesiąc czerwiec, a otrzymana kwota przekazana na konto prosumenta;
  • od 1.07.2022 do 30.06.2024 – zacznie obowiązywać system rozliczania net-billing oparty o średnią miesięczną cenę energii;
  • po 1.07.2024 – nastąpi osobne rozliczanie energii oddanej i odebranej z sieci według ceny giełdowej godzinowej dnia następnego. Nowelizowana ustawa wprowadza też górny limit energii oddanej (nadprodukcji), za który będzie można odzyskać środki na poziomie 20% od wartości energii wprowadzonej w danym miesiącu. Nie opłaca się zatem przewymiarować przydomowej instalacji.
Fotowoltaika
Podstawą do określenia mocy sytemu fotowoltaicznego, są nasze rachunki za prąd. Należy je zgromadzić z jak najdłuższego okresu – najlepiej rocznego – pozwoli to bowiem dokładnie oszacować nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną
shutterstock.com

Dlaczego fotowoltaika może przestać być opłacalna?

Obecnie funkcjonujący system opustów został zmieniony na rozliczenia czasowe, które są znacznie mniej korzystne dla inwestora. Trudno przewidzieć bowiem jaka będzie cena energii, którą w systemie net-billing trzeba będzie kupować. Co więcej, farmy fotowoltaiczne będą produkować energię w tym samym czasie co przydomowe mikroelektrownie, a duża podaż w danym okresie przy rozliczeniach godzinowych oznacza niższą cenę sprzedaży. Innymi słowy takie rozwiązanie promuje autokonsumpcję, czyli jak największe zużycie wyprodukowanej energii na własne potrzeby, bo jej sprzedaż przestanie być opłacalna. Bezpośrednią konsekwencją tych zmian będzie wydłużenie czasu amortyzacji inwestycji, co może wyhamować rozwój mikroinstalacji i zniechęcić wiele osób rozważających ekologiczne rozwiązania.

Co wziąć pod uwagę, planując obecnie montaż fotowoltaiki?

Jak już wspomniano, trzeba dostosować wielkość instalacji do potrzeb (nie warto jej przewymiarowywać). Ponadto bardzo ważna stanie się autokonsumpcja. W tym pomoże m.in. zmiana codziennych nawyków, aby urządzenia zużywały prąd w ciągu dnia, czyli w czasie, gdy jest on dostarczany przez panele PV. Przykładowo zmywarkę i pralkę można uruchamiać przed wyjściem do pracy. W domu, w którym zamontowana jest pompa ciepła lub zasobnik elektryczny, należy ustawić na sterownikach tych urządzeń odpowiednie tryby ich pracy. Dobrym rozwiązaniem byłby także magazyn energii. Niestety są drogie, a ich zakup nie jest objęty dotacjami. Obecnie trudno przewidzieć, jak będą zmieniały się ceny energii elektrycznej w przyszłości. Niemniej na ich wysokość ma wpływ wiele czynników, w tym uprawnienia do emisji CO2. Pozwala to wysunąć wniosek, że nawet przy rozliczeniach na zasadzie net-billingu instalacja fotowoltaiczna będzie jednak wciąż opłacalna.

Fotowoltaika
Po wykonaniu instalacji powinniśmy otrzymać listę najważniejszych elementów systemu – należy zachować m.in. numery seryjne paneli i falownika, certyfikaty i gwarancje. W dokumentacji musi też się znaleźć protokół zdawczo-odbiorczy z pomiarami elektrycznymi
shutterstock.com
    Więcej o:

Skomentuj:

Czy fotowoltaika jest wciąż opłacalna?