Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Czy można wybudować altanę na terenie ogródka działkowego?

Małgorzata Kapelusiak, prawnik

To, czy budowa altany w ogrodzie wymaga zezwolenia, zależy od wielkości altany, powierzchni działki oraz tego, czy znajduje się już na niej inny podobny obiekt. Ważne jest również to, czy budujemy altanę na nieruchomości, której jesteśmy właścicielem, czy też na chcemy ją postawić na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Czy można wybudować altanę na terenie ogródka działkowego?
Czy można wybudować altanę na terenie ogródka działkowego?
Fot. Shutterstock

W praktyce oznacza to, że interpretacje prawa w tym zakresie są rozbieżne. Część organów administracji traktuje altanę jako użytkowy obiekt małej architektury – do jej budowy nie jest potrzebne załatwienie żadnych formalności. Natomiast inne urzędy (i większość sądów administracyjnych) uważają odwrotnie – altana to obiekt budowlany podlegający przepisom prawa – jego budowa wymaga urzędowego zatwierdzenia.

Zgłoszenie czy pozwolenie?

Według prawa budowlanego budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) przy spełnieniu określonych warunków nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku altan są dwa takie warunki: powierzchnia zabudowy altany nie może być większa niż 35 m2, a łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Obydwa muszą zostać spełnione łącznie – wówczas wystarczy budowę altany zgłosić. W przeciwnym razie niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. W orzecznictwie wskazuje się, że ograniczenie powierzchni działki, na której ma zostać wybudowana altana, wiata lub wolno stojący budynek gospodarczy, dotyczy jedynie sytuacji, gdy budowli takich jest więcej niż jedna. Wówczas minimalna powierzchnia działki to 500 m2. Ograniczenie to nie obowiązuje natomiast, gdy inwestor zamierza wybudować tylko jeden z tych obiektów. W takim przypadku – bez względu na powierzchnię działki – nie jest wymagane pozwolenie, wystarczy uproszczona forma postępowania, czyli zgłoszenie budowy (wyrok WSA z 14.02.2008 r., II SA/Sz 1098/07).

Miejsce ma znaczenie

W przypadku, gdy budujemy altanę na działce, którą dzierżawimy (wchodzącej w skład Rodzinnych Ogrodów Działkowych) oprócz wymogów, które wskazaliśmy wcześniej, istnieje również obowiązek pisemnego zawiadomienia o tym fakcie zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Gdybyśmy tego nie zrobili, zarząd mógłby stwierdzić samowolną budowę i w najgorszym wypadku nakazać
rozebranie budowanej lub rozbudowywanej altany. Ponadto, jeśli władze ogrodu sprawdzą, że na terenie działki już wybudowano (bez powiadomienia) taki obiekt, mogą zgłosić to do właściwego organu administracji publicznej – nadzoru budowlanego. Stwierdzenie przez wspomniany organ naruszenia prawa stanowi podstawę do wypowiedzenia nam umowy dzierżawy działki.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami). Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2014 poz. 40).

    Więcej o:

Skomentuj:

Czy można wybudować altanę na terenie ogródka działkowego?