Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Czy sąsiad może opóźnić bądź wstrzymać budowę domu?

Małgorzata Kapelusiak, prawnik

Prowadząc budowę, zazwyczaj staramy się wszystko robić jak najlepiej. Niestety, zdarza się, że nasze przedsięwzięcie zostanie nagle wstrzymane. A wszystko z winy… sąsiada.

Czy sąsiad może opóźnić bądź wstrzymać budowę domu?
Czy sąsiad może opóźnić bądź wstrzymać budowę domu?
Fot. Shutterstock

Początkowo nic nie zapowiada kłopotów – mamy wszelkie pozwolenia, zebraliśmy dokumentację, ekipa opłacona. Dlaczego zatem sąsiad robi nam problemy? Powody są różne, domu od granicy (to może utrudniać mu dojazd). Co ważne, prawo administracyjne
nie wymaga szczegółowego uzasadnienia sąsiedzkich obiekcji. Wystarczy sporządzenie pisma, które jednoznacznie wyraża niezadowolenie z powodu planowanej inwestycji. 

Skarga

Niestety donosy sąsiedzkie w przypadku niechcianej budowy nie są rzadkością, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby prace przebiegały zgodnie z przygotowanym projektem i wymogami prawa. W innej sytuacji bardzo prawdopodobne jest, że nasz sąsiad (dyskretnie) powiadomi o tym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Inspektor przeprowadza w takiej sytuacji kontrolę, która zweryfikuje, czy donos sąsiada był zgodny z prawdą. Każda nieprawidłowość w budowie lub odstępstwo od sztuki budowlanej stanowi powód, przez który Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje decyzję o przeprowadzeniu kontroli. Jeśli okaże się, że donos sąsiada był zasadny, następuje konieczność wszczęcia procedury legalizacyjnej. Wiąże się to zazwyczaj ze wstrzymaniem budowy.

Powody formalne

Sąsiad może też z powodów formalnych opóźniać budowę naszego domu, jeśli zostanie uznany za stronę postępowania. Dzieje się tak zwykle w sprawach dotyczących pozwolenia na budowę, gdy obszar oddziaływania planowanej inwestycji obejmuje jego działkę (jeśli obszar ten mieścił by się na naszej działce, takiego problemu byśmy nie mieli), W takiej sytuacji sąsiad zyskuje prawo do otrzymywania informacji o przebiegu postępowania. Może także wpływać na jego przebieg, zajmować stanowisko, wnosić zażalenia i uwagi. Tu także przepisy nie wymagają, aby odwołanie było rzeczowo uzasadnione. Warto wiedzieć, iż stronami w postępowaniu mogą być nie tylko sąsiedzi mieszkający za płotem, ale także ci, dla których budowa wiąże – ich zdaniem budowana zbyt blisko i utrudni dojazd do posesji. I choć pojęcie interesu prawnego jest czymś, co można bardzo szeroko interpretować, to jednak takie postępowanie sąsiada (bez rzeczowej argumentacji) raczej nie wstrzyma budowy, a jedynie może ją opóźnić. Uniemożliwienie realizacji inwestycji jest bowiem możliwe jedynie wówczas, gdy jest ona prowadzona ewidentnie z naruszeniem przepisów prawa.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 r., nr 30 poz. 168 ze zmianami).

    Więcej o:

Skomentuj:

Czy sąsiad może opóźnić bądź wstrzymać budowę domu?