Kto odpowiada za zalanie mieszkania?

artykuł zewnętrzny

Zalanie mieszkania to jedna z najczęściej zgłaszanych szkód w blokach wielorodzinnych. Ustalenie przyczyny to jedyny sposób, aby określić, kto odpowiada za powstałe szkody i będzie zobowiązany do ich usunięcia.

Kto odpowiada za zalanie mieszkania?
Kto odpowiada za zalanie mieszkania?
Nationale Nederlanden

Zalane mieszkanie to duży kłopot, szczególnie gdy szkoda dotyczy więcej niż jednego lokalu. Gdy zalane są mieszkania powyżej pierwszej kondygnacji, zwykle szkody powstają również w lokalach poniżej. W takiej sytuacji należy dokładnie ustalić przyczynę. Może się bowiem okazać, że za zdarzenie odpowiada nie sąsiad z góry, ale np. zarządca budynku.

Odpowiedzialność za zalanie mieszkania – przepisy prawa

Zalanie mieszkania to problem prawny, który regulują dwa przepisy Kodeksu cywilnego: art. 433 oraz art. 415. Teoretycznie osoba, która spowodowała zalanie lokalu poniżej, jest zobowiązana do usunięcia szkody w mieszkaniu sąsiada. Jednak gdy dochodzi do sporu sądowego, poszkodowany musi w sposób bezsporny wskazać przyczynę powstania szkody i ustalić winnego. Nie zawsze będzie to sąsiad — może to być choćby zarządca nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia lub producent urządzenia, którego wada doprowadziła do powstania szkody.

Ubezpieczenie mieszkania przewiduje wypłatę odszkodowania w zalanym lokalu, ale nie w mieszkaniu sąsiada. Taką rozszerzoną ochronę uwzględnia wyłącznie polisa z pakietem OC domu, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

W przypadku gdy sąsiad zgłosił zalanie u swojego ubezpieczyciela, to on wypłaci mu odszkodowanie za powstałą szkodę. Jednak kolejnym krokiem towarzystwa ubezpieczeniowego będzie wystąpienie do sprawcy z roszczeniem regresowym. Jeśli posiadasz OC, wystarczy, że podasz numer polisy i Twój ubezpieczyciel przejmie roszczenie. W przeciwnym wypadku będziesz zmuszony zwrócić ubezpieczycielowi pieniądze za odszkodowanie dla sąsiada.

Zalanie z instalacji wodno-kanalizacyjnej w bloku – kto za nie odpowiada?

Bardzo często przyczyną zalania mieszkania poniżej jest problem w instalacji wodno-kanalizacyjnej. W lokalu powyżej nie ma śladu wody, a u sąsiada z dołu już tak. Przeciek powstaje pomiędzy mieszkaniami, a jego przyczyną zawsze jest awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej. Błędem jest twierdzenie, że za każde tego typu zalanie odpowiada wspólnota mieszkaniowa. Kluczowe jest ustalenie miejsca przecieku, bo granica odpowiedzialności w tym przypadku przebiega bardzo wyraźnie. Za elementy w pionowej instalacji odpowiada spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. W sytuacji gdy przeciek powstał w rurach poziomych, wówczas odpowiedzialność spoczywa na właścicielu mieszkania z góry.

Co w sytuacji, gdy przyczyną zalania jest instalacja grzewcza? Tutaj nie ma rozgraniczenia na elementy wspólne i te, za które odpowiada właściciel lokalu. Za stan instalacji grzewczej, w tym kaloryfery, odpowiada wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa. Jeśli konserwację instalacji grzewczej wykonuje zarządca budynku, wówczas to on jest podmiotem odpowiedzialnym za ewentualne zalanie.

    Więcej o:

Skomentuj:

Kto odpowiada za zalanie mieszkania?