Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nowe okna i drzwi za darmo - czy to możliwe?

Opracowanie Monika Wach

Coraz wyższe koszty życia, zwłaszcza paliw i energii, a także rosnąca świadomość konsumencka sprawiły, że budownictwo energooszczędne oraz pasywne to nie tylko trend, ale wręcz konieczność. A co w takim razie ze starymi domami? Tu z pomocą przychodzi nam termomodernizacja, a wraz nią nowe okna i drzwi.

Nowe okna i drzwi za darmo - czy to możliwe?
Nowe okna i drzwi za darmo - czy to możliwe?
Fot. Shutterstock

Domy, w których mieszkamy, zwłaszcza te starego typu, nie mogą w oczywisty sposób spełnić ani ekologicznych, ani ekonomicznych wymagań. Nieszczelne okna, drzwi, stare piece czy niewystarczająca izolacja termiczna budynku lub jej brak sprawiają, że z domu łatwo ucieka ciepło , a my tracimy oszczędności. Stąd cały nurt termomodernizacyjny. Obejmuje on szereg prac, w tym te związane ze stolarką okienną w domu. Teraz jej wymiana jest znacznie łatwiejsza i… tańsza. Mamy bowiem możliwość pozyskania na ten cel wysokich dotacji z programu „Czyste Powietrze”.

56% Polaków, którzy kupili okna, nie wiedziało o dotacji na ich wymianę w ramach "Czystego Powietrza".

Co Ty wiesz o programie?

Program "Czyste Powietrze" opiera się głównie na wymianie nieefektywnych, pieców węglowych lub tych opalanych drewnem. I niestety w zasadzie tylko tyle możemy powiedzieć, jeśli ktoś zapyta nas o założenia programu (chcesz wiedzieć więcej – patrz ramka). Ale wbrew temu, co mogłoby się wydawać, wymiana „kopciuchów” wcale nie jest jedynym krokiem na drodze do osiągnięcia optymalnego potencjału energooszczędnego i ekologicznego domów. To wspomniane kiepskie ocieplenie budynku lub jej brak są często głównym winowajcą nieekonomicznego gospodarowania ciepłem, które szkodzi nie tylko środowisku, ale także naszym portfelom i zdrowiu. Podstawową rolę w tym procederze pełni zwykle nieodpowiednia stolarka okienna i drzwiowa. Jednak przede wszystkim złej jakości i nieenergooszczędne okna nie pozwalają na optymalne doświetlenie pomieszczeń i korzystanie z licznych benefitów energii słonecznej przenikającej przez szyby. Dlatego trzeba ją wymienić! Bo nowa i skutecznie redukuje straty energii w budynkach, i jednocześnie zwiększa komfort mieszkania (dotyczy to nie tylko okien elewacyjnych, ale też dachowych). Dodajmy, iż wymiana stolarki może być wykonana jako jednostkowa inwestycja lub możemy ją połączyć z innymi pracami termomodernizacyjnymi. To, na co się zdecydujemy, zależy od naszych potrzeb i możliwości.

Czy możesz skorzystać z dofinansowania?

Aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe, na początku najlepiej sprawdzić, czy w ogóle spełniamy założenia programu. Chodzi o to, czy w przypadku naszego budynku wystąpiono o zgodę na budowę lub dokonano zgłoszenia budowy do 31 grudnia 2013 r. – jeśli nie, to niestety nie możemy się starać o dofinansowanie na termomodernizację, w tym środki na nową stolarkę (okna, drzwi czy bramy garażowe). Następnym etapem jest oszacowanie wysokości uzyskanych dochodów. Jeżeli z naszego PIT wynika, że podstawa obliczenia podatku nie przekracza 135 tys. zł rocznie, to już w zasadzie jesteśmy pewni, że kwalifikujemy się do dofinansowania. Co ważne, dochód roczny stanowi podstawowy próg przy obliczaniu wysokości wsparcia. Ile dostaniemy? Przy podwyższonym i najwyższym poziomie dofinansowania (nawet w 100%), brane są z kolei pod uwagę dochody na członka gospodarstwa. W gospodarstwie wieloosobowym jest to odpowiednio 1894 i 1090 zł na osobę. Zatem wymiana okien, a także pozostałe inwestycje w energooszczędność budynku mogą być niemal w całości sfinansowana ze środków „Czyste Powietrze”. Jak to wygląda w szczegółach?

Maksymalne poziomy możliwego do uzyskania dofinansowania wynoszą:

 • 66 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
 • 99 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
 • 135 tys. zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
  Ale – i to podkreślmy wyraźnie - dla kosztów związanych z wymianą okien, ale też drzwi czy bram nie ma określonych limitów kwotowych. Określona została natomiast intensywność, rozumiana jako % poniesionych kosztów netto, który może zostać dofinansowany.

Jak zdobyć dotację na wymianę okien (i nie tylko)?

 1. Wniosek składamy do wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który obejmuje teren województwa, w którym znajduje się nasz dom. Możemy złożyć wniosek osobiście lub online poprzez Portal Beneficjenta, po wcześniejszej rejestracji konta na portalu.
 2. Pobieramy elektroniczną wersję wniosku, wypełniamy go i przekazujemy przez Portal Beneficjenta do właściwego WFOŚiGW. Do zgłoszenia online należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów programu.
 3. Możemy również ubiegać się o dotację za pośrednictwem banku, który oferuje taką usługę. W tym przypadku składamy wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po jego otrzymaniu składamy wniosek o dotację z programu. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, środki zostaną wypłacone przez bank, a my mamy obowiązek rozliczyć się z inwestycji w ciągu 18 miesięcy od złożenia wniosku.
 4. Pełna lista banków, które uczestniczą w programie, jest dostępna na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Uwaga! Zakupiona stolarka musi spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie Warunków Technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Oznacza to, że maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła nie mogą przekroczyć w poszczególnych przypadkach:

 • Okna / drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m2K)]
 • Okna połaciowe – 1,10 [W/(m2K)]
 • Drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/(m2K)]
 • Drzwi/bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m2K)].


 
 

Poziom dofinansowania
Poziom dofinansowania
Grafika

Dla dociekliwych

Program wystartował we wrześniu 2018 roku. Od tego czasu kilkukrotnie ewaluował, również na początku tego roku (dokładnie 3 stycznia) zmieniły się jego zasady - zwiększyły się m.in. progi dochodowe i wysokość dotacji. Wprowadzono również możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie termomodernizacji domu dla osób, które wcześniej otrzymały już dofinansowanie, a wszystko po to, aby zachęcić ich do "poszerzenia inwestycji w zwiększenie efektywności energetycznej". Według planu "Czyste powietrze" ma się zakończyć w 2029 r., przy czym umowy będą podpisywane do końca 2027 r., a środki będą wypłacane do 30 września 2029 r. Zaplanowany budżet projektu wynosi 103 mld zł.

Na czym polega refinansowanie i jak z niego skorzystać?

Jeśli nie masz żadnych środków, a chcesz mieć nową stolarkę, możesz skorzystać z refinansowania inwestycji w ramach Programu Czyste Powietrze. Wcześniej dofinansowanie było wypłacane po zrealizowaniu prac, które zostały wcześniej zgłoszone. Obecnie istnieje możliwość otrzymania prefinansowania, czyli wypłaty środków jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Można otrzymać do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji, która zostanie przelana na konto wykonawcy, aby mógł rozpocząć prace. Refinansowania mogą skorzystać beneficjenci podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Proces refinansowania przebiega w następujących etapach. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie, rozpatrzenie wniosku zajmuje 14 dni. Następnie, w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z inwestorem, zostanie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, stanowiąca 50% przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia.

Po zakończeniu całego przedsięwzięcia, właściciel remontowanego domu jednorodzinnego składa wniosek o płatność. Wniosek ten zawiera ostateczną fakturę, protokół odbioru, potwierdzający wykonanie całości prac, oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjenta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych środków z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.

Co z tym audytem?

Jednym z warunków, jakie należy spełnić, aby dostać pieniądze jest przeprowadzenie audytu energetycznego. I choć jest on obowiązkowy tylko w przypadku tzw. głębokiej termomodernizacji, to warto go wykonać również wtedy, gdy planujemy bardziej okrojony zakres prac w naszym domu. Audyt zawiera wytyczne określające to, jakie prace są niezbędne do tego, aby móc użytkować dom przy mniejszym zużyciu energii i tym samym przy mniejszych kosztach eksploatacyjnych głównie do celów ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody. Co istotne, koszt usługi audytu także możemy pokryć w całości w ramach dofinansowania.

Pamiętajmy, że dofinansowanie do wymiany okien i drzwi to nie jedyna forma pomocy oferowanej przez rząd. Beneficjenci programu "Czyste Powietrze" mogą skorzystać także z ulgi podatkowej w wysokości 56 tys. zł, dotyczącej wydatków związanych z pracami termomodernizacyjnymi.

  Więcej o:

Skomentuj:

Nowe okna i drzwi za darmo - czy to możliwe?