Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wycinka drzew - przepisy 2020. Kiedy można wyciąć drzewo bez pozwolenia?

Monika Wach

Jak obecnie wygląda kwestia wycinki drzew? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i wiele osób nie do końca wie, jak wygląda stan prawny na dzień dzisiejszy. Jakie przepisy obowiązują w 2020 roku? Sprawdzamy, kiedy bez pozwolenia można wyciąć drzewo lub krzew.

Czy można wycinać drzewa na własnej posesji?
Czy można wycinać drzewa na własnej posesji?
Fot. Shutterstock

Przepisy dotyczące wycinki drzew były wielokrotnie nowelizowane, wzbudzając często społeczny sprzeciw wobec proponowanych zmian. Szczególnie kontrowersyjne były zapisy noweli „lex Szyszko” z 2017 roku, na podstawie której właściciele prywatnych działek mogli bez opamiętania i bez żadnego nadzoru wycinać drzewa na własnej posesji. Obowiązująca od 1 stycznia tego roku kolejna zmiana ustawy o ochronie przyrody zatrzymała ten proceder i uporządkowała nieco zasady gospodarki leśnej.

Wycinka drzewa bez zgłoszenia lub pozwolenia

Aktualne przepisy pozwalają nam usunąć drzewa albo krzewy bez zgłoszenia lub pozwolenia, ale po spełnieniu określonych warunków. Najważniejsze z nich to:

  • -wycinka z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości,
  •  w sytuacji, gdy działka na której rosną drzewa lub krzewy należy do nas i nie wykonujemy jej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,  dodatkowa zgoda nie jest wymagana.

Zobacz także: Makabryła 2014: wycinka parku w Rybniku>>

Kiedy musimy zgłosić zamiar wycięcia drzewa?

Tak, jak od każdej zasady są wyjątki, tak i w tym przypadku ustawodawca nałożył pewne obostrzenia. Otóż, może zdarzyć się tak, że pomimo tego, iż drzewo należy do nas i nie mamy w planach sprzedaży nieruchomości, to będziemy musieli zgłosić zamiar jego usunięcia właściwym organom.

Ma to miejsce w wtedy, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wzór zgłoszenia dostępny jest w urzędzie gminy (czasem też na stronie internetowej) lub możemy napisać go samodzielnie. Ważne, aby zawierał: imię i nazwisko, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zobacz także: Jak wybrać pilarkę?>>

 

Wycinka drzew - przepisy 2020
Wycinka drzew - przepisy 2020
Fot. shutterstock

Skomentuj:

Wycinka drzew - przepisy 2020. Kiedy można wyciąć drzewo bez pozwolenia?