Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zmiana pokrycia dachowego

Tekst: Tomasz Rybarczyk

Teoretycznie podczas budowy można wprowadzić zmiany na każdym jej etapie. Pomysłów na to, co ulepszyć, jest tyle, ilu inwestorów. Ich inwencja bywa naprawdę nieograniczona. Przestrzegamy jednak przed podejmowaniem samowolnych decyzji i przedstawiamy najważniejsze zmiany oraz ich konsekwencje.

Zmiana pokrycia dachowego
Dach jest jednym z najdroższych elementów budynku i często jego wizytówką. Warto więc dobrze przemyśleć decyzję o wyborze pokrycia.
Tomasz Rybarczyk

Pokrycie dachowe jest tą częścią budynku, która na etapie projektowania ma przypisane konkretnie rozwiązanie. Nie jest ono jednak powiązane tylko z estetyką budynku i zależne od decyzji inwestorów.

Zmiana pokrycia dachowego w projekcie

Na etapie projektowania budynku architekt przyjmuje rozwiązania estetyczno- -funkcjonalne i wstępne założenia konstrukcyjne, które są weryfikowane wspólnie z inżynierem budownictwa, projektującym konstrukcję. Projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania działki lub terenu powstają m.in. w oparciu o zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze strzennego (MPZP) lub wydanych Warunków Zabudowy (WZ). W tych aktach prawa miejscowego są określone obowiązujące warunki zabudowy, które należy spełnić, projektując budynek, by uzyskać decyzję pozwolenia na budowę. W kontekście dachu w tych dokumentach są zapisane także ogólne warunki dopuszczalnej formy dachu. Zazwyczaj są to zapisy dotyczące geometrii dachu, dopuszczalnego kąta nachylenia połaci dachowych. Czasami są też zapisy dotyczące rodzaju dopuszczalnego pokrycia i kolorystyki dachu. A więc projektant ma wiele konkretnych danych, które powinien uwzględnić przy projektowaniu. Dodatkowe informacje pochodzą od inwestora, czyli jego oczekiwań względem projektowanego budynku oraz przyjętych rozwiązań funkcjonalno-estetycznych.

Już w trakcie projektowania, gdy wiadomo, jakie są dopuszczalne formy dachu, istotnym czynnikiem, który wpływa na dobór pokrycia, jest również racjonalność doboru optymalnego pokrycia w kontekście ekonomicznym – chodzi o to, by było jak najmniej odpadów materiału. Analizie projektowej jest poddana również ocena technicznych możliwości zastosowania konkretnego pokrycia. Jest to związane z kształtem dachu oraz kątami nachylenia połaci dobranymi do rodzaju pokrycia (tabela). Materiał pokrycia jest też dobierany ze względu na przepisy pożarowe. Jak widać z powyższego, jest wiele czynników mających wpływ na dobór pokrycia. Pewne z nich są czynnikami obligatoryjnymi, a część fakultatywnymi.

Co, jeśli chcemy zmienić pokrycie dachowe?

Mimo że rodzaj pokrycia dachowego jest określony w projekcie i wynika z ustaleń pomiędzy projektantem a inwestorem, to czasem inwestorzy decydują się na zmianę pokrycia dachowego już po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Najczęściej decyzja zapada na etapie zbierania ofert wykonania dachu. Może to wynikać z niedostępności materiałów, dobrej oferty na inne pokrycie albo ze zmiany decyzji w kontekście upodobań estetycznych. Ze względu na to, że pokrycie należy do elementów budynku, które jest przyjęte przy uwzględnieniu wielu czynników, to należy tę kwestię bezwzględnie skonsultować z projektantem, przy poinformowaniu kierownika budowy. Projektant powinien wówczas ponownie odnieść się do zapisów ujętych w MPZP lub WZ.

Zmiana pokrycia może wiązać się też ze innymi obciążeniami konstrukcji dachu. Wówczas trzeba ponownie sprawdzić, czy elementy więźby dachowej wytrzymają inny ciężar. Może się okazać, że przekroje mogą być mniejsze, jeśli pokrycie zmienia się na lżejsze. Równie ważne jest sprawdzenie, czy przepisy przeciwpożarowe będą zachowane przy zmianie rodzaju pokrycia. Bywa, że nie jest to możliwe ze względu na to, że wymaga się, by pokrycie było niepalne albo nierozprzestrzeniające ognia.

Jak widać przy doborze pokrycia sprawdza się wiele aspektów, dlatego też przy jego zmianie należy je ponownie skontrolować. Pokrycie dachowe jest ważnym elementem każdego budynku, więc wprowadzone zmiany i wybór zamiennika nie może być kwestią przypadku. Powinno być sprawdzone i zarekomendowane przez kierownika i projektanta.

    Więcej o:

Skomentuj:

Zmiana pokrycia dachowego