Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zmiana wysokości ścian kolankowych w trakcie budowy

Tomasz Rybarczyk

Najpopularniejszym typem budynku jednorodzinnego w Polsce jest dom z poddaszem użytkowym. Ta nawiązująca do tradycji forma budynku ma taką zaletę, że przestrzeń pod więźbą dachową jest zagospodarowana na potrzeby mieszkalne. W projekcie wysokość poddasza jest ściśle określona przez wysokość ścian kolankowych oraz kąt nachylenia połaci więźby dachowej. Nie zawsze jest to zgodne z upodobaniami inwestorów, którzy zazwyczaj dosyć późno, bo dopiero na etapie budowy, chcą zmieniać wysokość użytkową poddasza dokonując zmiany wysokości ścian kolankowych. Chęć podwyższenia kondygnacji poddasza na tym etapie najczęściej wynika z tego, że dopiero wtedy inwestorzy są w stanie zobaczyć to, czego wcześniej nie potrafili sobie wyobrazić.

dziennik budowy zmiana wysokości ścian kolankowych ściany kolankowe budowa domu wysokość pomieszczeń na poddaszu poddasze użytkowe
Zmiana wysokości ścian kolankowych
Fot. Tomasz Rybarczyk

Zmiana wysokości ścianki kolankowej

Jeśli połacie są ulokowane za nisko lub ściany kolankowe są niskie, to część powierzchni o niskiej wysokości jest wyłączona z użytkowania albo ich użytkowanie jest ograniczone. Również za wysokie ściany kolankowe i za wysoko usytuowane połacie spowodują, że nie będzie to rozwiązanie praktycznie. Wówczas na przykład okna połaciowe mogą być za wysoko usytuowane lub będą zachwiane proporcje budynku. Zawsze więc ukształtowanie przestrzeni poddasza powinno być mariażem funkcjonalności poddasza oraz formy budynku.
By polepszyć walory użytkowe poddasza, najprościej jest podwyższyć ściany kolankowe. Dzięki temu połacie dachowe będą wyżej oparte na murach. To oznacza, że powierzchnię przy ścianach kolankowych będzie można lepiej wykorzystać, na przykład ustawiając przy nich meble, lub swobodnie się tu poruszać ze względu na większą wysokość.

Uwaga! Zmiany istotne
Podwyższenie ścian kolankowych to nie tylko zabieg polegający na zwiększeniu funkcjonalności poddasza. To przede wszystkim zmiana wpływająca na zwiększenie powierzchni użytkowej, zwiększenie kubatury budynku oraz zwiększenie wysokości budynku ponad poziom terenu. To oznacza, że taka zmiana będzie wymagać wykonania projektu zamiennego i uzyskania decyzji zamiennej pozwolenia na budowę.

dziennik budowy zmiana wysokości ścian kolankowych ściany kolankowe budowa domu wysokość pomieszczeń na poddaszu poddasze użytkowe
Trzeba pamiętać, że ściany kolankowe w stanie surowym są wyższe niż po wykończeniu poddasza. Warstwy wykończeniowe spowodują wizualne zmniejszenie ich wysokości
Fot. Tomasz Rybarczyk

Zmiana wysokości ścianki kolankowej - jakie są możliwości?

W kontekście zmiany wysokości ścian kolankowych (według art. 36a, ustęp 5, punkt 2), litera b) ustawy Prawo budowlane) za istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%. Na przykład dla budynku o wysokości 10 m, będą możliwe zmiany wysokości ścian kolankowych w zakresie do 20 cm. To oczywiście jest dopuszczalne, jeśli nie zostały zmienione wysokości innych kondygnacji oraz struktur budynku (na przykład połaci dachowych, stropów itp. elementów wpływających na wysokość budynku). Ważne też jest, by wysokość budynku nie przekraczała dopuszczalnej wysokości wynikającej z miejscowego planu lub warunków zabudowy.
Jak widać możliwe zmiany wysokości ścian kolankowych w zakresie 2% wysokości budynku jednorodzinnego są niewielkie. Oczywiście, będą one wpływać na wykonanie wyższych trzpieni usztywniających ściany kolankowe bądź zmianę wysokości wieńca pod murłatę – w zależności od tego, co się zmienia na budowie. Trzeba więc uwzględnić nieznacznie inne długości zbrojenia głównego trzpieni żelbetowych. A jeśli zmienia się wysokość wieńców pod murłatę, to wyższe będą strzemiona tych wieńców, nieznacznie zwiększy się zużycie betonu w odniesieniu do wersji bez zmian. Należy też wziąć pod uwagę zmianę wysokości ścian szczytowych i większe zapotrzebowanie na elementy murowe. Niewielki zakres zmian nie będzie jednak wpływać na zmianę przekroju zbrojenia głównego trzpieni wzmacniających ściany kolankowe, zbrojenia głównego wieńców oraz elementów usztywniających ściany szczytowe.
Jak zawsze przy temacie zmian na budowie, rada jest taka, by zawsze konsultować chęć przeprowadzenia zmian w pierwszej kolejności z kierownikiem budowy, a jeśli to konieczne również z projektantem.

    Więcej o:

Skomentuj:

Zmiana wysokości ścian kolankowych w trakcie budowy