Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zmiany w przepisach dotyczących segregacji szkła

Materiał prasowy

Za około półtora roku zasadniczo zmienią się przepisy dotyczące zbierania i odbioru odpadów budowlanych, w tym również odpadów szklanych. Przygotowania do tych zmian nie zajmą dużo czasu, ale konieczne jest dokładne zrozumienie nowych wymogów. Zwłaszcza, że w kwestii segregacji szkła mogą pojawić się pewne trudności.

Szykują się zmiany w prawie dotyczące segregacji szkła
Szykują się zmiany w prawie dotyczące segregacji szkła
Fot. Pilkington

Nowości wynikające z ustawy

Dotychczasowo, odpady powstające podczas prac budowlanych były odbierane przez specjalistyczne firmy, które wystarczyło powiadomić o potrzebie odbioru pełnego pojemnika. Od 1 stycznia 2025 roku ta sytuacja ulegnie zmianie, głównie ze względu na nową Ustawę o odpadach, która w rozdziale 6a, artykule 101a.1, precyzuje: "Odpady budowlane i rozbiórkowe są zbierane i odbierane w sposób selektywny, dzieląc je przynajmniej na kategorie: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegły, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie". Nowe przepisy dotyczyć będą wszelkich odpadów budowlanych i rozbiórkowych, obejmując odpady powstałe podczas budowy, przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego, zgodnie z artykułem 3, ustępem 1, punktem 6a Ustawy o odpadach.

Obowiązek selektywnej segregacji i odbioru odpadów budowlanych wymusi pewne zmiany w logistyce na placach budowy. Odpady już nie będą mogły być wrzucane do jednego pojemnika czy worka. Konieczne będzie segregowanie ich na miejscu, jeszcze na etapie ich powstawania. Dodatkowo, rozdzielanie ich na co najmniej 6 kategorii będzie wymagać przyporządkowania odpowiednich kodów - dla szkła kodem będzie 17 02 02. Bez tych kodów nie będzie możliwy odbiór odpadów budowlanych z placu budowy. W przypadku pominięcia kodów i pomimo to odbioru odpadów, grozi kara administracyjna w zakresie od 1000 do 1000000 złotych.

Wyjątki Warto zaznaczyć, że te planowane zmiany nie obejmują każdej budowy. Wyjątkiem są odpady budowlane, które trafiają do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), a także odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie są objęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji określonej w rozporządzeniu ministra ds. klimatu z dnia 23 grudnia 2019 roku. Osoby fizyczne, które samodzielnie prowadzą prace budowlane, również są zwolnione z obowiązku selektywnej segregacji i odbioru odpadów budowlanych, ponieważ ich powstające odpady można traktować jako odpady komunalne. Należy jednak zaznaczyć, że sytuacja ta ulega zmianie w przypadku, gdy prace zostaną zlecone firmie budowlanej. Wtedy również konieczna jest segregacja odpadów, nawet jeśli w umowie strony ustalą, że to osoba fizyczna jest ich wytwórcą (zgodnie z artykułem 3, ustępem 1, punktem 32 Ustawy o odpadach).

 

Zmiany w segregacji szkła
Zmiany w segregacji szkła
Fot. Pilkington

Segregacja szkła z placu budowy

Podział odpadów budowlanych na różne kategorie wydaje się być prosty i oczywisty, jednak w praktyce może to prowadzić do wielu pytań. Szczególnie takie pytania mogą dotyczyć szkła, ponieważ jest to materiał o różnorodnej strukturze i charakterze. Szkło, które trafia do firm zajmujących się recyklingiem, przechodzi proces przetwarzania, kruszenia i oczyszczania, aby spełnić standardy jakości dla odbiorcy. W obiektach budowlanych pojawiają się różne produkty szklane - od okien po balustrady, z którymi związane są różne materiały dodatkowe. To zróżnicowanie wpływa nie tylko na proces recyklingu, ale także na możliwość wykorzystania tych materiałów w produkcji. Dlatego ważne jest właściwe segregowanie szkła już na etapie budowy, aby umożliwić maksymalne wykorzystanie tych materiałów w przyszłości.

Szkło, które będzie poddane selektywnej segregacji jako odpady budowlane, o ile to możliwe, zostanie przetworzone w celu recyklingu. Należy jednak pamiętać, że nie każde szkło nadaje się do tego celu. Na przykład nie każda stłuczka szklana nadaje się do produkcji szkła płaskiego. Ważne jest więc oddzielanie tego rodzaju szkła od innych typów, jak szkło zbrojone, żaroodporne, laminowane itp. Taka praktyka, zgodnie z instrukcją segregacji odpadów szklanych przygotowaną przez ekspertów, pozwoli na maksymalne wykorzystanie recyklingu i ponowne użycie tych materiałów.

W trosce o środowisko

Obowiązek selektywnej segregacji i odbioru odpadów budowlanych, który miał wejść w życie 1 stycznia 2023 roku, został opóźniony o dwa lata. Celem tych planowanych zmian jest dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji dotyczących ochrony środowiska. Specjaliści wierzą, że te nowe zasady pomogą zapobiegać nielegalnym składowiskom odpadów, które stanowią problem zarówno ekologiczny, jak i finansowy, ze względu na koszty ich usuwania.

Branża budowlana wciąż dąży do znalezienia nowych rozwiązań, które ograniczą wpływ na zmiany klimatyczne. Wprowadzenie obowiązku selektywnej segregacji i odbioru odpadów budowlanych jest krokiem we właściwym kierunku. Mimo że efekty tych zmian mogą nie być natychmiastowe, przyniosą korzyści przyszłym pokoleniom i przyczynią się do osiągnięcia nadrzędnego celu - ochrony środowiska. 

Optymalne zarządzanie materiałami budowlanymi to proces, który powinien być zaplanowany w taki sposób, aby ograniczyć ilość powstających odpadów. Najlepiej, jeśli można uniknąć ich tworzenia. Jeśli to niemożliwe, należy zadbać o przygotowanie ich do ponownego wykorzystania. Recykling, regeneracja i składowanie powinny być kolejnymi krokami. To model hierarchii odpadów określony przez unijne dyrektywy w sprawie odpadów, gdzie najważniejszą opcją jest eliminowanie odpadów, a składowanie jest opcją ostateczną.

    Więcej o:

Skomentuj:

Zmiany w przepisach dotyczących segregacji szkła