Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ile kosztuje wykończenie domu - na zewnątrz i wewnątrz, w różnych standardach

Wiesława Sikorska-Ożgo, ekspert systemu Sekocenbud w firmie ?Promocja?

Kluczowy wpływ na poziom zadowolenia z budowy domu ma najczęściej standard jego wykończenia. Większości z nas zależy na wysokiej jakości wykonania tego zakresu prac. Niestety, wpływa on znacząco na koszty. Dlatego powinien być dostosowany nie tylko do potrzeb, ale również do możliwości finansowych inwestora.

Nie ma prawnie ustalonych i powszechnie funkcjonujących na rynku budowlanym standardów wykończenia domów. Zwykle budynki wykonywane przez deweloperów oddawane są do użytku w wersji deweloperskiej, czyli bez podłóg, drzwi wewnętrznych, schodów, parapetów, dekoracji ścian i białego montażu, lub też w wersji pod klucz, a więc z pełnym wykończeniem, którego standard ustalany jest indywidualnie z inwestorem.

Z kolei przy budowie domu systemem gospodarczym wszelkie decyzje dotyczące prac wykończeniowych inwestor podejmuje samodzielnie lub we współpracy z projektantem. Niestety, nie zawsze te działania są poprzedzone rzetelnym rozpoznaniem kosztów realizacji i - co jest niezwykle istotne - nie są uwzględnione w budżecie całej inwestycji. Często na tym etapie budowy emocje i upodobania górują nad zdrowym rozsądkiem.

Od czego zależy koszt wykończenia domu?

Podobnie jak przy wznoszeniu domu, na koszt jego wykończenia wpływ będą miały między innymi: powierzchnia, kubatura, liczba kondygnacji i stopień skomplikowania bryły. Im większy dom planujemy wykończyć, tym wyższe będą łączne koszty wykonania wszystkich niezbędnych prac.

Natomiast z punktu widzenia kosztów jednostkowych - czyli odniesionych do 1 m2 powierzchni netto (powierzchni wewnętrznej wszystkich pomieszczeń liczonej w poziomie podłogi) - największe znaczenie będą miały: zakres i standard wykończenia oraz wykorzystywane przy tym materiały, sposób realizacji prac (systemem gospodarczym lub przez firmę), a także region kraju, w którym usytuowany jest dom. Wartość materiałów zwykle przekracza 60% kosztów prac wykończeniowych, a w wysokim standardzie wykonania może dochodzić nawet do 80%. Tak więc na tym etapie budowy najważniejszy jest racjonalny ich wybór.

Wysokość nakładów finansowych potrzebnych do wzniesienia i wykończenia domu w dwóch standardach (podstawowym i podwyższonym), pokazujemy na przykładzie wytypowanego domu jednorodzinnego, parterowego, z poddaszem użytkowym o powierzchni netto 285,40 m2. Szczegóły jego wykonania podajemy w tabeli poniżej.
Ile kosztuje budowa domu jednorodzinnego?
Szczegóły techniczne i średnie krajowe koszty budowy wybranego domu parterowego z poddaszem użytkowym - poziom cen I kwartał 2014 roku
Rys. Sekocenbud

A koszty wykończenia domu jednorodzinnego - w drugiej tabeli (patrz poniżej).

Ile kosztuje wykończenie domu jednorodzinnego?
Średnie krajowe koszty wykończenia wybranego domu parterowego z poddaszem użytkowym - poziom cen I kwartał 2014 roku
Rys. Sekocenbud

Z uwagi na częstą obecnie praktykę budowy domów przez firmy, koszty robót podajemy w dwóch zakresach wykończenia - deweloperskim i pełnym (pod klucz).

Ile kosztuje wykończenie domu - standard podstawowy pod klucz

W kosztach wykończenia wewnętrznego ujęte jest między innymi: wykonanie tynków zwykłych, montaż płyt gipsowo-kartonowych na poddaszu, wstawianie okien drewnianych i ręcznie uchylanej bramy garażowej, drzwi zewnętrznych klepkowych i wewnętrznych płytowych, malowanie białą farbą emulsyjną, układanie płytek ceramicznych o podstawowym standardzie w kuchni i łazience, wykładziny dywanowej w sypialniach oraz mozaiki dębowej w pozostałych wnętrzach.

Koszty wykończenia z zewnątrz obejmują tynk zwykły kat. III, malowany farbą emulsyjną, cokół z płytek klinkierowych, lakierowaną szalówkę z drewna iglastego, schody zewnętrzne żelbetowe, obłożone gresem i taras z betonowej kostki brukowej.

Przewidziane jest wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z rur tworzyw sztucznych z armaturą i urządzeniami, instalacji gazowej z rur stalowych z kuchenką i piekarnikiem, instalacji grzewczej z kotłem gazowym i automatyką, podgrzewaczem wody i grzejnikami płytowymi.

Instalacje elektryczne obejmują montaż tablicy rozdzielczej, wykonanie instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych 230 V i siłowych 400 V. W domu przewidziano również instalację odgromową, połączeń wyrównawczych i ochrony przeciwporażeniowej oraz instalację RTV i telefoniczną.

Ile kosztuje wykończenie domu - standard podwyższony

W kosztach wykończenia wewnętrznego ujęte jest wykonanie tynków zwykłych i dodatkowo gładzi gipsowych, układanie płytek ceramicznych o podwyższonym standardzie, okładzina z płyt gipsowo-kartonowych na poddaszu, montaż niskoemisyjnych okien drewniano-aluminiowych z drewna mahoniowego, ocieplonej bramy garażowej segmentowej z napędem elektrycznym, drzwi zewnętrznych antywłamaniowych, wewnętrznych drewnianych, fornirowanych o podwyższonym standardzie, malowanie ścian i sufitów kolorową farbą lateksową, ułożenie w pokojach i holach parkietu dębowego, a w kuchni, pomieszczeniach gospodarczych i garażu posadzki z gresu.

Różnice w kosztach wykończenia zewnętrznego obejmują tynk zwykły kat. III dodatkowo pokryty tynkiem dekoracyjnym cienkowarstwowym akrylowym.

Z kolei w instalacjach sanitarnych ponadstandardowe jest wykonanie instalacji gazowej z rur miedzianych z kuchnią gazowo-elektryczną, instalacji centralnego ogrzewania z kotłem gazowym, z rozprowadzeniem systemu "rura w rurze" (PP, PE) i z grzejnikami konwektorowymi.

Natomiast w instalacjach elektrycznych przewidziano taki sam zakres prac, z wykorzystaniem osprzętu instalacyjnego o podwyższonym standardzie oraz dodatkowo w części pomieszczeń oświetlenie halogenowe, a w garażu oprawy jarzeniowe.

Zestawienie kosztów wykończenia domu jednorodzinnego

Z przedstawionych zestawień i wykresu wynika, że udział robót wykończeniowych i instalacji w całkowitych kosztach budowy jest tym wyższy, im lepszy standard wykonania domu zaplanowano. W podanym przykładzie wynosi on 39,60-55,20%. Gdyby jednak założyć wykonanie stanu surowego w wersji podstawowej, a wykończenie domu wraz z instalacjami w wersji podwyższonej, to udział ten wynosiłby 61,40%. Oczywiście, standard robót wykończeniowych ustala się indywidualnie. Opisany zakres prac i ich koszty można traktować tylko jako przykład wybrany do analizy. Jej wynik powinien jednak znacznie ułatwić wybór odpowiedniego standardu wykończenia domu i umożliwić wstępną ocenę kosztów.

Więcej informacji o cenach prac wykończeniowych można znaleźć w wydawnictwach Sekocenbud: "Biuletyn cen obiektów budowlanych - BCO, część I - Obiekty kubaturowe", "Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, "Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI" oraz "Biuletyn cen robót elektrycznych BRE".

Skomentuj:

Ile kosztuje wykończenie domu - na zewnątrz i wewnątrz, w różnych standardach