Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zmiana materiału ścian zewnętrznych

Tomasz Rybarczyk

Zmiana budulca ścian najczęściej wynika z preferencji inwestora, który chce wznieść swój dom z konkretnego materiału. Powodem zmiany może też być dostępność bloczków czy pustaków w składzie budowlanym. Bywa również, że zmianę proponują wykonawcy, którzy mają swoje ulubione materiały.

budowa domu zmiana materiału ścian zewnętrznych zmiana materiału na ściany domu zmiana grubości ścian zewnętrznych energooszczędność zmiana grubości muru zmiana grubości izolacji termicznej zmiana w trakcie budowy zmiany na budowie zmiany w trakcie budowy
Jeśli chcielibyśmy zbudować dom z innego materiału niż przewidziano w projekcie, można to zrobić, ale nie należy samodzielnie podejmować takiej decyzji. Powinien to zrobić kierownik budowy w porozumieniu z projektantem.
Fot. Tomasz Rybarczyk

Warto przypomnieć, że nie ma „złych” materiałów, mogą one być tylko źle dobrane. Ściany domu wznosi się z elementów o różnych właściwościach, więc i wykonawca, i inwestor mogą mieć własne preferencje, które (w przypadku tego drugiego) najczęściej wynikają z dosyć ogólnej i powierzchownej wiedzy na temat materiałów i technologii budowy. Jej źródłem są także mity, które od wielu lat krążą głównie w internecie i są powielane pomimo tego, że dostęp do informacji jest łatwy, nieograniczony i można znaleźć rzetelne opracowania.

Zmiana materiału ścian zewnętrznych. Rozwiązania w projekcie

W dokumentacji projektowej są wpisane materiały i rozwiązania przyjęte przez projektanta. Obejmują one również ściany. Projektant powinien podać konkretne produkty (w kontekście tego, czy są to elementy murowe profilowane, czy bez profilowania) i ich istotne właściwości. Dobrze, jeśli także poda rodzaj technologii murowania, ponieważ dla energooszczędności istotne jest czy ściany będą wznoszone przy użyciu zaprawy do cienkich spoin, czy zaprawy tradycyjnej. Powinien podać właściwości użytkowe przyjętych zapraw murarskich. Projektant te wszystkie rozwiązania powinien przyjąć na podstawie racjonalnych rozwiązań, które mają spełniać obowiązujące przepisy zawarte w warunkach technicznych i normach.

Zmiana materiału ścian zewnętrznych. Zamiana produktów

Mając na uwadze to, że przyjęte rozwiązania projektowe spełniają konkretne wymagania i pod tym podpisuje się projektant, to każda niekontrolowana i nieprzemyślana zmiana może mieć wpływ na efekt końcowy.
Obecnie na ściany stosuje się bloczki z betonu komórkowego, pustaki ceramiczne, pustaki silikatowe, pustaki keramzytowo-betonowe, bloczki betonowe i inne. Trzeba przy tym pamiętać, że produkty z tego samego materiału mają różne właściwości. Przy zmianie może więc okazać się, że materiał będzie miał gorsze parametry izolacyjności cieplnej, co spowoduje pogorszenie współczynnika przenikania ciepła U ścian. To z kolei zwiększy zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domu, a przecież nie jest to ujęte w obliczeniach projektowych.
Podobnie jest, jeśli materiał murowy będzie miał niższą wytrzymałość na ściskanie. Na przykład przyjęte z zapasem i bez obliczania nośności murów bloczki silikatowe zamienione na beton komórkowy powodują, że ściany mają inną nośność. Zazwyczaj wystarczającą (z nawiązką) dla budynków jednorodzinnych dwukondygnacyjnych, ale powinno się takiej zmiany dokonać na podstawie przeprowadzonej analizy obliczeniowej nośności murów.
Jeśli chodzi o kwestie akustyki, to dla budynków jednorodzinnych wolno stojących zazwyczaj spełniają je wszystkie materiały.

Zmiana materiału ścian zewnętrznych. Etap wprowadzania zmian

Zamiana materiału murowego, a nawet technologii wznoszenia ścian, ma swoje konsekwencje. Skutki powinno się ocenić w sposób ściśle techniczny, a nie na podstawie ogólnej opinii, emocji albo przypadku. Najlepiej to zrobić jeszcze na etapie projektowania.
Jeśli projekt jest indywidualny, to sytuacja jest o tyle prosta, że projektant może uwzględnić życzenia inwestora i zaproponować odpowiednie rozwiązania już na etapie tworzenia, oceniając racjonalność wyboru, możliwości techniczne i logistyczne.
Jeżeli inwestor decyduje się na projekt katalogowy, to rozwiązania są już przyjęte. Nic jednak straconego – projektant adaptujący projekt ma możliwość wprowadzenia zmian na podstawie obliczeń, jeśli inwestor sobie tego zażyczy.
Materiały można również zmienić na już na etapie trwania budowy. W tym przypadku istotną rolę odgrywa kierownik budowy. To on powinien ocenić sytuację i wyrazić opinię na ten temat. Jeśli to konieczne, powinien o tym powiadomić projektanta i skonsultować się z nim. Nawet, jeśli sam stwierdzi, że zmiany są możliwe, to konsultacje w tym zakresie z projektantem powinny się odbyć, by wszyscy uczestnicy procesu budowlanego byli poinformowani o zamiarze realizacji budowy i zmianach względem przyjętych rozwiązań projektowych. To do kompetencji projektanta należy ocena, czy wprowadzone zmiany są istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu. Zatem niespodzianki nie są pożądane.

Zmiana materiału ścian zewnętrznych. Podsumowanie

Wprowadzane zmiany dotyczące rozwiązań materiałowych są możliwe, ale pod warunkiem dokonania ich w sposób świadomy, odpowiedzialny i kontrolowany. Powinny się tym zająć osoby znające się na rzeczy i mające wiedzę, jaka jest z tym związana odpowiedzialność i jakie to niesie za sobą konsekwencje. A więc decyzje dotyczące zmian powinny być być podejmowane w porozumieniu z projektantem i kierownikiem budowy, zwłaszcza jeśli są wprowadzane na etapie wykonania. Kierownik budowy i projektant powinni naradzić się i podjętą decyzję przełożyć na język inwestora. Niekiedy sytuacja może być dosyć dynamiczna, bo może wynikać z dostępności materiałów. Nieodzowna jest w tym pomoc osób z uprawnieniami, a więc z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Również twierdzenie, że zmiana materiałów nie jest możliwa bez przeanalizowania sytuacji projektowej i podania konkretnej przyczyny, nie jest dostatecznym argumentem. Dlatego takiej oceny mogą dokonać tylko specjaliści.

budowa domu  zmiana materiału ścian zewnętrznych zmiana materiału na ściany domu zmiana grubości ścian zewnętrznych energooszczędność zmiana grubości muru zmiana grubości izolacji termicznej zmiana w trakcie budowy zmiany na budowie zmiany w trakcie budowy
Można wybudować ściany z innego materiału niż przewiduje projekt, ale należy sprawdzić, jakie będą tego konsekwencje techniczne
Fot. Tomasz Rybarczyk

Skomentuj:

Zmiana materiału ścian zewnętrznych