Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Praktyczne rady - dach

Cezary Jankowski, Joanna Jankowska

Projektowanie. Na dachu płaskim muszą być uformowane odpowiednie spadki umożliwiające zbieranie wody: w kierunku rynien, koryta odpływowego i wpustów.

Uszczelnianie. Drobne naprawy rynien i rur spustowych, na przykład rozszczelnionych połączeń czy niewielkich pęknięć, można wykonać przy użyciu silikonu dekarskiego lub taśm samowulkanizujących (łączących się trwale z podłożem pod wpływem podwyższonej temperatury).

Usuwanie niedrożności. Przynajmniej dwa razy w roku powinno się sprawdzić drożność rynien, wpustów oraz rur spustowych i usunąć z nich ewentualne zanieczyszczenia. Jest to szczególnie ważne, gdy dom stoi na działce zalesionej, bo wtedy na dach spada bardzo dużo liści, które mogą nawet całkowicie zablokować odprowadzanie wody deszczowej.

Problemów może również przysporzyć zamarzanie wpustów dachowych. Powstająca wokół nich czapa lodowa uniemożliwia odpływ topniejącego śniegu, co na dachu płaskim jest szczególnie groźne, bowiem kolejne opady śniegu mogą spowodować jego przeciążenie oraz nawet zawalenie. Zabezpiecza przed tym umieszczenie we wpustach elementów grzejnych - najlepiej pochodzących od tego samego producenta co wpusty. Kable grzejne dobrze jest także ułożyć w rynnach, w korytach odpływowych oraz w zewnętrznych rurach spustowych.

Wyciszanie. Nie trzeba oczywiście podgrzewać rur spustowych prowadzonych wewnątrz domu, ale takie rury warto zaizolować akustycznie, na przykład otuliną z wełny mineralnej, aby ograniczyć szumy powodowane przez spływającą wodę.

    Więcej o:

Skomentuj:

Praktyczne rady - dach